Show simple item record

dc.contributor.authorKruize H
dc.contributor.authorBouwman AA
dc.date.accessioned2012-12-12T18:33:48Z
dc.date.available2012-12-12T18:33:48Z
dc.date.issued2004-09-27
dc.identifier550012003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/259423
dc.descriptionDit rapport bevat een Erratum op pagina 2en
dc.description.abstractAls onderdeel van een breder onderzoek naar milieu en sociale ongelijkheid in Nederland is een verkennend casusonderzoek uitgevoerd naar de sociaal-economische verdeling van (ervaren) milieukwaliteit in de regio Rijnmond. Verschillen in milieukwaliteit tussen postcodegebieden met een verschillend inkomensniveau zijn geanalyseerd voor geluid, luchtverontreiniging, beschikbaarheid van groen, veiligheidsrisico's en aanwezigheid van afvalverwerkingsbedrijven, zowel voor de afzonderlijke aspecten als gecumuleerd. Verder is ervaren milieukwaliteit van bewoners vastgesteld en geanalyseerd op ruimtelijke en inkomensverschillen en de relatie van beleving met 'objectieve' milieukwaliteit. Dit is gedaan op basis van recente literatuur en bestaande nationale en regionale gegevensbestanden. Er bleken verschillen in lokale milieukwaliteit te bestaan tussen postcodegebieden met een verschillend inkomensniveau, met name voor luchtverontreiniging en beschikbaarheid van groen. Ook bleek stapeling van positieve milieu-aspecten vaker voor te komen in hogere inkomensgebieden dan in lagere inkomensgebieden. Daarnaast noemden Rotterdammers vuil op straat en hondenpoep als grootste milieuproblemen. Alle inkomenscategorieen ervoeren hinder, maar van verschillende, vaak locatiespecifieke bronnen. Gezien deze resultaten is het voor beleidsmakers van belang in hun beleid aandacht te besteden welke uitwerking deze heeft voor verschillende inkomensgroepen.
dc.description.abstractAs a part of a broader investigation on environmental inequity in the Netherlands, an exploratory case study on the socio-economic distribution on (perceived) environmental quality was carried out in the Rijnmond (industrial and urbanised) region in the western part of the Netherlands. Disparities in local environmental quality with respect to noise, air pollution, availability of public green areas, safety risks, and presence of waste disposal sites, were analysed separately and accumulatively across income levels making use of postal codes. Inhabitants' perception of environmental quality with respect to spatial and income differences was also ascertained and analysed. Recent, available national and regional databases and literature were used for the analyses. Disparities in local environmental quality were found to be linked to income level, especially for air pollution and the availability of public green areas. In addition, accumulation of environmental 'goods' (high-quality environmental conditions) were found more often in high-income than in low-income areas. Inhabitants of Rotterdam also mentioned littering and dog mess to be the greatest environmental problem. All income categories experienced annoyance, but from different, often area-specific sources. Considering these results, policy-makers are advised to take the effects of their policy on different income categories into account.
dc.description.sponsorshipRIVM VROM-DGM-LMV
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent82 p
dc.format.extent2422 kb
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 550012003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550012003.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550012003.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectmilieukwaliteitnl
dc.subjectsamenlevingnl
dc.subjectbevolkingnl
dc.subjectmaatschappelijke factorennl
dc.subjecteconomische factorennl
dc.subjectinkomennl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectrijnmondnl
dc.subjectenvironmental qualityen
dc.subjectsocietyen
dc.subjecthuman populationen
dc.subjectsocial factorsen
dc.subjecteconomic factorsen
dc.subjectincomeen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectrijnmonden
dc.titleEnvironmental (in)equity in the Netherlands - A case study on the distribution of environmental quality in the Rijnmond regionen
dc.title.alternativeMilieu en sociale (on)gelijkheid in Nederland - Een casusonderzoek naar de verdeling van milieukwaliteit in de regio Rijnmondnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMGO
dc.contributor.departmentRIM
dc.date.updated2012-12-12T18:33:48Z
refterms.dateFOA2018-12-18T12:01:16Z
html.description.abstractAls onderdeel van een breder onderzoek naar milieu en sociale ongelijkheid in Nederland is een verkennend casusonderzoek uitgevoerd naar de sociaal-economische verdeling van (ervaren) milieukwaliteit in de regio Rijnmond. Verschillen in milieukwaliteit tussen postcodegebieden met een verschillend inkomensniveau zijn geanalyseerd voor geluid, luchtverontreiniging, beschikbaarheid van groen, veiligheidsrisico's en aanwezigheid van afvalverwerkingsbedrijven, zowel voor de afzonderlijke aspecten als gecumuleerd. Verder is ervaren milieukwaliteit van bewoners vastgesteld en geanalyseerd op ruimtelijke en inkomensverschillen en de relatie van beleving met 'objectieve' milieukwaliteit. Dit is gedaan op basis van recente literatuur en bestaande nationale en regionale gegevensbestanden. Er bleken verschillen in lokale milieukwaliteit te bestaan tussen postcodegebieden met een verschillend inkomensniveau, met name voor luchtverontreiniging en beschikbaarheid van groen. Ook bleek stapeling van positieve milieu-aspecten vaker voor te komen in hogere inkomensgebieden dan in lagere inkomensgebieden. Daarnaast noemden Rotterdammers vuil op straat en hondenpoep als grootste milieuproblemen. Alle inkomenscategorieen ervoeren hinder, maar van verschillende, vaak locatiespecifieke bronnen. Gezien deze resultaten is het voor beleidsmakers van belang in hun beleid aandacht te besteden welke uitwerking deze heeft voor verschillende inkomensgroepen.
html.description.abstractAs a part of a broader investigation on environmental inequity in the Netherlands, an exploratory case study on the socio-economic distribution on (perceived) environmental quality was carried out in the Rijnmond (industrial and urbanised) region in the western part of the Netherlands. Disparities in local environmental quality with respect to noise, air pollution, availability of public green areas, safety risks, and presence of waste disposal sites, were analysed separately and accumulatively across income levels making use of postal codes. Inhabitants' perception of environmental quality with respect to spatial and income differences was also ascertained and analysed. Recent, available national and regional databases and literature were used for the analyses. Disparities in local environmental quality were found to be linked to income level, especially for air pollution and the availability of public green areas. In addition, accumulation of environmental 'goods' (high-quality environmental conditions) were found more often in high-income than in low-income areas. Inhabitants of Rotterdam also mentioned littering and dog mess to be the greatest environmental problem. All income categories experienced annoyance, but from different, often area-specific sources. Considering these results, policy-makers are advised to take the effects of their policy on different income categories into account.


Files in this item

Thumbnail
Name:
550012003.pdf
Size:
2.364Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record