Show simple item record

dc.contributor.authorBeijk R
dc.contributor.authorMooibroek D
dc.contributor.authorHoogerbrugge R
dc.date.accessioned2017-02-20T06:38:33
dc.date.issued2009-03-03
dc.identifier680704005
dc.description.abstractIn Nederland zijn in 2007 enkele overschrijdingen van de Europese normen voor de luchtkwaliteit gemeten. Mede door gunstigere weersomstandigheden waren de overschrijdingen in 2007 minder hoog en frequent dan in 2006. Tijdens de jaarwisseling van 2007/2008 was de concentratie fijn stof in een groot deel van Nederland zeer hoog door de combinatie van mist, weinig wind en vuurwerk. Dit blijkt uit meetresultaten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM. Het jaaroverzicht geeft een overzicht van de gemeten en deels berekende luchtkwaliteit. In 2007 waren er geen dagen met ernstige smog door ozon (concentraties boven de Europese alarmdrempel). Op circa een kwart van de meetlocaties in straten, waar het verkeer in hoge mate bijdraagt, ligt de jaargemiddelde stikstofdioxideconcentratie boven het gestelde maximum. De concentraties stikstofdioxide op plattelandslocaties zijn het afgelopen jaar relatief weinig veranderd en liggen onder de norm. De fijnstofconcentraties hebben in 2007 op een beperkt aantal meetlocaties het maximum aantal dagen van de norm voor de kortdurende blootstelling overschreden. In 2007 liggen de gemeten jaargemiddelde concentraties fijn stof onder de norm voor langdurende blootstelling.
dc.description.abstractResults from the Dutch National Air Quality Monitoring Network (LML) show that in 2007 some exceedances of a few European air quality limit values were measured in the Netherlands. However, both the number of exceedances and the level of the concentrations declined in 2007 compared to 2006, partly to more favourable weather conditions. One exception to this is 2007th New Year's Eve (2007/2008), when a very high level of PM10 occurred inside, and even outside, many urban areas due to a combination of fireworks, mist and low windspeeds. Ozone concentrations above the alert threshold (smog alert) were not observed in 2007. Exceedance of limit values for nitrogen dioxide occurred especially at traffic dominated monitoring sites. Nitrogen dioxide concentrations at rural background locations remained fairly stable during the last few years and are lower than the limit value. The maximum number of days with lM10-concentrations above the limit value is exceeded at a limited set of monitoring sites in 2007. Limit values for the year average concentration of PM10 are not exceeded at any of the monitoring sites in 2007
dc.description.sponsorshipVROM-DGM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent91 p
dc.format.extent16511 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 680704005
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 680704005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680704005.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680704005.pdf
dc.subjectLUCHTnl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectmeetnetrzichtnl
dc.subjectozonnl
dc.subjectfijn stofnl
dc.subjectstikstofdioxidenl
dc.subjectammoniaknl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectjaaroverzichtnl
dc.subject2007nl
dc.subjectair qualityen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectozoneen
dc.subjectparticulate matteren
dc.subjectnitrogen dioxideen
dc.subjectammoniaen
dc.subjectyear's overviewen
dc.subjectresultsen
dc.subject2007en
dc.titleJaaroverzicht Luchtkwaliteit 2007nl
dc.title.alternativeAir quality in the Netherlands 2007en
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentLVM
dc.date.updated2017-02-20T05:38:33Z
refterms.dateFOA2018-12-18T11:56:40Z
html.description.abstractIn Nederland zijn in 2007 enkele overschrijdingen van de Europese normen voor de luchtkwaliteit gemeten. Mede door gunstigere weersomstandigheden waren de overschrijdingen in 2007 minder hoog en frequent dan in 2006. Tijdens de jaarwisseling van 2007/2008 was de concentratie fijn stof in een groot deel van Nederland zeer hoog door de combinatie van mist, weinig wind en vuurwerk. Dit blijkt uit meetresultaten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM. Het jaaroverzicht geeft een overzicht van de gemeten en deels berekende luchtkwaliteit.<br>In 2007 waren er geen dagen met ernstige smog door ozon (concentraties boven de Europese alarmdrempel). Op circa een kwart van de meetlocaties in straten, waar het verkeer in hoge mate bijdraagt, ligt de jaargemiddelde stikstofdioxideconcentratie boven het gestelde maximum. De concentraties stikstofdioxide op plattelandslocaties zijn het afgelopen jaar relatief weinig veranderd en liggen onder de norm. De fijnstofconcentraties hebben in 2007 op een beperkt aantal meetlocaties het maximum aantal dagen van de norm voor de kortdurende blootstelling overschreden. In 2007 liggen de gemeten jaargemiddelde concentraties fijn stof onder de norm voor langdurende blootstelling.<br>
html.description.abstractResults from the Dutch National Air Quality Monitoring Network (LML) show that in 2007 some exceedances of a few European air quality limit values were measured in the Netherlands. However, both the number of exceedances and the level of the concentrations declined in 2007 compared to 2006, partly to more favourable weather conditions. One exception to this is 2007th New Year's Eve (2007/2008), when a very high level of PM10 occurred inside, and even outside, many urban areas due to a combination of fireworks, mist and low windspeeds.<br>Ozone concentrations above the alert threshold (smog alert) were not observed in 2007. Exceedance of limit values for nitrogen dioxide occurred especially at traffic dominated monitoring sites. Nitrogen dioxide concentrations at rural background locations remained fairly stable during the last few years and are lower than the limit value. The maximum number of days with lM10-concentrations above the limit value is exceeded at a limited set of monitoring sites in 2007. Limit values for the year average concentration of PM10 are not exceeded at any of the monitoring sites in 2007<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
680704005.pdf
Size:
16.12Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record