Show simple item record

dc.contributor.authorWildt DJ de
dc.contributor.authorGeleijnse MEM
dc.contributor.authorHeuven-Nolsen D van*
dc.contributor.authorNijkamp FP*
dc.contributor.authorHillen FC
dc.date.accessioned2012-12-12T18:55:07Z
dc.date.available2012-12-12T18:55:07Z
dc.date.issued1987-10-31
dc.identifier318701002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/259643
dc.description.abstractEffecten zijn bestudeerd van endotoxine en pertussis (PT) toxine geisoleerd uit Bordetella pertussis op het hematologische beeld van de rat en de cavia. PT vertoonde in de rat pas na een aantal dagen een sterke leucocytose t.g.v. een lymfocytose, een granulocytose en een monocytose. Een dergelijke leucocytose was niet waarneembaar in de cavia. Gesuggereerd wordt dat de afwezigheid van een door PT geinduceerde leucocytose in de cavia mogelijk gecorreleerd is aan de afwezigheid van farmacologische effecten van PT in deze species. Deze correlatie is bediscussieerd in termen van een verminderde bindingsaffiniteit van PT voor cellulaire structuren in de cavia. Endotoxine veroorzaakte in beide species, enkele uren na toediening, een significante leucocytopenie en in de rat tevens thrombocytopenie. In de cavia werd bovendien enkele dagen na toediening een significante toename van de lymfocytenconcentratie en een afname van de neutrofiele granulocytenconcentratie bij een gelijkblijvende leucocytenconcentratie waargenomen. Bediscussieerd wordt de mogelijke relatie van late endotoxine geinduceerde farmacologische effecten in de cavia en de mogelijke rol die neutrofiele granulocyten hierbij kunnen spelen.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipGHI
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 318701002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/318701002.html
dc.subjectendotocxinenl
dc.subjectpertussis toxinenl
dc.subjecthematologienl
dc.subjectvgznl
dc.subjectpmn cellennl
dc.titleHematologische effecten van Bordetella pertussis componenten in de rat en cavia: species verschillennl
dc.title.alternativeHaematological effects of Bordetella pertussis components in rat and guinea pig: species differencesen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T18:55:08Z
html.description.abstractEffecten zijn bestudeerd van endotoxine en pertussis (PT) toxine geisoleerd uit Bordetella pertussis op het hematologische beeld van de rat en de cavia. PT vertoonde in de rat pas na een aantal dagen een sterke leucocytose t.g.v. een lymfocytose, een granulocytose en een monocytose. Een dergelijke leucocytose was niet waarneembaar in de cavia. Gesuggereerd wordt dat de afwezigheid van een door PT geinduceerde leucocytose in de cavia mogelijk gecorreleerd is aan de afwezigheid van farmacologische effecten van PT in deze species. Deze correlatie is bediscussieerd in termen van een verminderde bindingsaffiniteit van PT voor cellulaire structuren in de cavia. Endotoxine veroorzaakte in beide species, enkele uren na toediening, een significante leucocytopenie en in de rat tevens thrombocytopenie. In de cavia werd bovendien enkele dagen na toediening een significante toename van de lymfocytenconcentratie en een afname van de neutrofiele granulocytenconcentratie bij een gelijkblijvende leucocytenconcentratie waargenomen. Bediscussieerd wordt de mogelijke relatie van late endotoxine geinduceerde farmacologische effecten in de cavia en de mogelijke rol die neutrofiele granulocyten hierbij kunnen spelen.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record