Show simple item record

dc.contributor.authorCanton JH
dc.contributor.authorHeijna-Merkus E
dc.contributor.authorvan Koten-Vermeulen JEM
dc.contributor.authorMinderhoud A
dc.date.accessioned2012-12-12T18:34:51Z
dc.date.available2012-12-12T18:34:51Z
dc.date.issued1987-03-31
dc.identifier218102007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/259443
dc.description.abstractOp basis van literatuuronderzoek is een evaluatie gemaakt van de mogelijke effecten van 27 geselecteerde bestrijdingsmiddelen en ver- wante verbindingen voor het aquatisch milieu. De gehalten aan parathion en dichloorvos zijn zodanig dat dit tot effecten op het aquatisch ecosysteem geleid zal hebben, terwijl de aangetoonde concentraties dinoseb, pyrazofos, aniline, heptenofos en triazofos acute en/of chronische effecten een specifiek gevoelige groep van organismen veroorzaakt zullen hebben. Voor carbendazim is slechts eenmaal een concentratie bepaald die het acute toxiciteitsniveau benadert en voor de resterende verbindingen zijn de aangetoonde gehalten dusdanig laag dat geen effect op het ecosysteem verwacht kan worden. De gevonden concentraties pentachlooraniline en pentachloorthioanisool kunnen niet geevalueerd worden bij gebrek aan toxiciteitsgegevens.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipHIMH
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 218102007
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/218102007.html
dc.subjectmhnl
dc.titleEvaluatie van de mogelijke effecten op aquatische ecosystemen van een aantal bestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen aangetoond in Nederlandse oppervlaktewaterennl
dc.title.alternativeEvaluation of the possible effects on aquatic ecosystems of a number of pesticides and related compounds detected in Dutch surface watersen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T18:34:52Z
html.description.abstractOp basis van literatuuronderzoek is een evaluatie gemaakt van de mogelijke effecten van 27 geselecteerde bestrijdingsmiddelen en ver- wante verbindingen voor het aquatisch milieu. De gehalten aan parathion en dichloorvos zijn zodanig dat dit tot effecten op het aquatisch ecosysteem geleid zal hebben, terwijl de aangetoonde concentraties dinoseb, pyrazofos, aniline, heptenofos en triazofos acute en/of chronische effecten een specifiek gevoelige groep van organismen veroorzaakt zullen hebben. Voor carbendazim is slechts eenmaal een concentratie bepaald die het acute toxiciteitsniveau benadert en voor de resterende verbindingen zijn de aangetoonde gehalten dusdanig laag dat geen effect op het ecosysteem verwacht kan worden. De gevonden concentraties pentachlooraniline en pentachloorthioanisool kunnen niet geevalueerd worden bij gebrek aan toxiciteitsgegevens.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record