Show simple item record

dc.contributor.authorSloof W
dc.contributor.authorBresser AHM
dc.contributor.authorBesemer AC
dc.contributor.authorBlokzijl PJ
dc.contributor.authorCanton JH
dc.contributor.authorvan Gemert Lj
dc.contributor.authorHuldy HJ
dc.contributor.authorHuijgen C
dc.contributor.authorKnaap AGAC
dc.contributor.authorKnoop J
dc.contributor.authorKool HJ
dc.contributor.authorMaas RJM
dc.contributor.authorMinderhoud A
dc.contributor.authorvan der Most PFJ
dc.contributor.authorMulder HCM
dc.contributor.authorvan Noort PCM
dc.contributor.authorRos JPM
dc.contributor.authorStruijs J
dc.contributor.authorVink GJ
dc.contributor.authorde Vrijer F
dc.contributor.authorvan de Wiel HJ
dc.contributor.authorWoutersen RA
dc.date.accessioned2017-02-20T07:52:49
dc.date.issued1986-07-31
dc.identifier840760002
dc.description.abstractOnderhavig document omvat gegevens over benzeen inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en -routes enerzijds en schadelijke concentraties voor mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico's. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-S / Cornet
dc.description.sponsorshipJ.P.
dc.description.sponsorshipWijnen
dc.description.sponsorshipH.T.L.M.
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840760002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840760002.html
dc.subjectbasisdocumentnl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectwaterkwaliteitnl
dc.subjectbodemkwaliteit; normennl
dc.subjectmeetmethodennl
dc.subjectmeetstrategieennl
dc.subjectbronnennl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectproduktie; verspreidingnl
dc.subjectomzettingnl
dc.subjectconcentraties in het milieunl
dc.subjecthuman toxiciteitnl
dc.subjectecotoxiciteitnl
dc.subjectbestrijdingstechnieken; bestrijdingskostennl
dc.subjectrisico- analysenl
dc.subjectmh;nl
dc.titleOntwerp-basisdocument benzeennl
dc.title.alternativeIntegrated criteria document Benzeneen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:52:50Z
refterms.dateFOA2019-02-26T08:44:21Z
html.description.abstractOnderhavig document omvat gegevens over benzeen inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico&apos;s op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en -routes enerzijds en schadelijke concentraties voor mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico&apos;s. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.&lt;br&gt;


Files in this item

Thumbnail
Name:
840760002.pdf
Size:
8.944Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record