Show simple item record

dc.contributor.authorVersteehg JFM
dc.contributor.authorReinhold WFE
dc.contributor.authorLeenen EJTM
dc.contributor.authorWetsteyn FJ
dc.contributor.authorApeldoorn ME van
dc.date.accessioned2012-12-12T18:48:26Z
dc.date.available2012-12-12T18:48:26Z
dc.date.issued1999-09-29
dc.identifier734301018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/259620
dc.description.abstractEind 1998 is een nieuwe EG-Drinkwaterrichtlijn in werkinggetreden (Richtlijn 98/83). Deze richtlijn dient binnen twee jaar na het inwerking treden van de nationale wetgeving zijn geimplementeerd Het uitgangspunt voor de kwaliteitseisen, meetfrequenties en meetmethoden voor het 'WLB 2000' is de EG-Drinkwaterrichtlijn. Het pakket aan stoffen is als basispakket overgenomen. Op basis van onderstaande criteria zijn parameters toegevoegd of is de kwaliteitseis aangescherpt ten opzichte van de EG-Drinkwaterrichtlijn. De richtlijn biedt de mogelijkheid hiertoe en verplicht hier zelfs toe in bepaalde gevallen. De meest in het oog springende verandering met het huidige WLB is de verlaging van de kwaliteitseis voor lood (van 50 naar 10 ug/l), arseen en nikkel (van 50 naar respectievelijk 10 en 20 ug/l). Het beleid van de overheid en de bedrijfstak anticipeert al enkele jaren op de veranderende eisen voor lood in de vorm van het opzetten en uitvoeren van saneringsprogramma's. De nieuwe kwaliteitseisen voor arseen en nikkel worden op een enkele uitzondering na op alle productielocaties nu al gehaald en hebben nauwelijks gevolgen voor de zuiveringsinspanning. Er zijn kwaliteitseisen gesteld voor desinfectiebijproducten als bromaat en trihalomethanen. Er wordt een voorstel gedaan om uitgaande van een aanvaardbaar infectierisico eisen te stellen aan pathogene micro-organismen (virussen en protozoa) daarnaast worden de bestaande indicator-organismen deels vernieuwd (bijvoorbeeld E.coli) en/of gehandhaafd. De IMH vervult een belangrijke rol bij het vaststellen en goedkeuren van de voorgenomen meetprogramma's. De EG-Drinkwaterrichtlijn geeft randvoorwaarden voor meetfrequenties en meetmethoden aan; de IMH heeft de bevoegdheid het uiteindelijke programma vast te stellen dan wel af te keuren.
dc.description.abstractThe EC Drinking-water Directive (98/83) was issued in December 1998 for implementation in the national legislation within two years. The Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment has established a number of working groups to facilitate the implementation process. The working group on "standards" has provided proposals for: drinking-water quality requirements, monitoring programme frequency, and requirements for analytical methods. The legislation on water for household purposes, hot water and individual water systems (with a collective character) included in the EC Directive is the task of other working groups. The proposed requirements conform to the EC Directive. However, where parameter values are more stringent, the EC Directive allows the addition of a number of parameters e.g. parameters included in the current legislation. After implementation the standard for lead will go from 50 to 10 ug/l. The government and the water supply companies have been preparing for this change for some years by introducing programmes for renewing lead pipes. One of the new proposals will be to set a requirement for pathogenic protozoa and viruses by introducing acceptable infection risks, the actual level of this acceptability still being a point of discussion. Of course, the parameters for microbiology conform to the EC Directive. The Inspectorate for the Environment will have to review the monitoring programmes of the water supply companies, who will, in turn, have to report deterioration of the standards to the Inspectorate.
dc.description.sponsorshipDGM/DWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent29 p
dc.format.extent1391 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 734301018
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/734301018.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/734301018.pdf
dc.subject06nl
dc.subjectdrinkwaternl
dc.subjectrichtlijnennl
dc.subjectwatervoorzieningnl
dc.subjectegnl
dc.subjectwaterkwaliteitnl
dc.subjecteg-drinkwaterrichtlijnnl
dc.subjectkwaliteitseisennl
dc.subjectdrinking wateren
dc.subjectguidelinesen
dc.subjectwater supplyen
dc.subjectecen
dc.subjectwater qualityen
dc.subjectec drinking water directiveen
dc.titleWaterleidingbesluit 2000. Voorstel voor implementatie van de EG-Drinkwaterrichtlijn; onderdeel kwaliteitseisennl
dc.title.alternativeWater Supply Act 2000: Proposal for implementing the quality requirement component of the EC Drinking-water Directiveen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentLWD
dc.contributor.departmentVROM/DGM/DWL
dc.contributor.departmentVROM/IMH-ZW
dc.date.updated2012-12-12T18:48:27Z
html.description.abstractEind 1998 is een nieuwe EG-Drinkwaterrichtlijn in werkinggetreden (Richtlijn 98/83). Deze richtlijn dient binnen twee jaar na het inwerking treden van de nationale wetgeving zijn geimplementeerd Het uitgangspunt voor de kwaliteitseisen, meetfrequenties en meetmethoden voor het 'WLB 2000' is de EG-Drinkwaterrichtlijn. Het pakket aan stoffen is als basispakket overgenomen. Op basis van onderstaande criteria zijn parameters toegevoegd of is de kwaliteitseis aangescherpt ten opzichte van de EG-Drinkwaterrichtlijn. De richtlijn biedt de mogelijkheid hiertoe en verplicht hier zelfs toe in bepaalde gevallen. De meest in het oog springende verandering met het huidige WLB is de verlaging van de kwaliteitseis voor lood (van 50 naar 10 ug/l), arseen en nikkel (van 50 naar respectievelijk 10 en 20 ug/l). Het beleid van de overheid en de bedrijfstak anticipeert al enkele jaren op de veranderende eisen voor lood in de vorm van het opzetten en uitvoeren van saneringsprogramma's. De nieuwe kwaliteitseisen voor arseen en nikkel worden op een enkele uitzondering na op alle productielocaties nu al gehaald en hebben nauwelijks gevolgen voor de zuiveringsinspanning. Er zijn kwaliteitseisen gesteld voor desinfectiebijproducten als bromaat en trihalomethanen. Er wordt een voorstel gedaan om uitgaande van een aanvaardbaar infectierisico eisen te stellen aan pathogene micro-organismen (virussen en protozoa) daarnaast worden de bestaande indicator-organismen deels vernieuwd (bijvoorbeeld E.coli) en/of gehandhaafd. De IMH vervult een belangrijke rol bij het vaststellen en goedkeuren van de voorgenomen meetprogramma's. De EG-Drinkwaterrichtlijn geeft randvoorwaarden voor meetfrequenties en meetmethoden aan; de IMH heeft de bevoegdheid het uiteindelijke programma vast te stellen dan wel af te keuren.
html.description.abstractThe EC Drinking-water Directive (98/83) was issued in December 1998 for implementation in the national legislation within two years. The Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment has established a number of working groups to facilitate the implementation process. The working group on "standards" has provided proposals for: drinking-water quality requirements, monitoring programme frequency, and requirements for analytical methods. The legislation on water for household purposes, hot water and individual water systems (with a collective character) included in the EC Directive is the task of other working groups. The proposed requirements conform to the EC Directive. However, where parameter values are more stringent, the EC Directive allows the addition of a number of parameters e.g. parameters included in the current legislation. After implementation the standard for lead will go from 50 to 10 ug/l. The government and the water supply companies have been preparing for this change for some years by introducing programmes for renewing lead pipes. One of the new proposals will be to set a requirement for pathogenic protozoa and viruses by introducing acceptable infection risks, the actual level of this acceptability still being a point of discussion. Of course, the parameters for microbiology conform to the EC Directive. The Inspectorate for the Environment will have to review the monitoring programmes of the water supply companies, who will, in turn, have to report deterioration of the standards to the Inspectorate.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record