Show simple item record

dc.contributor.authorMaas JFM
dc.date.accessioned2012-12-12T18:36:52Z
dc.date.available2012-12-12T18:36:52Z
dc.date.issued1988-08-31
dc.identifier228471005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/259465
dc.description.abstractIn het Indicatief Meerjaren Programma Lucht 1985-1989 is de depositiedoelstelling voor ammonia en ammonium bepaald op 1270 mol/ha/jaar. Om in natuurgebieden op voor verzuring gevoelige gronden die doelstelling te halen, moeten de ammoniakemissies in Nederland gereduceerd worden. Een optimalisatie-model wordt beschreven waarmee reductie van emissies in een 5 bij 5 km rooster in Nederland berekend kan worden. Voor vijftien scenario's worden de resultaten gepresenteerd. Bij de modelberekeningen is uitgegaan van de Nederlandse ammoniakemissies in 1982.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/L
dc.format.extent111 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 228471005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/228471005.html
dc.subjectammoniaknl
dc.subjectammoniumnl
dc.subjectoptimalisatienl
dc.subjectemissienl
dc.subjectverzuring; atmosferische depositienl
dc.titleOptimalisatie van ammoniak-emissiereductie in Nederlandnl
dc.title.alternativeOptimalization of ammonia emission-reduction in the Netherlandsen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.date.updated2012-12-12T18:36:53Z
html.description.abstractIn het Indicatief Meerjaren Programma Lucht 1985-1989 is de depositiedoelstelling voor ammonia en ammonium bepaald op 1270 mol/ha/jaar. Om in natuurgebieden op voor verzuring gevoelige gronden die doelstelling te halen, moeten de ammoniakemissies in Nederland gereduceerd worden. Een optimalisatie-model wordt beschreven waarmee reductie van emissies in een 5 bij 5 km rooster in Nederland berekend kan worden. Voor vijftien scenario's worden de resultaten gepresenteerd. Bij de modelberekeningen is uitgegaan van de Nederlandse ammoniakemissies in 1982.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record