Show simple item record

dc.contributor.authorvan Veen MP
dc.contributor.authorCromentuijn LEM
dc.contributor.authorJanssen MPM
dc.contributor.authorde Hollander AEM
dc.date.accessioned2013-11-21T11:27:47
dc.date.issued2001-10-26
dc.identifier630920001
dc.description.abstractDe kwaliteit van het binnenmilieu hangt samen met chemische factoren, die van de woningventilatie afhankelijk zijn en met biologische factoren, die samenhangen met ventilatie van en vocht in de woning. Ventilatie is van belang omdat het de binnenlucht-concentratie van stoffen uit consumentenproducten, apparaten en bouwmaterialen bepaalt. Als chemische stoffen in voldoende hoge concentratie voorkomen kunnen ze nadelige effecten voor de gezondheid veroorzaken door geurhinder, irriterende effecten en via het totaal aan vluchtige organische koolwaterstoffen. Ook kunnen bepaalde stoffen de kans op kanker verhogen. Doordat het aantal huizen met een dichte bouwschil toeneemt en daarmee de intrinsieke ventilatie af, wordt de ventilatie een kritische factor ten aanzien van blootstelling aan chemische stoffen. Daarom wordt verwacht dat daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen toenemen in de toekomst. Vochtigheid is een factor die via biologische agentia als huisstofmijt en schimmel de gezondheid nadelig beinvloedt. Op basis van het Nederlands huizenbestand wordt verwacht dat de vochtigheid van de huizen, en daarmee de volksgezondheidseffecten, afneemt in de toekomst. Deze studie is uitgevoerd voor de milieuverkenning 5.<br>
dc.description.abstractThe quality of the indoor environment is described in terms of chemical agents, as indicated by ventilation, and biological agents, as indicated by moisture. Ventilation is a general factor that determines levels of chemicals from consumer products, appliances and building materials in indoor air. Health effects that are caused by peak levels of chemicals are expected to be related to odour, irritation of mucous membranes and eyes, total volatile organic compound concentrations. In addition, chronic exposure may be linked to effects like carcinogenicity. These health effects are expected to increase towards 2020-2030 because an increasing number of houses will have an intrinsic low ventilation rate. Moisture is a general factor related to health effects caused by biological agentia such as house dust mite and moulds. The expected development in the Dutch housing stock is that moisture problems will be decreasing towards 2020-2030. The present study serves as background for Environmental Outlook 5.<br>
dc.description.sponsorshipVROM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent18 p
dc.format.extent167 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 630920001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630920001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630920001.pdf
dc.subject07nl
dc.subjectbinnenmilieunl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectventilatienl
dc.subjectluchtvochtigheidnl
dc.subjectgezondheidnl
dc.subjectbinnenluchtnl
dc.subjectindoor environmenten
dc.subjectair qualityen
dc.subjectventilationen
dc.subjecthumidityen
dc.subjecthealthen
dc.subjectindoor airen
dc.titleBinnenmilieu-kwaliteit: ventilatie en vochtigheidnl
dc.title.alternativeThe quality of the indoor environment: ventilation and moistureen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentLBM
dc.contributor.departmentLAE
dc.contributor.departmentLSO
dc.contributor.departmentMNV
dc.date.updated2013-11-21T10:27:49Z
html.description.abstractDe kwaliteit van het binnenmilieu hangt samen met chemische factoren, die van de woningventilatie afhankelijk zijn en met biologische factoren, die samenhangen met ventilatie van en vocht in de woning. Ventilatie is van belang omdat het de binnenlucht-concentratie van stoffen uit consumentenproducten, apparaten en bouwmaterialen bepaalt. Als chemische stoffen in voldoende hoge concentratie voorkomen kunnen ze nadelige effecten voor de gezondheid veroorzaken door geurhinder, irriterende effecten en via het totaal aan vluchtige organische koolwaterstoffen. Ook kunnen bepaalde stoffen de kans op kanker verhogen. Doordat het aantal huizen met een dichte bouwschil toeneemt en daarmee de intrinsieke ventilatie af, wordt de ventilatie een kritische factor ten aanzien van blootstelling aan chemische stoffen. Daarom wordt verwacht dat daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen toenemen in de toekomst. Vochtigheid is een factor die via biologische agentia als huisstofmijt en schimmel de gezondheid nadelig beinvloedt. Op basis van het Nederlands huizenbestand wordt verwacht dat de vochtigheid van de huizen, en daarmee de volksgezondheidseffecten, afneemt in de toekomst. Deze studie is uitgevoerd voor de milieuverkenning 5.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe quality of the indoor environment is described in terms of chemical agents, as indicated by ventilation, and biological agents, as indicated by moisture. Ventilation is a general factor that determines levels of chemicals from consumer products, appliances and building materials in indoor air. Health effects that are caused by peak levels of chemicals are expected to be related to odour, irritation of mucous membranes and eyes, total volatile organic compound concentrations. In addition, chronic exposure may be linked to effects like carcinogenicity. These health effects are expected to increase towards 2020-2030 because an increasing number of houses will have an intrinsic low ventilation rate. Moisture is a general factor related to health effects caused by biological agentia such as house dust mite and moulds. The expected development in the Dutch housing stock is that moisture problems will be decreasing towards 2020-2030. The present study serves as background for Environmental Outlook 5.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record