Show simple item record

dc.contributor.authorvan Loon JW
dc.contributor.authorvan Ooik A
dc.contributor.authorRitsema R
dc.date.accessioned2012-12-12T18:43:16Z
dc.date.available2012-12-12T18:43:16Z
dc.date.issued1996-12-31
dc.identifier515004004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/259574
dc.description.abstractBeschreven worden de resultaten van het onderzoek naar de dagelijkse inname aan natrium en kalium via de voeding, inclusief drank en drinkwater. Hiervoor zijn 123 duplicaten van 24-uurs voedingen verzameld in de regio Utrecht waarbij twee groepen vrijwilligers zijn geselecteerd die, sociaal en qua leeftijd, een zo getrouw mogelijk beeld vormen van de Nederlandse volwassen bevolking. Een groep (n=62) bemonsterde hun voeding in maart 1994, de tweede groep (n=61) in september 1994. De 24-uurs voedingen zijn verzameld en gehomogeniseerd waarna deelporties zijn gevriesdroogd en opnieuw gehomogeniseerd. In het gevriesdroogd materiaal is het gehalte aan zowel natrium als kalium bepaald door middel van metingen met ICP/AES. De gemiddelde dagelijkse inname aan natrium en kalium door de respondenten is in dit 24-uurs voedingenonderzoek hoger dan in het vergelijkbare onderzoek van 1984/1985. Deze toename van zowel natrium als kalium is het gevolg van de grotere hoeveelheid dagelijkse voeding in 1994. De molaire natrium/kalium verhouding in de duplicaten van 24-uurs voeding van mannen is gemiddeld 1,72. Deze ligt ongeveer 10% hoger dan de gemiddelde molaire natrium/kalium verhouding van 1,56 die in de voedingen van vrouwen is bepaald. Een verhouding groter dan 1 wordt als risicofactor beschouwd ter bevordering van hypertensie. De natriuminname via de onderzochte voedingen is eveneens uitgedrukt in keukenzoutinname in gram per dag. In de Richtlijnen Goede Voeding wordt geadviseerd maximaal 9 gram per dag aan keukenzout te gebruiken. Uit deze studie blijken 17 (28%) mannen en 7 (11%) vrouwen per dag meer dan 9 gram keukenzout, berekend op basis van de natriuminname, in te nemen.<br>
dc.description.abstractResults are presented of a study on the daily dietary intake, including drinks and drinking water, of sodium and potassium. For this purpose 123 duplicate portions of 24-hour diets were collected in the Utrecht region. Two groups of volunteers were selected, which socially and in age, best reflect the Dutch adult population. One group (n=62) sampled their diets in March 1994, the other group (n=61) in September 1994. The diets were collected and homogenised whereupon sub-samples were lyophilised and homogenised again. Each sample of the lyophilised matter was analysed on content of both sodium and potassium by analyzing the sample digest by ICP/AES. The mean daily dietary intake of sodium and potassium by volunteers in this 24-hours total diet study is higher than in the comparable 1984/1985 study caused by the higher intake of food in 1994. The mol-ratio of sodium to potassium in food for man was 1.72, about 10% higher then the ratio 1.56 in food for women. A ratio exceeding 1 is suspected to induce hypertension. The sodium intake calculated in this study is also expressed as intake of tablesalt in grams per day. According to Dutch directives of proper nutrition the use of tablesalt should not exceed 9 grams a day. This study shows that 28% (17) of the male participants and 11% (7) of the female participants have a daily dietary intake of more than 9 grams salt based on their sodium intake.<br>
dc.description.sponsorshipIGB
dc.format.extent25 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 515004004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/515004004.html
dc.subject02nl
dc.subjectduplicaat 24-uurs voedingennl
dc.subjectdietary intakeen
dc.subjectsodiumen
dc.subjectpotassiumen
dc.subjectnetherlandsen
dc.titleDuplicaat 24-uurs voedingen 1994, inname van natrium en kaliumnl
dc.title.alternative24-hours total diet study 1994, intake of sodium and potassiumen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAC
dc.date.updated2012-12-12T18:43:17Z
html.description.abstractBeschreven worden de resultaten van het onderzoek naar de dagelijkse inname aan natrium en kalium via de voeding, inclusief drank en drinkwater. Hiervoor zijn 123 duplicaten van 24-uurs voedingen verzameld in de regio Utrecht waarbij twee groepen vrijwilligers zijn geselecteerd die, sociaal en qua leeftijd, een zo getrouw mogelijk beeld vormen van de Nederlandse volwassen bevolking. Een groep (n=62) bemonsterde hun voeding in maart 1994, de tweede groep (n=61) in september 1994. De 24-uurs voedingen zijn verzameld en gehomogeniseerd waarna deelporties zijn gevriesdroogd en opnieuw gehomogeniseerd. In het gevriesdroogd materiaal is het gehalte aan zowel natrium als kalium bepaald door middel van metingen met ICP/AES. De gemiddelde dagelijkse inname aan natrium en kalium door de respondenten is in dit 24-uurs voedingenonderzoek hoger dan in het vergelijkbare onderzoek van 1984/1985. Deze toename van zowel natrium als kalium is het gevolg van de grotere hoeveelheid dagelijkse voeding in 1994. De molaire natrium/kalium verhouding in de duplicaten van 24-uurs voeding van mannen is gemiddeld 1,72. Deze ligt ongeveer 10% hoger dan de gemiddelde molaire natrium/kalium verhouding van 1,56 die in de voedingen van vrouwen is bepaald. Een verhouding groter dan 1 wordt als risicofactor beschouwd ter bevordering van hypertensie. De natriuminname via de onderzochte voedingen is eveneens uitgedrukt in keukenzoutinname in gram per dag. In de Richtlijnen Goede Voeding wordt geadviseerd maximaal 9 gram per dag aan keukenzout te gebruiken. Uit deze studie blijken 17 (28%) mannen en 7 (11%) vrouwen per dag meer dan 9 gram keukenzout, berekend op basis van de natriuminname, in te nemen.&lt;br&gt;
html.description.abstractResults are presented of a study on the daily dietary intake, including drinks and drinking water, of sodium and potassium. For this purpose 123 duplicate portions of 24-hour diets were collected in the Utrecht region. Two groups of volunteers were selected, which socially and in age, best reflect the Dutch adult population. One group (n=62) sampled their diets in March 1994, the other group (n=61) in September 1994. The diets were collected and homogenised whereupon sub-samples were lyophilised and homogenised again. Each sample of the lyophilised matter was analysed on content of both sodium and potassium by analyzing the sample digest by ICP/AES. The mean daily dietary intake of sodium and potassium by volunteers in this 24-hours total diet study is higher than in the comparable 1984/1985 study caused by the higher intake of food in 1994. The mol-ratio of sodium to potassium in food for man was 1.72, about 10% higher then the ratio 1.56 in food for women. A ratio exceeding 1 is suspected to induce hypertension. The sodium intake calculated in this study is also expressed as intake of tablesalt in grams per day. According to Dutch directives of proper nutrition the use of tablesalt should not exceed 9 grams a day. This study shows that 28% (17) of the male participants and 11% (7) of the female participants have a daily dietary intake of more than 9 grams salt based on their sodium intake.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record