Show simple item record

dc.contributor.authorLuttik R
dc.contributor.authorvan der Poel P
dc.contributor.authorvan den Hoop MAGT
dc.date.accessioned2012-12-12T18:41:38Z
dc.date.available2012-12-12T18:41:38Z
dc.date.issued1995-02-28
dc.identifier679102028
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/259540
dc.description.abstractMet het gereed komen van deel 2 van het beoordelingssysteem ESPE (Evaluation System for Pesticides, part 2, Non-agricultural pesticides) in 1993 (Luttik et al.) werd de eerste stap tot een methodiek van de toelatings-beoordeling van niet-landbouwbestrijdingsmiddelen afgerond. Het grootste deel van ESPE 2, werd ingebouwd in het Uniform Beoordelingssysteem (UBS). In het ESPE 2 rapport waren nog verschillende open plekken voorhanden, omdat in de literatuur nog niet voor alle routes een voldoende geaccepteerde methode beschikbaar was. Dit rapport geeft modellen, die kunnen worden ingebouwd in het Uniform Beoordelingssysteem (UBS), voor de volgende scenario's: desinfectantia die gebruikt worden in zwembaden, uitloging van geimpregneerd hout (pa-len/schuttingen) naar de bodem en het grondwater, en fumigantia die gebruikt worden in silo's, gebouwen, etc. Naast deze drie emissie modellen wordt een concept gepresenteerd waarmee de diffusie van metaalionen van de waterfase naar het sediment kan worden gesimuleerd. Dit concept wordt geintroduceerd omdat als gevolg van verschillen in de concentratie van zware metalen in het oppervlaktewater en het poriewater van het sediment, zware metalen kunnen diffunderen van het ene compartiment naar het andere. Diffusie van zware metalen in anaerobe sedimenten in de aanwezigheid van "beschikbaar" sulfide zal hoofdzakelijk optreden vanuit het oppervlaktewater naar het sediment. Ten gevolge van dit proces zal de concentratie in het oppervlaktewater verminderen, hetgeen consequenties kan hebben voor de risicoschatting voor het aquatische ecosysteem. Dit deel van het rapport is niet bedoeld om direct in UBS te worden opgenomen, maar meer als een aandachtspunt voor de ontwikkeling van een risicoschattingsmodel voor het sediment. De ontwikkeling van methoden voor het inschatten van de risico's van niet-landbouwbestrijdingsmiddelen zullen in de komende jaren voorgezet worden en het is de bedoeling dat dit zal resulteren in een tweede (nationale) versie van UBS in 1996.<br>
dc.description.abstractIn 1993 an evaluation system for non-agricultural pesticides was presented (ESPE 2, Luttik et al.). The largest part of the method for non-agricultural pesticides was incorporated in the Uniform System for the Evaluation of Substances, USES 1.0 (RIVM, VROM, WVC 1994). In the ESPE 2 report several open ends were still present, because methods for all routes were not available at that time. This report provides models for incorporation in the Uniform System for Evaluation of Substances (USES), for the following scenarios: 1) disinfectants for swimming water, 2) leaching from impregnated wood to soil and ground water, 3) household products used for fogging. In addition to these three emission modules a concept is presented with which diffusion of metal ions from the water phase to the sediment can be simulated. This concept is introduced because as the result of a difference in heavy metal concentration in the porewater of the sediment and the surface water, heavy metals may diffuse from one compartment to the other. For anoxic sediments in the presence of "available" sulfide diffusion will mainly take place from the surface water into the sediment. Thus, the metal concentration in the surface water will decrease, which could have consequences for the risk assessment for the aquatic ecosystem. This part of the document is not meant for incorporation in USES but as a starting point for the development of a hazard/risk assessment for the sediment. The development of risk assessment methodologies for non-agricultural pesticides will continue in the coming years and is intended to result in a second (national) version of USES in 1996.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SVS
dc.description.sponsorshipDGM/DWL
dc.format.extent25 p
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 679102028
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679102028.html
dc.subject04nl
dc.titleSupplement to the methodology for risk evaluation of non-agricultural pesticides (ESPE) 2 ; incorporated in the uniform system for evaluation of substances (USES)en
dc.title.alternativeAanvulling op de risicoschattingsmethode voor niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (ESPE) 2 ; opgenomen in het Uniform Beoordelingssysteem Stoffen (UBS)nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentACT
dc.date.updated2012-12-12T18:41:39Z
html.description.abstractMet het gereed komen van deel 2 van het beoordelingssysteem ESPE (Evaluation System for Pesticides, part 2, Non-agricultural pesticides) in 1993 (Luttik et al.) werd de eerste stap tot een methodiek van de toelatings-beoordeling van niet-landbouwbestrijdingsmiddelen afgerond. Het grootste deel van ESPE 2, werd ingebouwd in het Uniform Beoordelingssysteem (UBS). In het ESPE 2 rapport waren nog verschillende open plekken voorhanden, omdat in de literatuur nog niet voor alle routes een voldoende geaccepteerde methode beschikbaar was. Dit rapport geeft modellen, die kunnen worden ingebouwd in het Uniform Beoordelingssysteem (UBS), voor de volgende scenario&apos;s: desinfectantia die gebruikt worden in zwembaden, uitloging van geimpregneerd hout (pa-len/schuttingen) naar de bodem en het grondwater, en fumigantia die gebruikt worden in silo&apos;s, gebouwen, etc. Naast deze drie emissie modellen wordt een concept gepresenteerd waarmee de diffusie van metaalionen van de waterfase naar het sediment kan worden gesimuleerd. Dit concept wordt geintroduceerd omdat als gevolg van verschillen in de concentratie van zware metalen in het oppervlaktewater en het poriewater van het sediment, zware metalen kunnen diffunderen van het ene compartiment naar het andere. Diffusie van zware metalen in anaerobe sedimenten in de aanwezigheid van &quot;beschikbaar&quot; sulfide zal hoofdzakelijk optreden vanuit het oppervlaktewater naar het sediment. Ten gevolge van dit proces zal de concentratie in het oppervlaktewater verminderen, hetgeen consequenties kan hebben voor de risicoschatting voor het aquatische ecosysteem. Dit deel van het rapport is niet bedoeld om direct in UBS te worden opgenomen, maar meer als een aandachtspunt voor de ontwikkeling van een risicoschattingsmodel voor het sediment. De ontwikkeling van methoden voor het inschatten van de risico&apos;s van niet-landbouwbestrijdingsmiddelen zullen in de komende jaren voorgezet worden en het is de bedoeling dat dit zal resulteren in een tweede (nationale) versie van UBS in 1996.&lt;br&gt;
html.description.abstractIn 1993 an evaluation system for non-agricultural pesticides was presented (ESPE 2, Luttik et al.). The largest part of the method for non-agricultural pesticides was incorporated in the Uniform System for the Evaluation of Substances, USES 1.0 (RIVM, VROM, WVC 1994). In the ESPE 2 report several open ends were still present, because methods for all routes were not available at that time. This report provides models for incorporation in the Uniform System for Evaluation of Substances (USES), for the following scenarios: 1) disinfectants for swimming water, 2) leaching from impregnated wood to soil and ground water, 3) household products used for fogging. In addition to these three emission modules a concept is presented with which diffusion of metal ions from the water phase to the sediment can be simulated. This concept is introduced because as the result of a difference in heavy metal concentration in the porewater of the sediment and the surface water, heavy metals may diffuse from one compartment to the other. For anoxic sediments in the presence of &quot;available&quot; sulfide diffusion will mainly take place from the surface water into the sediment. Thus, the metal concentration in the surface water will decrease, which could have consequences for the risk assessment for the aquatic ecosystem. This part of the document is not meant for incorporation in USES but as a starting point for the development of a hazard/risk assessment for the sediment. The development of risk assessment methodologies for non-agricultural pesticides will continue in the coming years and is intended to result in a second (national) version of USES in 1996.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record