Show simple item record

dc.contributor.authorde Neeling AJ
dc.contributor.authorRutgers A
dc.contributor.authorHoekstra H
dc.date.accessioned2017-02-20T06:35:26
dc.date.issued1985-12-31
dc.identifier842071001
dc.description.abstractEen klinisch isolaat van Pseudomonas aeruginosa werd in vitro geselecteerd op concentratiereeksen van drie beta-lactam antibiotica in agar, t.w. carbenicilline, piperacilline en ceftazidim. Van de verkregen mutanten werden MRC's en kruisresistentie bepaald. Door de selectie trad resistentie-ontwikkeling op tegen elk van de drie antibiotica. Selectie op piperacilline leidde tot een MRC van maximaal 16 ug/ml vanwege een inoculumeffect. Selectie op carbenicilline leidde tot een geleidelijke verhoging van de MRC van dit antibioticum, maar niet tot kruisresistentie tegen de andere twee antibiotica. Selectie op ceftazidim induceerde kruisresistentie ten opzichte van carbenicilline. Met een microbiologisch assay werd inactivering van de onderzochte antibiotica door de geselecteerde mutanten aangetoond. De consequentie hiervan voor de resistentie-ontwikkeling wordt bediscussieerd.<br>
dc.description.sponsorshipGHI
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 842071001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/842071001.html
dc.subjectpiperacillinenl
dc.subjectcarbenicillinenl
dc.subjectceftazidimnl
dc.subjectbeta-lactamasenl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleResistentie-ontwikkeling tegen beta-lactam antibiotica bij Pseudomonas aeruginosa in vitronl
dc.title.alternativeDevelopment of resistance against beta-lactam antibiotics in Pseudomonas aeruginosa in vitroen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T05:35:26Z
html.description.abstractEen klinisch isolaat van Pseudomonas aeruginosa werd in vitro geselecteerd op concentratiereeksen van drie beta-lactam antibiotica in agar, t.w. carbenicilline, piperacilline en ceftazidim. Van de verkregen mutanten werden MRC&apos;s en kruisresistentie bepaald. Door de selectie trad resistentie-ontwikkeling op tegen elk van de drie antibiotica. Selectie op piperacilline leidde tot een MRC van maximaal 16 ug/ml vanwege een inoculumeffect. Selectie op carbenicilline leidde tot een geleidelijke verhoging van de MRC van dit antibioticum, maar niet tot kruisresistentie tegen de andere twee antibiotica. Selectie op ceftazidim induceerde kruisresistentie ten opzichte van carbenicilline. Met een microbiologisch assay werd inactivering van de onderzochte antibiotica door de geselecteerde mutanten aangetoond. De consequentie hiervan voor de resistentie-ontwikkeling wordt bediscussieerd.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record