Show simple item record

dc.contributor.authorStaatsen BAM
dc.contributor.authorDoornbos G
dc.contributor.authorFranssen EAM
dc.contributor.authorHeisterkamp SH
dc.contributor.authorAmeling CB
dc.contributor.authorLebret E
dc.date.accessioned2017-02-20T07:53:30
dc.date.issued1998-02-28
dc.identifier441520009
dc.description.abstractIn dit onderzoek zijn ruimtelijke patronen in gegevens over ziekenhuisontslagen voor een zevental hartvaatziekten en zes luchtwegaandoeningen in de regio Schiphol bestudeerd aan de hand van kaarten. Het onderzoek is een uitbreiding van eerdere analyses die zijn uitgevoerd in het kader van de integrale Milieu Effectrapportage Schiphol en Omgeving (iMER) en is uitgevoerd in het kader van het Evaluatie en Monitoringsprogramma Schiphol (EMSO). Behalve milieuverontreiniging kunnen ruimtelijke verschillen in het voorkomen van ziekten bepaald worden door andere factoren, zoals bijvoorbeeld leefgewoonten en erfelijke aanleg. Hierdoor is het mogelijk dat ruimtelijke patronen ontstaan door combinaties van factoren, zoals bijvoorbeeld roken en alcoholgebruik die een samenhang met de luchthaven suggereren die in werkelijkheid niet aanwezig is. Maar het is ook mogelijk dat patronen door dergelijke factoren gemaskeerd worden. De analyses laten in het studiegebied een grote ruimtelijke spreiding zien in ziekenhuisgegevens van hartvaatziekten en luchtwegaandoeningen die in de meeste gevallen gebaseerd is op toevalsfluctuaties. Voor de meeste van de bestudeerde aandoeningen is geen consistent ruimtelijk patroon zichtbaar dat zou kunnen samenhangen met de nabijheid van de luchthaven. De ruimtelijke patronen wisselen van jaar tot jaar en verschillen tussen vrouwen en mannen. Voor 'totaal hartvaatziekten', 'bovenste luchtwegaandoeningen' en 'acute luchtweginfecties' is er in enkele gebieden wel sprake van enige consistentie in het patroon in de tijd, voor zowel mannen als vrouwen. Duidelijke clustering rond de luchthaven lijkt bij deze aandoeningen niet op te treden. Ziekenhuisgegevens uit de Landelijke Medische Registratie zijn momenteel niet geschikt voor monitoring van hartvaatziekten en luchtwegaandoeningen rond Schiphol. Resultaten van de andere deelonderzoeken naar hartvaatziekten en luchtwegaandoeningen die in het kader van EMSO worden uitgevoerd zullen moeten aangeven of verdere ontwikkeling van de Landelijke Medische Registratie als monitoringsinstrument gewenst is of dat andere registraties of onderzoeken daar beter geschikt voor zijn.<br>
dc.description.abstractWithin the framework of the Evaluation and Monitoring programme Schiphol spatial patterns in hospital admission data on seven cardiovascular and six respiratory diseases were analysed for three years (1991-1993). This report is a supplement to a similar analysis for the Environmental Impact Assessment Schiphol (EIA), in 1993. The purpose of this study was to evaluate the feasibility for future use of the Dutch Information System for Hospital Care and Day Nursing (LMR) for environmental health monitoring around Schiphol airport and to investigate spatial patterns in disease rates around Schiphol airport. Disease rates and their 95% confidence intervals were calculated and mapped for each study area, using an empirical Bayes model to reduce random variation and to account for small area variability and spatial interdependence in the data. The analyses were adjusted for age and sex. At this moment, the LMR is not considered suitable to monitor cardiovascular and respiratory diseases in relation to (developments in) environmental pollution around Schiphol airport. For a final conclusion data must be studied for a longer time period (e.g. 5 years). It should also be possible to include time (in addition to spatial interdependence) in the analytical model, and preferably also data on exposure and important determinants of the diseases of interest. Currently, such a model is being developed at RIVM. The availability of data on important determinants will improve future analyses with LMR data, and will improve the feasibility of the LMR as a monitoring instrument. Analysis of LMR data showed a wide spatial variation in disease rates for cardiovascular and respiratory diseases. In most cases this variation was not statistically significant (95% confidence interval) and differed over the years (1991-1993). For the majority of the diseases studied there was no consistent spatial pattern that would suggest a relation with environmental pollution from Schiphol airport. The disease pattern varied per year and differed between men and women. These results are consistent with the results described in the EIA. For three of the 14 diseases studied ('all cardiovascular diseases', 'upper airway disease' and 'acute airway infections') a spatial pattern could be seen in a few study areas. This pattern was consistent for time and for both sexes. However, there was no clustering of these diseases around the airport.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/GV
dc.description.sponsorshipV&amp;W
dc.format.extent82 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 441520009
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/441520009.html
dc.subject02nl
dc.subjectziekenhuisgegevensnl
dc.subjectruimtelijke patronennl
dc.subjectbaysiaans modelnl
dc.subjecthart- en vaatziektennl
dc.subjectrespiratoire aandoeningennl
dc.subjectmilieuverontreinigingnl
dc.subjectluchthavennl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectspatial patternsen
dc.subjectbayesian modelen
dc.subjectcardiovascular diseaseen
dc.subjectrespiratory diseasesen
dc.subjecthospital admissionsen
dc.subjectenvironmental pollutionen
dc.subjectairporten
dc.subjectmonitoringen
dc.titleGebruik van ziekenhuisgegevens voor het beschrijven van ruimtelijke patronen in ziekte rondom Schipholnl
dc.title.alternativeSpatial patterns in cardiovascular and respiratory disease rates around Schiphol airporten
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCCM
dc.date.updated2017-02-20T06:53:31Z
html.description.abstractIn dit onderzoek zijn ruimtelijke patronen in gegevens over ziekenhuisontslagen voor een zevental hartvaatziekten en zes luchtwegaandoeningen in de regio Schiphol bestudeerd aan de hand van kaarten. Het onderzoek is een uitbreiding van eerdere analyses die zijn uitgevoerd in het kader van de integrale Milieu Effectrapportage Schiphol en Omgeving (iMER) en is uitgevoerd in het kader van het Evaluatie en Monitoringsprogramma Schiphol (EMSO). Behalve milieuverontreiniging kunnen ruimtelijke verschillen in het voorkomen van ziekten bepaald worden door andere factoren, zoals bijvoorbeeld leefgewoonten en erfelijke aanleg. Hierdoor is het mogelijk dat ruimtelijke patronen ontstaan door combinaties van factoren, zoals bijvoorbeeld roken en alcoholgebruik die een samenhang met de luchthaven suggereren die in werkelijkheid niet aanwezig is. Maar het is ook mogelijk dat patronen door dergelijke factoren gemaskeerd worden. De analyses laten in het studiegebied een grote ruimtelijke spreiding zien in ziekenhuisgegevens van hartvaatziekten en luchtwegaandoeningen die in de meeste gevallen gebaseerd is op toevalsfluctuaties. Voor de meeste van de bestudeerde aandoeningen is geen consistent ruimtelijk patroon zichtbaar dat zou kunnen samenhangen met de nabijheid van de luchthaven. De ruimtelijke patronen wisselen van jaar tot jaar en verschillen tussen vrouwen en mannen. Voor &apos;totaal hartvaatziekten&apos;, &apos;bovenste luchtwegaandoeningen&apos; en &apos;acute luchtweginfecties&apos; is er in enkele gebieden wel sprake van enige consistentie in het patroon in de tijd, voor zowel mannen als vrouwen. Duidelijke clustering rond de luchthaven lijkt bij deze aandoeningen niet op te treden. Ziekenhuisgegevens uit de Landelijke Medische Registratie zijn momenteel niet geschikt voor monitoring van hartvaatziekten en luchtwegaandoeningen rond Schiphol. Resultaten van de andere deelonderzoeken naar hartvaatziekten en luchtwegaandoeningen die in het kader van EMSO worden uitgevoerd zullen moeten aangeven of verdere ontwikkeling van de Landelijke Medische Registratie als monitoringsinstrument gewenst is of dat andere registraties of onderzoeken daar beter geschikt voor zijn.&lt;br&gt;
html.description.abstractWithin the framework of the Evaluation and Monitoring programme Schiphol spatial patterns in hospital admission data on seven cardiovascular and six respiratory diseases were analysed for three years (1991-1993). This report is a supplement to a similar analysis for the Environmental Impact Assessment Schiphol (EIA), in 1993. The purpose of this study was to evaluate the feasibility for future use of the Dutch Information System for Hospital Care and Day Nursing (LMR) for environmental health monitoring around Schiphol airport and to investigate spatial patterns in disease rates around Schiphol airport. Disease rates and their 95% confidence intervals were calculated and mapped for each study area, using an empirical Bayes model to reduce random variation and to account for small area variability and spatial interdependence in the data. The analyses were adjusted for age and sex. At this moment, the LMR is not considered suitable to monitor cardiovascular and respiratory diseases in relation to (developments in) environmental pollution around Schiphol airport. For a final conclusion data must be studied for a longer time period (e.g. 5 years). It should also be possible to include time (in addition to spatial interdependence) in the analytical model, and preferably also data on exposure and important determinants of the diseases of interest. Currently, such a model is being developed at RIVM. The availability of data on important determinants will improve future analyses with LMR data, and will improve the feasibility of the LMR as a monitoring instrument. Analysis of LMR data showed a wide spatial variation in disease rates for cardiovascular and respiratory diseases. In most cases this variation was not statistically significant (95% confidence interval) and differed over the years (1991-1993). For the majority of the diseases studied there was no consistent spatial pattern that would suggest a relation with environmental pollution from Schiphol airport. The disease pattern varied per year and differed between men and women. These results are consistent with the results described in the EIA. For three of the 14 diseases studied (&apos;all cardiovascular diseases&apos;, &apos;upper airway disease&apos; and &apos;acute airway infections&apos;) a spatial pattern could be seen in a few study areas. This pattern was consistent for time and for both sexes. However, there was no clustering of these diseases around the airport.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record