Show simple item record

dc.contributor.authorvan Lier EA
dc.contributor.authorOomen PJ
dc.contributor.authorOostenbrug MWM
dc.contributor.authorZwakhals SLN
dc.contributor.authorDrijfhout IH
dc.contributor.authorde Hoogh PAAM
dc.contributor.authorde Melker HE
dc.date.accessioned2017-02-20T08:10:26
dc.date.issued2008-05-16
dc.identifier210021007
dc.description.abstractDe vaccinatiegraad in Nederland is hoog. Dat is nodig om de bevolking tegen uitbraken van infectieziekten te beschermen (groepsimmuniteit). Continue aandacht en gezamenlijke inspanning van alle bij het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) betrokken partijen blijft echter essentieel om de Nederlandse bevolking nu en in de toekomst voldoende te beschermen. Zo is het belangrijk te benadrukken dat kinderen, volgens de richtlijnen van het RVP, tijdig en volledig worden gevaccineerd. Extra aandacht is nodig voor de vaccinatiegraad voor kleuters en schoolkinderen in het algemeen. In het bijzonder geldt dat voor de tweede BMR-vaccinatie en voor de vaccinatie van kinderen waarvan een of beide ouders is geboren in een land waar hepatitis B meer dan gemiddeld voorkomt. De vaccinatiegraad voor deze inentingen, die voor het eerst zijn gerapporteerd, is relatief laag. Tussen 2006 en 2008 is een iets lagere vaccinatiegraad gemeten, vooral voor kleuters en schoolgaande kinderen. Dit verschil is vooral toe te schrijven aan een nieuwe methode om de vaccinatiegraad vast te stellen, die vanaf 2006 wordt gebruikt. Deze cijfers geven nauwkeuriger aan of de vaccinaties voldoen aan de richtlijnen van het RVP, zoals het tijdstip waarop de vaccinaties zijn gegeven. In dit rapport is de vaccinatiegraad in Nederland van 2006 tot 2008 weergegeven. Dit betreft gegevens over zuigelingen die zijn geboren tussen 2003 en 2005, kleuters geboren tussen 2000 en 2002 en schoolgaande kinderen geboren tussen 1995 en 1997. Landelijk gezien lagen in verslagjaar 2008 (zuigelingen geboren in 2005, kleuters geboren in 2002 en schoolgaande kinderen geboren in 1997) de gemiddelde vaccinatiepercentages voor alle vaccinaties boven de ondergrens van 90 procent. In het rapport worden de vaccinatiepercentages per provincie en gemeente toegelicht. De vaccinatiegraad is vooral laag in gemeenten waar relatief veel mensen wonen die vaccinatie afwijzen vanwege hun geloof.
dc.description.abstractVaccination coverage in the Netherlands is high. High levels of immunization are necessary in order to protect the population against outbreaks of infectious diseases (group immunity). Continuous efforts need to be made by all parties involved in the National Immunization Programme (NIP) to ensure that the Dutch population is sufficiently protected, both now and in the future. One important point is that children need to be vaccinated according to schedule, on time and in full, in accordance with the NIP guidelines. In general, vaccination coverage for toddlers and school-aged children requires extra attention. This applies in particular to the second MMR vaccination and to the vaccination of children whose parents were born in a country where the incidence of hepatitis B is higher than average. The report shows that the coverage for these vaccinations, included in the report for the first time, is relatively low. Between 2006 and 2008, a slightly lower vaccination coverage was recorded compared to other years, particularly for toddlers and school-aged children. The difference is largely due to a new method of measuring the vaccination coverage, which was introduced in 2006. The data now give more accurate information on whether the vaccinations meet the NIP guidelines, including when the vaccinations were given. This report presents the information on vaccination coverage in the Netherlands from 2006 to 2008. Included in the report is data on babies born between 2003 and 2005, toddlers born between 2000 and 2002 and school-aged children born between 1995 and 1997. At national level, in 2008 the average vaccination percentages for all vaccinations were above the lower limit of 90 percent for: babies born in 2005, toddlers born in 2002 and school-aged children born in 1997. More detailed information on the vaccination percentages per province and municipality is given in the report. The vaccination coverage is particularly low in areas where a relatively high number of people refuse vaccination on religious grounds.
dc.description.sponsorshipVWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent155 p
dc.format.extent3371 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 210021007
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/210021007.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/210021007.pdf
dc.subjectVACCINSnl
dc.subjectvaccinatienl
dc.subjectvaccinatiegraadnl
dc.subjectrijksvaccinatieprogramma (rvp)nl
dc.subjectvaccinsnl
dc.subjectinfectieziektebestrijdingnl
dc.subjectpreventienl
dc.subjectimmunizationen
dc.subjectimmunization coverageen
dc.subjectnational immunization programme (nip)en
dc.subjectvaccinesen
dc.subjectdisease prevention and controlen
dc.titleVaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland; verslagjaar 2006-2008nl
dc.title.alternativeImmunization coverage National Immunization Programme in the Netherlands, year of report 2006-2008en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentEPI
dc.date.updated2017-02-20T07:10:27Z
refterms.dateFOA2018-12-18T11:57:21Z
html.description.abstractDe vaccinatiegraad in Nederland is hoog. Dat is nodig om de bevolking tegen uitbraken van infectieziekten te beschermen (groepsimmuniteit). Continue aandacht en gezamenlijke inspanning van alle bij het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) betrokken partijen blijft echter essentieel om de Nederlandse bevolking nu en in de toekomst voldoende te beschermen.<br>Zo is het belangrijk te benadrukken dat kinderen, volgens de richtlijnen van het RVP, tijdig en volledig worden gevaccineerd. Extra aandacht is nodig voor de vaccinatiegraad voor kleuters en schoolkinderen in het algemeen. In het bijzonder geldt dat voor de tweede BMR-vaccinatie en voor de vaccinatie van kinderen waarvan een of beide ouders is geboren in een land waar hepatitis B meer dan gemiddeld voorkomt. De vaccinatiegraad voor deze inentingen, die voor het eerst zijn gerapporteerd, is relatief laag.<br>Tussen 2006 en 2008 is een iets lagere vaccinatiegraad gemeten, vooral voor kleuters en schoolgaande kinderen. Dit verschil is vooral toe te schrijven aan een nieuwe methode om de vaccinatiegraad vast te stellen, die vanaf 2006 wordt gebruikt. Deze cijfers geven nauwkeuriger aan of de vaccinaties voldoen aan de richtlijnen van het RVP, zoals het tijdstip waarop de vaccinaties zijn gegeven.<br>In dit rapport is de vaccinatiegraad in Nederland van 2006 tot 2008 weergegeven. Dit betreft gegevens over zuigelingen die zijn geboren tussen 2003 en 2005, kleuters geboren tussen 2000 en 2002 en schoolgaande kinderen geboren tussen 1995 en 1997. Landelijk gezien lagen in verslagjaar 2008 (zuigelingen geboren in 2005, kleuters geboren in 2002 en schoolgaande kinderen geboren in 1997) de gemiddelde vaccinatiepercentages voor alle vaccinaties boven de ondergrens van 90 procent. In het rapport worden de vaccinatiepercentages per provincie en gemeente toegelicht. De vaccinatiegraad is vooral laag in gemeenten waar relatief veel mensen wonen die vaccinatie afwijzen vanwege hun geloof.<br>
html.description.abstractVaccination coverage in the Netherlands is high. High levels of immunization are necessary in order to protect the population against outbreaks of infectious diseases (group immunity). Continuous efforts need to be made by all parties involved in the National Immunization Programme (NIP) to ensure that the Dutch population is sufficiently protected, both now and in the future.<br>One important point is that children need to be vaccinated according to schedule, on time and in full, in accordance with the NIP guidelines. In general, vaccination coverage for toddlers and school-aged children requires extra attention. This applies in particular to the second MMR vaccination and to the vaccination of children whose parents were born in a country where the incidence of hepatitis B is higher than average. The report shows that the coverage for these vaccinations, included in the report for the first time, is relatively low.<br>Between 2006 and 2008, a slightly lower vaccination coverage was recorded compared to other years, particularly for toddlers and school-aged children. The difference is largely due to a new method of measuring the vaccination coverage, which was introduced in 2006. The data now give more accurate information on whether the vaccinations meet the NIP guidelines, including when the vaccinations were given.<br>This report presents the information on vaccination coverage in the Netherlands from 2006 to 2008. Included in the report is data on babies born between 2003 and 2005, toddlers born between 2000 and 2002 and school-aged children born between 1995 and 1997. At national level, in 2008 the average vaccination percentages for all vaccinations were above the lower limit of 90 percent for: babies born in 2005, toddlers born in 2002 and school-aged children born in 1997. More detailed information on the vaccination percentages per province and municipality is given in the report. The vaccination coverage is particularly low in areas where a relatively high number of people refuse vaccination on religious grounds.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
210021007.pdf
Size:
3.291Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record