Show simple item record

dc.contributor.authorBerbers GAM
dc.contributor.authorLafeber AB
dc.contributor.authorLabadie J
dc.contributor.authorVermeer-de Bondt PE
dc.contributor.authorBolscher DJA
dc.contributor.authorPlantinga AD
dc.date.accessioned2013-11-21T10:54:00
dc.date.issued1999-01-01
dc.identifier105000001
dc.description.abstractIn deze veldproef is de immunogeniteit en de reactogeniteit van 3 verschillende ACVAs en WCV van het RIVM onderzocht, gecombineerd met DTP toegediend als booster bij 4-jarige kinderen. Bij deze kinderen is tevens de immuunrespons op IPVvero (geproduceerd op Vero cellen) vergeleken met het reguliere IPV-MK (geproduceerd op MK cellen). De kinderen in deze studie zijn eerder gevaccineerd met 4 doses DKTP van het RIVM op de leeftijd van 3, 4, 5 en 11 maanden. De ACVAs bevatten PT en FHA (ACV-PM), met PRN als derde component (ACV-SB) en FIM als vierde component (AVC-WL). Het was een open, gerandomiseerde, gecontroleerde studie met geblindeerde serologische bepalingen. Samenvattend geeft deze studie aan dat een toevoeging van een pertussis vaccinatie op 4-jarige leeftijd zinvol kan zijn bij een epidemische verheffing, waarbij de voorkeur uitgaat naar een combinatievaccin met een ACV- of een WCV-component vanwege de enkelvoudige toediening. Het IPVvero blijkt een zeer immunogeen vaccin te zijn en op zijn minst gelijkwaardig aan het huidige IPV-MK.<br>
dc.description.abstractIn this trial we studied the immunogenicity and reactogenicity of three different ACVAs and the RIVM-WCV combined with DT-IPV, administered as a booster in children four years of age. In these children, the immune response of IPV vero (produced on Vero cells) was also evaluated, together with the regular IPV-MK (produced on MK cells). The children in this study were immunized three years earlier with four doses of the RIVM DTP-IPV at the ages of 3, 4, 5 and 11 months. The ACVAs were composed of PT and FHA (2 components of ACV-PM), PT, FHA and PRN (3 components of ACV-SB) and PT, FHA, PRN and FIM (4 components of ACV-WL). The study was an open, randomized, controlled study with a blinded serological evaluation. All the responses to the different vaccine components clearly demonstrate that the children were well primed with the DTP-IPV. In conclusion, this study demonstrates that an addition of a pertussis vaccination in four year-old children could be useful in an epidemical situation, in which a combination vaccine with an ACV- or a WCV-component requiring a single administration is preferred. IPV vero is shown to be a very immunogenic vaccine and at least similar to the regular IPV-MK.<br>
dc.description.sponsorshipHoofdinspecteur Volksgezondheid
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent67 p
dc.format.extent204 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 105000001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/105000001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/105000001.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectkinkhoestnl
dc.subjectwhole cell vaccinnl
dc.subjectacellulair vaccinnl
dc.subjectserologische immuunresponsnl
dc.subjectbijwerkingnl
dc.subjectpveronl
dc.subjectpolio componentnl
dc.subjectbooster vaccinatienl
dc.subject4-jarige kinderennl
dc.subjectwhole cell vaccineen
dc.subjectpertussisen
dc.subjectacellular vaccineen
dc.subjectserologic immune responseen
dc.subjectadverse eventen
dc.subjectipvveroen
dc.subjectpolio componenten
dc.subjectbooster vaccinationen
dc.subject4 year old childrenen
dc.titleA randomised controlled study with whole-cell or acellular pertussis vaccines in combination with regular DT-IPV vaccine and a new poliomyelitis (IPV vero) component in children 4 years of age in the Netherlandsen
dc.title.alternativeEen gerandomiseerde, gecontroleerde veldproef met &quot;whole cell&quot; en acellulaire kinkhoest vaccins in combinatie met het reguliere DTP vaccin en een nieuwe polio (IPV vero) component bij 4-jarige kinderen in Nederlandnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLVO
dc.contributor.departmentStichting Thuiszorg Oost-Veluwe
dc.date.updated2013-11-21T09:54:06Z
html.description.abstractIn deze veldproef is de immunogeniteit en de reactogeniteit van 3 verschillende ACVAs en WCV van het RIVM onderzocht, gecombineerd met DTP toegediend als booster bij 4-jarige kinderen. Bij deze kinderen is tevens de immuunrespons op IPVvero (geproduceerd op Vero cellen) vergeleken met het reguliere IPV-MK (geproduceerd op MK cellen). De kinderen in deze studie zijn eerder gevaccineerd met 4 doses DKTP van het RIVM op de leeftijd van 3, 4, 5 en 11 maanden. De ACVAs bevatten PT en FHA (ACV-PM), met PRN als derde component (ACV-SB) en FIM als vierde component (AVC-WL). Het was een open, gerandomiseerde, gecontroleerde studie met geblindeerde serologische bepalingen. Samenvattend geeft deze studie aan dat een toevoeging van een pertussis vaccinatie op 4-jarige leeftijd zinvol kan zijn bij een epidemische verheffing, waarbij de voorkeur uitgaat naar een combinatievaccin met een ACV- of een WCV-component vanwege de enkelvoudige toediening. Het IPVvero blijkt een zeer immunogeen vaccin te zijn en op zijn minst gelijkwaardig aan het huidige IPV-MK.&lt;br&gt;
html.description.abstractIn this trial we studied the immunogenicity and reactogenicity of three different ACVAs and the RIVM-WCV combined with DT-IPV, administered as a booster in children four years of age. In these children, the immune response of IPV vero (produced on Vero cells) was also evaluated, together with the regular IPV-MK (produced on MK cells). The children in this study were immunized three years earlier with four doses of the RIVM DTP-IPV at the ages of 3, 4, 5 and 11 months. The ACVAs were composed of PT and FHA (2 components of ACV-PM), PT, FHA and PRN (3 components of ACV-SB) and PT, FHA, PRN and FIM (4 components of ACV-WL). The study was an open, randomized, controlled study with a blinded serological evaluation. All the responses to the different vaccine components clearly demonstrate that the children were well primed with the DTP-IPV. In conclusion, this study demonstrates that an addition of a pertussis vaccination in four year-old children could be useful in an epidemical situation, in which a combination vaccine with an ACV- or a WCV-component requiring a single administration is preferred. IPV vero is shown to be a very immunogenic vaccine and at least similar to the regular IPV-MK.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record