Show simple item record

dc.contributor.authorOcke MC
dc.contributor.authorHulshof KFAM
dc.contributor.authorBuurma-Rethans EJM
dc.contributor.authorvan Rossum CTM
dc.contributor.authorDrijvers JJMM
dc.contributor.authorBrants HAM
dc.contributor.authorJansen-van der Vliet M
dc.contributor.authorvan der Laan JD
dc.date.accessioned2017-02-20T07:58:20
dc.date.issued2004-10-13
dc.identifier350030003
dc.descriptionzie ook RIVM rapport 350030002 Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 2003<br>nl
dc.description.abstractOnder 750 jongvolwassenen (19-30 jaar) is een voedselconsumptiepeiling uitgevoerd door middel van twee onafhankelijke, computergeassisteerde 24-uursvoedingsnavragen. Deze voedselconsumptiemethode lijkt veelbelovend als onderdeel van een vernieuwd voedingspeilingsysteem. Een voedingspeilingsysteem is een belangrijk middel voor het evalueren en ontwikkelen van voedingsbeleid. In eerdere voedselconsumptiepeilingen werd een methodologie gebruikt die minder geschikt is om de huidige beleidsvragen te beantwoorden. De gecomputeriseerde 24-uursvoedingsnavraagmethode heeft als voordeel dat de informatie over de geconsumeerde voedingsmiddelen gedetailleerd wordt nagevraagd en opgeslagen. Door het gebruik van telefonische interviews konden op een efficiente manier gegevens over twee onafhankelijke dagen worden verzameld. Door deze beide eigenschappen is het mogelijk om meer beleidsvragen te beantwoorden met de verzamelde voedselconsumptiegegevens, zoals op het gebied van voedselveiligheid en vragen over het percentage mensen dat aan de voedingsaanbevelingen voldoet. Nader onderzoek dient plaats te vinden om de voedselconsumptiemethode geschikt te maken voor alle bevolkingsgroepen en om tijdtrends te bestuderen. De studierespons was vrij laag, namelijk 42%. De onderzoekspopulatie was echter wel representatief met betrekking tot leeftijd, opleidingsniveau en regio. Deelnemers uit dichtbevolkte gebieden waren licht ondervertegenwoordigd. Hiervoor konden de resultaten worden gecorrigeerd. Met name voor vrouwen waren er aanwijzigen dat de onderzoekspopulatie wat afweek van de Nederlandse jongvolwassenen in het algemeen.
dc.description.abstractA food consumption survey was conducted among 750 Dutch young adults (aged 19-30) using two independent computerized 24-hour dietary recalls. This dietary assessment method seems promising as part of a revised dietary monitoring system for the Netherlands. Dietary monitoring is an important tool for food policy evaluation and development. The methodologies for previous surveys were less optimal for answering current food policy questions. The computerized 24-hour dietary recall method has the advantage that food consumption data with a great level of detail can be collected and stored. The use of a telephone approach made it possible to collect data on two independent days in an efficient way. The resulting food consumption data are therefore able to answer more questions than previously was the case. Such questions have to do with food safety, and estimates of the fraction of the population adhering to dietary recommendations. The new approach has to be tested and developed for other population groups; calibration will also make time trend analyses possible. Response of the survey at 42% was rather low. The study population is, however, representative with regard to age, level of education and region. Subjects living in areas with high population densities were slightly underrepresented, which could be corrected for in the data. There were indications that the data in general may not be fully representative for especially Dutch young women.
dc.description.sponsorshipVWS
dc.description.sponsorshipDir. VGP
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent26 p
dc.format.extent103 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherTNO-Voeding
dc.relation.ispartofRIVM rapport 350030003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/350030003.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/350030003.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectvoedingspeilingsysteemnl
dc.subjectvoedselconsumptienl
dc.subjectjongvolwassenennl
dc.subject24-uursvoedingsnavraagnl
dc.subjecttelefonische interviewsnl
dc.subjectdietary monitoringen
dc.subjectfood consumptionen
dc.subjectyoung adultsen
dc.subject24-hour recallsen
dc.subjecttelephone interviewsen
dc.titleVoedselconsumptiepeiling 2003. Samenvatting werkwijze en evaluatienl
dc.title.alternativeNational food consumption survey 2003. Summary of procedures and evaluationen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCVG
dc.date.updated2017-02-20T06:58:21Z
refterms.dateFOA2018-12-18T11:56:45Z
html.description.abstractOnder 750 jongvolwassenen (19-30 jaar) is een voedselconsumptiepeiling uitgevoerd door middel van twee onafhankelijke, computergeassisteerde 24-uursvoedingsnavragen. Deze voedselconsumptiemethode lijkt veelbelovend als onderdeel van een vernieuwd voedingspeilingsysteem. Een voedingspeilingsysteem is een belangrijk middel voor het evalueren en ontwikkelen van voedingsbeleid. In eerdere voedselconsumptiepeilingen werd een methodologie gebruikt die minder geschikt is om de huidige beleidsvragen te beantwoorden. De gecomputeriseerde 24-uursvoedingsnavraagmethode heeft als voordeel dat de informatie over de geconsumeerde voedingsmiddelen gedetailleerd wordt nagevraagd en opgeslagen. Door het gebruik van telefonische interviews konden op een efficiente manier gegevens over twee onafhankelijke dagen worden verzameld. Door deze beide eigenschappen is het mogelijk om meer beleidsvragen te beantwoorden met de verzamelde voedselconsumptiegegevens, zoals op het gebied van voedselveiligheid en vragen over het percentage mensen dat aan de voedingsaanbevelingen voldoet. Nader onderzoek dient plaats te vinden om de voedselconsumptiemethode geschikt te maken voor alle bevolkingsgroepen en om tijdtrends te bestuderen. De studierespons was vrij laag, namelijk 42%. De onderzoekspopulatie was echter wel representatief met betrekking tot leeftijd, opleidingsniveau en regio. Deelnemers uit dichtbevolkte gebieden waren licht ondervertegenwoordigd. Hiervoor konden de resultaten worden gecorrigeerd. Met name voor vrouwen waren er aanwijzigen dat de onderzoekspopulatie wat afweek van de Nederlandse jongvolwassenen in het algemeen.<br>
html.description.abstractA food consumption survey was conducted among 750 Dutch young adults (aged 19-30) using two independent computerized 24-hour dietary recalls. This dietary assessment method seems promising as part of a revised dietary monitoring system for the Netherlands. Dietary monitoring is an important tool for food policy evaluation and development. The methodologies for previous surveys were less optimal for answering current food policy questions. The computerized 24-hour dietary recall method has the advantage that food consumption data with a great level of detail can be collected and stored. The use of a telephone approach made it possible to collect data on two independent days in an efficient way. The resulting food consumption data are therefore able to answer more questions than previously was the case. Such questions have to do with food safety, and estimates of the fraction of the population adhering to dietary recommendations. The new approach has to be tested and developed for other population groups; calibration will also make time trend analyses possible. Response of the survey at 42% was rather low. The study population is, however, representative with regard to age, level of education and region. Subjects living in areas with high population densities were slightly underrepresented, which could be corrected for in the data. There were indications that the data in general may not be fully representative for especially Dutch young women.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
350030003.pdf
Size:
105.5Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record