Show simple item record

dc.contributor.authorHillen FC
dc.contributor.authorde Jong Y
dc.contributor.authorDanse LHJC
dc.contributor.authorHelleman PW
dc.contributor.authorKruijt BC
dc.contributor.authorvan Leeuwen FXR
dc.date.accessioned2012-12-12T18:29:23Z
dc.date.available2012-12-12T18:29:23Z
dc.date.issued1989-05-31
dc.identifier318512001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/259354
dc.description.abstractHet preparaat Vasolastine werd onderzocht op ondermeer de invloed op de serum cholesterolconcentratie en de ontwikkeling van atherosclerotische plaques in de aorta en coronair arterien in een konijnemodel door middel van een 0,3% cholesteroldieet gedurende 6 maanden. Vrouwelijke konijnen werden klinisch gevolgd en om de zes weken werden bloedmonsters voor biochemische en hemocytometrische bepalingen genomen. Aan het eind van de proef werden de dieren postmortaal macroscopisch en histopathologisch onderzocht. Gedurende het experiment steeg de serum cholesterol concentratie en er ontwikkelden zich atherosclerotische plaques. Vasolastine (0,1 en 1,0 ml/dier) gedurende de tweede helft elke dag i.m. toegediend had geen invloed op het bloed lipid beeld, de hemocytometrische parameters, de ontwikkeling van atherosclerotische plaques en andere histopathologische veranderingen.<br>
dc.description.sponsorshipstaatssecretaris van Volksgezondheid
dc.description.sponsorshipGMI
dc.format.extent152 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 318512001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/318512001.html
dc.subjectvasolastinenl
dc.subjectatherosclerosenl
dc.subjectkonijnnl
dc.subjectbloedlipidbeeldnl
dc.subjectkonijnenmodelnl
dc.titleOnderzoek naar de mogelijke werking van het preparaat Vasolastine in een atherosclerose model in het konijn door middel van een cholesteroldieet. I. Effecten gedurende de eerste 6 maanden tijdens het cholesteroldieetnl
dc.title.alternativeInvestigation into the possible activity of the preparation Vasolastine in a rabbit atherosclerosis model with a cholesterol diet. I. Effects during the first 6 months during the colesteroldieten
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T18:29:24Z
html.description.abstractHet preparaat Vasolastine werd onderzocht op ondermeer de invloed op de serum cholesterolconcentratie en de ontwikkeling van atherosclerotische plaques in de aorta en coronair arterien in een konijnemodel door middel van een 0,3% cholesteroldieet gedurende 6 maanden. Vrouwelijke konijnen werden klinisch gevolgd en om de zes weken werden bloedmonsters voor biochemische en hemocytometrische bepalingen genomen. Aan het eind van de proef werden de dieren postmortaal macroscopisch en histopathologisch onderzocht. Gedurende het experiment steeg de serum cholesterol concentratie en er ontwikkelden zich atherosclerotische plaques. Vasolastine (0,1 en 1,0 ml/dier) gedurende de tweede helft elke dag i.m. toegediend had geen invloed op het bloed lipid beeld, de hemocytometrische parameters, de ontwikkeling van atherosclerotische plaques en andere histopathologische veranderingen.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record