Show simple item record

dc.contributor.authorWijnhoven SWP
dc.contributor.authorEzendam J
dc.contributor.authorSchuur AG
dc.contributor.authorvan Loveren H
dc.contributor.authorvan Engelen JGM
dc.date.accessioned2017-02-20T06:58:56
dc.date.issued2008-10-10
dc.identifier320025001
dc.description.abstractVeel consumentenproducten bevatten stoffen die een allergische reactie van de huid kunnen veroorzaken (contact dermatitis of contacteczeem). Ook kan een reactie ontstaan bij blootstelling via de luchtwegen, maar hierover is weinig bekend. Grootste veroorzakers van contact dermatitis zijn nikkel in sieraden en geurstoffen in cosmetica. Daarnaast kunnen conserveermiddelen en harssoorten in producten een allergische reactie veroorzaken. Zowel de sterkte van de stof als de mate waarin de gebruiker eraan blootstaat zijn van belang voor de aard van de reactie. In opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft het RIVM geinventariseerd in welke mate mensen last hebben van (huid)allergie door stoffen in consumentenproducten. Contact dermatitis komt in Nederland relatief veel voor vergeleken met astma, hooikoorts en voedselallergie. Allergische aandoeningen behoren tot de meest voorkomende chronische ziekten in Europa. In de wet zijn limietwaarden voor een aantal allergene stoffen in producten vastgesteld. Deze limietwaarden zijn vooralsnog niet gebaseerd op een kwantitatieve risicobeoordeling. Bij een kwantitatieve aanpak wordt vastgesteld bij welke dosis een reactie optreedt. Dit is essentieel om veilige limietwaarden van allergenen in een product af te leiden. Er zijn twee kwantitatieve methoden in ontwikkeling, die in de praktijk nog niet bruikbaar zijn. Het is vooral belangrijk dat blootstelling via meerdere producten (geaggregeerde blootstelling) op een adequate manier wordt meegenomen in deze methodiek.
dc.description.abstractMany consumer products contain substances that can cause an allergic reaction, such as contact dermatitis or contact eczema. A reaction can also occur due to allergen exposure through the airways. However, little is known about this type of reaction. The main causes of contact dermatitis are nickel contained in jewellery and fragrances in cosmetics. Products containing preservatives and some types of wax can also be the cause of an allergic reaction. Both the degree to which the user is exposed to the substance and its concentration are important factors in determining how the reaction will develop. The Food and Consumer Product Safety Authority (VWA) commissioned the RIVM to make an inventory on the degree to which people suffer discomfort from skin and other allergies due to substances in consumer products. Contact dermatitis is relatively common in the Netherlands compared to other conditions such as asthma, hay fever and food allergies. Allergic conditions belong to the most common chronic conditions occurring in Europe. Limit values have been set by law for a number of allergenic substances contained in products, but these have not yet been based on a quantitative risk assessment. A quantitative approach determines which dosage level can induce a reaction. Knowledge of this critical dosage level is essential in order to set safe limit values of allergens in a particular product. Two quantitative methods are currently under development, but these are not yet ready to be used in daily practice. It is particularly important that exposure to more than one product (aggregated exposure) is included in this methodology to a satisfactory extent.
dc.description.sponsorshipVWA
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent119 p
dc.format.extent705 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM report 320025001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320025001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320025001.pdf
dc.subjectTOXICOLOGIEnl
dc.subjectZIEKTENnl
dc.subjectallergenennl
dc.subjectconsumentenproductennl
dc.subjectcontact allergienl
dc.subjectwettelijke limietwaardennl
dc.subjectkwantitatieve risicobeoordelingnl
dc.subjectallergensen
dc.subjectconsumer productsen
dc.subjectcontact allergyen
dc.subjectlegislative limit valuesen
dc.subjectquantitative risk assessmenten
dc.titleAllergens in consumer productsen
dc.title.alternativeAllergenen in consumenten productennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentSIR
dc.contributor.departmentGBO
dc.date.updated2017-02-20T05:58:56Z
refterms.dateFOA2018-12-18T11:56:09Z
html.description.abstractVeel consumentenproducten bevatten stoffen die een allergische reactie van de huid kunnen veroorzaken (contact dermatitis of contacteczeem). Ook kan een reactie ontstaan bij blootstelling via de luchtwegen, maar hierover is weinig bekend. Grootste veroorzakers van contact dermatitis zijn nikkel in sieraden en geurstoffen in cosmetica. Daarnaast kunnen conserveermiddelen en harssoorten in producten een allergische reactie veroorzaken. Zowel de sterkte van de stof als de mate waarin de gebruiker eraan blootstaat zijn van belang voor de aard van de reactie.<br>In opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft het RIVM geinventariseerd in welke mate mensen last hebben van (huid)allergie door stoffen in consumentenproducten. Contact dermatitis komt in Nederland relatief veel voor vergeleken met astma, hooikoorts en voedselallergie. Allergische aandoeningen behoren tot de meest voorkomende chronische ziekten in Europa.<br>In de wet zijn limietwaarden voor een aantal allergene stoffen in producten vastgesteld. Deze limietwaarden zijn vooralsnog niet gebaseerd op een kwantitatieve risicobeoordeling. Bij een kwantitatieve aanpak wordt vastgesteld bij welke dosis een reactie optreedt. Dit is essentieel om veilige limietwaarden van allergenen in een product af te leiden.<br>Er zijn twee kwantitatieve methoden in ontwikkeling, die in de praktijk nog niet bruikbaar zijn. Het is vooral belangrijk dat blootstelling via meerdere producten (geaggregeerde blootstelling) op een adequate manier wordt meegenomen in deze methodiek.<br>
html.description.abstractMany consumer products contain substances that can cause an allergic reaction, such as contact dermatitis or contact eczema. A reaction can also occur due to allergen exposure through the airways. However, little is known about this type of reaction. The main causes of contact dermatitis are nickel contained in jewellery and fragrances in cosmetics. Products containing preservatives and some types of wax can also be the cause of an allergic reaction. Both the degree to which the user is exposed to the substance and its concentration are important factors in determining how the reaction will develop.<br>The Food and Consumer Product Safety Authority (VWA) commissioned the RIVM to make an inventory on the degree to which people suffer discomfort from skin and other allergies due to substances in consumer products. Contact dermatitis is relatively common in the Netherlands compared to other conditions such as asthma, hay fever and food allergies. Allergic conditions belong to the most common chronic conditions occurring in Europe.<br>Limit values have been set by law for a number of allergenic substances contained in products, but these have not yet been based on a quantitative risk assessment. A quantitative approach determines which dosage level can induce a reaction. Knowledge of this critical dosage level is essential in order to set safe limit values of allergens in a particular product.<br>Two quantitative methods are currently under development, but these are not yet ready to be used in daily practice. It is particularly important that exposure to more than one product (aggregated exposure) is included in this methodology to a satisfactory extent.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
320025001.pdf
Size:
704.8Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record