Show simple item record

dc.contributor.authorBreure AM
dc.contributor.authorWind BS
dc.contributor.authorCrum SJH
dc.contributor.authorRutgers M
dc.date.accessioned2017-02-20T08:13:52
dc.date.issued1997-12-31
dc.identifier607601001
dc.description.abstractDe voorlopige resultaten zijn beschreven van de ontwikkeling van een indicator voor de functionele diversiteit van microbiele populaties met behulp van microtiterplaten van Biolog. Voor dit doel werden zowel aquatische als terrestrische milieu monsters getoetst. Het rapport beschrijft de experimentele procedure en de uitwerking van de meetgegevens. In het rapport worden twee biodiversiteitsindicatoren onderscheiden, berekend uit de log-logistische relatie tussen de gemeten activiteit en het aantal kolonie vormende eenheden (CFU). Een indicator is de helling in het buigpunt, de andere indicator is de logaritme van de CFU die nodig is om 50% van de maximale activiteit te bereiken. De functionaliteit van de indicatoren wordt bediscussieerd.<br>
dc.description.abstractThe provisional results have been described of the development of an indicator for the functional diversity of microbial populations by use of Biolog microtiterplates. Aquatic as well as terrestrial environmental samples were tested. The report describes the experimental procedure and the manipulation of the measured data. Two diversity indicators are distinguished, both calculated from the log logistic relation of the measured activity and the number of colony forming units (CFU). One indicator is the slope in the point of inflection and the other is the logarithm of the CFU necessary for 50% of the maximal activity. The functionality of the proposed indicators is discussed.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SVS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent24 p
dc.format.extent783 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 607601001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607601001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607601001.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectbiodiversiteitnl
dc.subjectecologienl
dc.subjectindicatornl
dc.subjectmicro-organismennl
dc.subjectmicrobiele ecologienl
dc.subjectbiodiversityen
dc.subjectdiversityen
dc.subjectecologyen
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectmicroorganismsen
dc.subjectmicrobial ecologyen
dc.titleNaar een indicator voor functionele diversiteit van microbiele gemeenschappennl
dc.title.alternativeTowards an indicator for functional diversity of microbial populationsen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentECO
dc.date.updated2017-02-20T07:13:53Z
html.description.abstractDe voorlopige resultaten zijn beschreven van de ontwikkeling van een indicator voor de functionele diversiteit van microbiele populaties met behulp van microtiterplaten van Biolog. Voor dit doel werden zowel aquatische als terrestrische milieu monsters getoetst. Het rapport beschrijft de experimentele procedure en de uitwerking van de meetgegevens. In het rapport worden twee biodiversiteitsindicatoren onderscheiden, berekend uit de log-logistische relatie tussen de gemeten activiteit en het aantal kolonie vormende eenheden (CFU). Een indicator is de helling in het buigpunt, de andere indicator is de logaritme van de CFU die nodig is om 50% van de maximale activiteit te bereiken. De functionaliteit van de indicatoren wordt bediscussieerd.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe provisional results have been described of the development of an indicator for the functional diversity of microbial populations by use of Biolog microtiterplates. Aquatic as well as terrestrial environmental samples were tested. The report describes the experimental procedure and the manipulation of the measured data. Two diversity indicators are distinguished, both calculated from the log logistic relation of the measured activity and the number of colony forming units (CFU). One indicator is the slope in the point of inflection and the other is the logarithm of the CFU necessary for 50% of the maximal activity. The functionality of the proposed indicators is discussed.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record