Show simple item record

dc.contributor.authorKlijn F
dc.contributor.authorKoster PK
dc.date.accessioned2012-12-12T18:50:42Z
dc.date.available2012-12-12T18:50:42Z
dc.date.issued1988-07-31
dc.identifier758702002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/259622
dc.description.abstractDit rapport geeft de samenvatting van de rapportage over het project Gebiedsstandaardisatie, een onderzoek met als hoofddoel een gestandaardiseerde indeling van Nederland op ecologische grondslag (milieubeheergebieden) te ontwerpen. Het ontwerp is gebaseerd op een hierarchische reeks van milieubeheereenheden op verschillende schaalniveaus, te weten ecozone, ecoprovincie, ecoregio, ecodistrict, ecosectie, ecoserie, ecotoop en eco-element. Uitgangspunt was een bestaand ecosysteemmodel waarin de componenten atmosfeer/klimaat, gesteente, relief/landvorm, grondwater, oppervlaktewater, bodem, vegetatie en fauna zijn opgenomen. Op bais van de ecodistrictenkaart zijn gevoeligheidskaarten gemaakt voor de thema's verzuring, vermesting, verontreiniging en verdroging. De gevoeligheid is aangegeven in vier klassen die een indicatie geven van de omvang van te verwachten effecten bij een gegeven belasting of ingreep, zonder rekening te houden met waarden of functies van het gebied of met belasting of ingrepen in verleden en heden.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/B /Meijers EMJ Brouwer HCGM
dc.format.extent28 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 758702002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/758702002.html
dc.subjectecoregionl
dc.subjectecodistrictnl
dc.subjectecosectienl
dc.subjectecoserienl
dc.subjectecotoopnl
dc.subjecteco-element; gebiedsindelingnl
dc.subjectschaalniveaunl
dc.subjectecosysteemmodelnl
dc.subjectmilieubeheersgebied; milieubeheereenheidnl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectgevoeligheidnl
dc.subjectmilieuthema; verzuringnl
dc.subjectvermestingnl
dc.subjectverontreinigingnl
dc.subjectverdrogingnl
dc.titleMilieubeheersgebieden ten behoeve van nationaal gebiedsgericht milieubeleidnl
dc.title.alternativeEnvironmental management units for regionally differentiated national environmental policyen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T18:50:43Z
html.description.abstractDit rapport geeft de samenvatting van de rapportage over het project Gebiedsstandaardisatie, een onderzoek met als hoofddoel een gestandaardiseerde indeling van Nederland op ecologische grondslag (milieubeheergebieden) te ontwerpen. Het ontwerp is gebaseerd op een hierarchische reeks van milieubeheereenheden op verschillende schaalniveaus, te weten ecozone, ecoprovincie, ecoregio, ecodistrict, ecosectie, ecoserie, ecotoop en eco-element. Uitgangspunt was een bestaand ecosysteemmodel waarin de componenten atmosfeer/klimaat, gesteente, relief/landvorm, grondwater, oppervlaktewater, bodem, vegetatie en fauna zijn opgenomen. Op bais van de ecodistrictenkaart zijn gevoeligheidskaarten gemaakt voor de thema's verzuring, vermesting, verontreiniging en verdroging. De gevoeligheid is aangegeven in vier klassen die een indicatie geven van de omvang van te verwachten effecten bij een gegeven belasting of ingreep, zonder rekening te houden met waarden of functies van het gebied of met belasting of ingrepen in verleden en heden.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record