Show simple item record

dc.contributor.authorVerweij W
dc.contributor.authorVelde-Koerts T van der
dc.contributor.authorRitsema R
dc.contributor.authorMons MN
dc.date.accessioned2012-12-12T18:35:51Z
dc.date.available2012-12-12T18:35:51Z
dc.date.issued1995-12-31
dc.identifier734301005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/259473
dc.description.abstractBij 36 drinkwaterpompstations (alle freatische grondwaterwinningen) is ruw en rein water bemonsterd en geanalyseerd op een zevental zeldzame aarden. Het doel was de omvang van een eerder geconstateerd probleem beter in kaart te brengen. In ruw water werden bij achttien van de 36 pompstations een of meer van de geanalyseerde elementen aangetroffen ; bij vijf van deze achttien werden alle of op een na alle geanalyseerde elementen aangetroffen. Bij drie pompstations kwamen in het ruwe water een of meer zeldzame aarden voor in concentraties boven de Indicatieve Toelaatbare Concentraties (ITC's), op toxicologische gronden afgeleide waarden. Voorkomen van zeldzame aarden in ruw grondwater lijkt daarmee een structureel verschijnsel te zijn. In rein water werden bij acht van de 36 pompstations een of meer van de geanalyseerde elementen aangetroffen ; bij twee van deze acht ging het om meer dan een element. Geen enkel element werd aangetroffen in concentraties boven de ITC's. Dit betekent dat bij de meeste pompstations zeldzame aarden worden verwijderd tijdens de zuivering. De hoogte van de concentraties zeldzame aarden in het ruwe water kunnen goed verklaard worden uit de pH van het ruwe water. Bij een lagere pH van het grondwater lossen er meer zeldzame aarden op. Depositie van verzurende stoffen op de bodem kan dan ook, afhankelijk van de hydrologische omstandigheden en de bodemsamenstelling, leiden tot een stijging van de concentraties zeldzame aarden in het ruwe grondwater. Bij pH-waarden beneden circa 5.5 kunnen yttrium, lanthaan en cerium verwacht worden in concentraties hoger dan de ITC's. Het verdient aanbeveling bij dergelijke pH-waarden zeldzame aarden te meten in ruw en rein water om te kunnen beoordelen of aanvullende maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld in de zuivering.
dc.description.abstractA survey was carried out to measure the concentrations of seven of the rare earth elements in both drinking and unpurified water at 36 pumping stations, using phreatic groundwater as a source. At 18 stations one or more (up to seven) of the rare earth elements were found in unpurified water in concentrations above the detection limit. At three stations rare earth elements were found in concentrations higher than Indicative Admissible Concentrations (IACs), values derived on a toxicological basis. At eight stations one or more (up to four) of the rare earth elements were found in drinking water in concentrations above the detection limit while none rare earth elements were found in concentrations higher than the IACs. The highest concentration of rare earth elements coincided with the lowest pH-values. At a pH below ca. 5.5, yttrium, lanthanum and cerium can be expected to exceed the IACs. It is recommended that at such pHs the concentrations of the rare earth elements in unpurified and drinking water should be measured to assess the necessity of additional measures.
dc.description.sponsorshipDGM/DWL
dc.format.extent28 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 734301005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/734301005.html
dc.subject06nl
dc.subjectdrinkwaternl
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectconcentratienl
dc.subjectverzuringnl
dc.subjectzeldzame aardennl
dc.subjectdrinking wateren
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectconcentrationen
dc.subjectacidificationen
dc.subjectrara earth elementsen
dc.titleZeldzame aarden in ruw en rein water van freatische grondwaterwinningennl
dc.title.alternativeRare earth elements in raw and drinking water of phreatic groundwater sourcesen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLWD
dc.contributor.departmentLAC
dc.date.updated2012-12-12T18:35:52Z
html.description.abstractBij 36 drinkwaterpompstations (alle freatische grondwaterwinningen) is ruw en rein water bemonsterd en geanalyseerd op een zevental zeldzame aarden. Het doel was de omvang van een eerder geconstateerd probleem beter in kaart te brengen. In ruw water werden bij achttien van de 36 pompstations een of meer van de geanalyseerde elementen aangetroffen ; bij vijf van deze achttien werden alle of op een na alle geanalyseerde elementen aangetroffen. Bij drie pompstations kwamen in het ruwe water een of meer zeldzame aarden voor in concentraties boven de Indicatieve Toelaatbare Concentraties (ITC's), op toxicologische gronden afgeleide waarden. Voorkomen van zeldzame aarden in ruw grondwater lijkt daarmee een structureel verschijnsel te zijn. In rein water werden bij acht van de 36 pompstations een of meer van de geanalyseerde elementen aangetroffen ; bij twee van deze acht ging het om meer dan een element. Geen enkel element werd aangetroffen in concentraties boven de ITC's. Dit betekent dat bij de meeste pompstations zeldzame aarden worden verwijderd tijdens de zuivering. De hoogte van de concentraties zeldzame aarden in het ruwe water kunnen goed verklaard worden uit de pH van het ruwe water. Bij een lagere pH van het grondwater lossen er meer zeldzame aarden op. Depositie van verzurende stoffen op de bodem kan dan ook, afhankelijk van de hydrologische omstandigheden en de bodemsamenstelling, leiden tot een stijging van de concentraties zeldzame aarden in het ruwe grondwater. Bij pH-waarden beneden circa 5.5 kunnen yttrium, lanthaan en cerium verwacht worden in concentraties hoger dan de ITC's. Het verdient aanbeveling bij dergelijke pH-waarden zeldzame aarden te meten in ruw en rein water om te kunnen beoordelen of aanvullende maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld in de zuivering.
html.description.abstractA survey was carried out to measure the concentrations of seven of the rare earth elements in both drinking and unpurified water at 36 pumping stations, using phreatic groundwater as a source. At 18 stations one or more (up to seven) of the rare earth elements were found in unpurified water in concentrations above the detection limit. At three stations rare earth elements were found in concentrations higher than Indicative Admissible Concentrations (IACs), values derived on a toxicological basis. At eight stations one or more (up to four) of the rare earth elements were found in drinking water in concentrations above the detection limit while none rare earth elements were found in concentrations higher than the IACs. The highest concentration of rare earth elements coincided with the lowest pH-values. At a pH below ca. 5.5, yttrium, lanthanum and cerium can be expected to exceed the IACs. It is recommended that at such pHs the concentrations of the rare earth elements in unpurified and drinking water should be measured to assess the necessity of additional measures.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record