Show simple item record

dc.contributor.authorHoogenboom LAP
dc.contributor.authorvan Klaveren JD
dc.contributor.authorBaars AJ
dc.contributor.authorvan Leeuwen FXR
dc.contributor.authorHoogerbrugge R
dc.contributor.authorvan Leeuwen SPJ
dc.contributor.authorBoer J
dc.date.accessioned2017-02-20T06:59:16
dc.date.issued2001-10-26
dc.identifier639102023
dc.description.abstractDioxinen, dibenzofuranen en dioxine-achtige polychloorbiphenylen (samen aangeduid als 'dioxinen') zijn persistente milieucontaminanten met een vergelijkbare chemische structuur en overeenkomstige toxische eigenschappen. Daar vis als voedselproduct sterk wisselende en soms hoge gehalten aan dioxinen bevat, hebben de Ministeries van VWS en LNV aan RIVM, RIKILT en RIVO gevraagd onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van normstelling voor dioxinen in vis teneinde de consumenten van vis te beschermen tegen een hoge dioxine-inname.Daartoe zijn scenario-studies uitgevoerd waarin een aantal hypothetische normen zijn onderzocht voor wat betreft de effecten op de dioxine-inname en het percentage van verschillende vissoorten dat als gevolg van die normen zouden moeten worden afgekeurd voor consumptie. De studies tonen aan dat de effecten op de dioxine-inname beperkt blijven tot een reductie van 2-8%, terwijl het afkeuringspercentage varieert van 0,1 tot 10%. Opgemerkt wordt dat de gegevens waar de berekeningen op zijn gebaseerd, uiterst beperkt van omvang zijn. Bovendien wordt aangetekend dat de consumptie van vis ook positieve gezondheidseffecten heeft als gevolg van het gehalte aan omega-3 onverzadigde vetzuren.<br>
dc.description.abstractDioxins, dibenzofurans and dioxin-like polychlorinated biphenyls (together called 'dioxins') are persistent environmental contaminants with a comparable chemical structure and similar toxicological characteristics. Since fish is one of the food items containing variable and sometimes high amounts of dioxins, the authorities asked RIVM, RIKILT and RIVO to investigate the possibility of setting maximum levels for dioxins in fish in order to protect fish consumers from high intake of these contaminants. To this, scenario studies were performed estimating the effect of several hypothetical maximum levels for dioxins in fish on the intake of these compounds by fish consumers and the percentage of various fish species that can be expected not to comply with these maximum levels. The studies show that in general the intake reduction will be limited to about 2-8%, while the percentage of non-compliance varies between 0.1 and 10. The available datasets on which these estimations had to be based are very limited. Moreover, the regular consumption of fish has positive health effects too due to the amounts of omega-3 unsaturated fatty acids.<br>
dc.description.sponsorshipVWS GZB
dc.description.sponsorshipLNV VVM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent29 p
dc.format.extent257 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherRIKILT-VGV
dc.publisherRIVO-MKTV
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 639102023
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/639102023.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/639102023.pdf
dc.subject03nl
dc.subjectvissennl
dc.subjectdioxinennl
dc.subjectdibenzofuranennl
dc.subjectpcb&apos;snl
dc.subjectmaximale aanvaardbare concentratienl
dc.subjectconcentratienl
dc.subjectfishesen
dc.subjectpcdden
dc.subjectdibenzofuransen
dc.subjectpcben
dc.subjectmacen
dc.subjectconcentratieen
dc.titleScenario studies on maximum levels for dioxins, dibenzofurans and dioxin-like PCBs in fishen
dc.title.alternativeScenario-studies naar maximaal toelaatbare gehalten van dioxinen, dibenzofuranen en dioxine-achtige PCB&apos;s in visnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCSR
dc.contributor.departmentLOC
dc.date.updated2017-02-20T05:59:17Z
html.description.abstractDioxinen, dibenzofuranen en dioxine-achtige polychloorbiphenylen (samen aangeduid als &apos;dioxinen&apos;) zijn persistente milieucontaminanten met een vergelijkbare chemische structuur en overeenkomstige toxische eigenschappen. Daar vis als voedselproduct sterk wisselende en soms hoge gehalten aan dioxinen bevat, hebben de Ministeries van VWS en LNV aan RIVM, RIKILT en RIVO gevraagd onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van normstelling voor dioxinen in vis teneinde de consumenten van vis te beschermen tegen een hoge dioxine-inname.Daartoe zijn scenario-studies uitgevoerd waarin een aantal hypothetische normen zijn onderzocht voor wat betreft de effecten op de dioxine-inname en het percentage van verschillende vissoorten dat als gevolg van die normen zouden moeten worden afgekeurd voor consumptie. De studies tonen aan dat de effecten op de dioxine-inname beperkt blijven tot een reductie van 2-8%, terwijl het afkeuringspercentage varieert van 0,1 tot 10%. Opgemerkt wordt dat de gegevens waar de berekeningen op zijn gebaseerd, uiterst beperkt van omvang zijn. Bovendien wordt aangetekend dat de consumptie van vis ook positieve gezondheidseffecten heeft als gevolg van het gehalte aan omega-3 onverzadigde vetzuren.&lt;br&gt;
html.description.abstractDioxins, dibenzofurans and dioxin-like polychlorinated biphenyls (together called &apos;dioxins&apos;) are persistent environmental contaminants with a comparable chemical structure and similar toxicological characteristics. Since fish is one of the food items containing variable and sometimes high amounts of dioxins, the authorities asked RIVM, RIKILT and RIVO to investigate the possibility of setting maximum levels for dioxins in fish in order to protect fish consumers from high intake of these contaminants. To this, scenario studies were performed estimating the effect of several hypothetical maximum levels for dioxins in fish on the intake of these compounds by fish consumers and the percentage of various fish species that can be expected not to comply with these maximum levels. The studies show that in general the intake reduction will be limited to about 2-8%, while the percentage of non-compliance varies between 0.1 and 10. The available datasets on which these estimations had to be based are very limited. Moreover, the regular consumption of fish has positive health effects too due to the amounts of omega-3 unsaturated fatty acids.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record