Show simple item record

dc.contributor.authorNeele J
dc.contributor.authorSlob W
dc.contributor.authorReijnders HFR
dc.date.accessioned2017-02-20T07:24:52
dc.date.issued1989-01-31
dc.identifier218472002
dc.description.abstractIn de afdeling Algemene Analytische Methoden en Ionchromatografie van het Laboratorium voor Anorganische Chemie werd hydronium bepaald volgens de methode, die in het ECE-EMEP kader is voorgeschreven en berust op de "Gran's plot"-methode. Door de grotere hoeveelheid te analyseren monsters was een efficientere methode nodig. Hiervoor kwamen een standaard-additie-methode, een in de afdeling ontwikkelde titrimetrische set-point-methode, een standaard-additie-methode volgens NEN 6579 en een continue doorstroom-injectie-methode in aanmerking. Voor de diverse methoden werden karakteristieken bepaald. Ook werd de storing door een aantal componenten onderzocht en de methoden onderling vergeleken. Gekozen werd voor de titrimetrische set-point-methode ter vervanging van de ECE-EMPE methode.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent36 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 218472002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/218472002.html
dc.subjectsterk zuurnl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectregenwaternl
dc.subjectbepalingnl
dc.titleOntwikkeling en selectie van een methode voor de bepaling van hydronium ter vervanging van de methode die in het kader van het ECE-EMEP-project is voorgeschrevennl
dc.title.alternativeDevelopment and selection of a method for the determination of hydronium to replace the method which is prescribed in the framework of the ECE-EMEP projecten
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:24:52Z
html.description.abstractIn de afdeling Algemene Analytische Methoden en Ionchromatografie van het Laboratorium voor Anorganische Chemie werd hydronium bepaald volgens de methode, die in het ECE-EMEP kader is voorgeschreven en berust op de &quot;Gran&apos;s plot&quot;-methode. Door de grotere hoeveelheid te analyseren monsters was een efficientere methode nodig. Hiervoor kwamen een standaard-additie-methode, een in de afdeling ontwikkelde titrimetrische set-point-methode, een standaard-additie-methode volgens NEN 6579 en een continue doorstroom-injectie-methode in aanmerking. Voor de diverse methoden werden karakteristieken bepaald. Ook werd de storing door een aantal componenten onderzocht en de methoden onderling vergeleken. Gekozen werd voor de titrimetrische set-point-methode ter vervanging van de ECE-EMPE methode.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record