Show simple item record

dc.contributor.authorvan den Berg RH
dc.contributor.authorJansen EHJM
dc.contributor.authorZomer G
dc.contributor.authorEnkelaar-Willemsen C
dc.contributor.authorLaan CA
dc.contributor.authorZoontjes PW
dc.contributor.authorvan de Siepkamp JJ
dc.contributor.authorStephany RW
dc.date.accessioned2014-01-17T13:30:20
dc.date.issued1985-09-30
dc.identifier368303004
dc.description.abstractAntisera tegen 17alfa-methyltestosteron zijn opgewekt in konijnen door immunisatie met het 3-carboxymethyloxime-runder serum albumine conjugaat (MT-3CMO-BSA). De antisera zijn in geschikte hoeveelheden geampulleerd, drooggevroren en opnieuw gekarakteriseerd. De specificiteit is goed. Zoals verwacht mag worden vertonen slechts enkele nauwverwante stoffen een kruisreactiviteit in de orde van 3-15%. Hierdoor zijn de twee in dit rapport beschreven antisera uitstekend geschikt voor metabolisme studies en voor screeningsdoeleinden.<br>
dc.description.sponsorshipVHI
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 368303004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/368303004.html
dc.subjectmethyltestosteronnl
dc.subjectkonijnnl
dc.subjectclianl
dc.subjectsplianl
dc.subjectvgz;nl
dc.titlePreparation and characterization of lyophilized antisera against 17alpha-methyltestosteroneen
dc.title.alternativeBereiding en karakterisering van drooggevroren antisera tegen 17alfa- methyltestosteronnl
dc.typeReport
dc.date.updated2014-01-17T12:32:51Z
html.description.abstractAntisera tegen 17alfa-methyltestosteron zijn opgewekt in konijnen door immunisatie met het 3-carboxymethyloxime-runder serum albumine conjugaat (MT-3CMO-BSA). De antisera zijn in geschikte hoeveelheden geampulleerd, drooggevroren en opnieuw gekarakteriseerd. De specificiteit is goed. Zoals verwacht mag worden vertonen slechts enkele nauwverwante stoffen een kruisreactiviteit in de orde van 3-15%. Hierdoor zijn de twee in dit rapport beschreven antisera uitstekend geschikt voor metabolisme studies en voor screeningsdoeleinden.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record