Show simple item record

dc.contributor.authorvan Amsterdam JGC
dc.contributor.authorPiet JJ
dc.contributor.authorZuidema J
dc.contributor.authorBisschop A
dc.contributor.authorWemer J
dc.date.accessioned2013-06-13T23:50:52
dc.date.issued1994-07-31
dc.identifier319001005
dc.description.abstractNO (Stikstof mono-oxide) wordt door het NO-synthase uit L-arginine vrijgezet en vertegenwoordigt een belangrijke intra- en intercellulaire boodschapperfunctie. Binnen biologische systemen wordt het NO snel naar nitriet en nitraat geoxideerd. Het totale nitriet is te beschouwen als parameter voor NO-synthase activiteit en wordt gekwantificeerd met behulp van de lichtabsorbtie van het Griess-chromofoor bij 420 nm na reductie van nitraat naar nitriet met Klebsiella pneumoniae (BBD 900.990). Met deze methode kunnen secundaire NO-synthase producten op reproduceerbare wijze in sera en andere eiwitbevattende media, zoals bronchoalveolaire wasvloeistoffen en gekleurde kweekmedia met een detectielimiet van 0,3 muM bepaald worden.<br>
dc.description.abstractNO (nitric mono-oxide) released from L-arginine by NO-synthase represents an important intra- and intercellular messenger. Within biological systems NO is rapidly oxidized to nitrite and nitrate. Total nitrite regarded as parameter for NO-synthase activity is quantified using absorbance of the Griess chromophore at 420 nm after deproteination and reduction of nitrate to nitrite using Klebsiella pneumoniae (BBD 900.990). This method allows reproducible assay of secundary NO-synthase products in sera and other protein containing media like bronchoalveolar lavages and coloured culture media with a detection limit of 0.3 muM.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent16 p
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 319001005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/319001005.html
dc.subject10nl
dc.subjectnitraatnl
dc.subjectnitrietnl
dc.subjectassaynl
dc.subjectserumnl
dc.subjectkweekmediumnl
dc.subjectspoelingnl
dc.subjectnitratesen
dc.subjectnitritesen
dc.subjectassayen
dc.subjectserumen
dc.subjectculture mediaen
dc.subjectbronchoalveolar lavage fluiden
dc.titleA simple and sensitive assay for the nitric oxide metabolites nitrite and nitrate in serum, bronchoalveolar lavage and culture mediaen
dc.title.alternativeEen eenvoudige en gevoelige bepalingsmethode voor de stikstofoxide-metabolieten nitriet en nitraat in serum, bronchoalveolaire lavagevloeistof en cultuurmedianl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentTOX
dc.date.updated2013-06-13T21:50:53Z
html.description.abstractNO (Stikstof mono-oxide) wordt door het NO-synthase uit L-arginine vrijgezet en vertegenwoordigt een belangrijke intra- en intercellulaire boodschapperfunctie. Binnen biologische systemen wordt het NO snel naar nitriet en nitraat geoxideerd. Het totale nitriet is te beschouwen als parameter voor NO-synthase activiteit en wordt gekwantificeerd met behulp van de lichtabsorbtie van het Griess-chromofoor bij 420 nm na reductie van nitraat naar nitriet met Klebsiella pneumoniae (BBD 900.990). Met deze methode kunnen secundaire NO-synthase producten op reproduceerbare wijze in sera en andere eiwitbevattende media, zoals bronchoalveolaire wasvloeistoffen en gekleurde kweekmedia met een detectielimiet van 0,3 muM bepaald worden.&lt;br&gt;
html.description.abstractNO (nitric mono-oxide) released from L-arginine by NO-synthase represents an important intra- and intercellular messenger. Within biological systems NO is rapidly oxidized to nitrite and nitrate. Total nitrite regarded as parameter for NO-synthase activity is quantified using absorbance of the Griess chromophore at 420 nm after deproteination and reduction of nitrate to nitrite using Klebsiella pneumoniae (BBD 900.990). This method allows reproducible assay of secundary NO-synthase products in sera and other protein containing media like bronchoalveolar lavages and coloured culture media with a detection limit of 0.3 muM.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record