Show simple item record

dc.contributor.authorVerbruggen EMJ
dc.contributor.authorvan Herwijnen R
dc.date.accessioned2013-11-21T11:40:35
dc.date.issued2012-03-20
dc.identifier601357009
dc.description.abstractHet RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), milieurisicogrenzen voor benz[a]antraceen bepaald. Dit was nodig omdat de huidige norm voor benz[a]antraceen voor waterkwaliteit niet is afgeleid volgens de meest recente methodiek. Benz[a]antraceen is een stof die behoort tot de stofgroep PAK's. De stof is opgenomen in de Regeling Monitoring Kader Richtlijn Water, waarin staat aan welke eisen oppervlaktewater in Nederland moet voldoen. De Stuurgroep Stoffen stelt deze nieuwe normen vast op basis van de wetenschappelijke advieswaarden in dit rapport. Het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) is de concentratie in water waarbij geen schadelijke effecten te verwachten zijn, gebaseerd op jaargemiddelde concentraties. Hiervoor zijn drie routes onderzocht: directe effecten op waterorganismen, indirecte effecten op vogels en zoogdieren via het eten van prooidieren en indirecte effecten op mensen via het eten van visserijproducten. De laatste van de drie levert de laagste waarde en bepaalt daarmee het MTR voor zoet- en zoutwater (0,23 nanogram per liter). De Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MACwater, eco), die het ecosysteem beschermt tegen kortdurende concentratiepieken, is 0,1 microgram per liter voor zoetwater en 0,01 microgram per liter voor zoutwater. De nieuw afgeleide milieurisicogrenzen voor water en in water zwevend stof zijn lager dan de nu geldende milieurisicogrenzen. Dit kan direct worden verklaard doordat consumptie van waterdieren door vogels and zoogdieren en menselijke visconsumptie in de nieuwe norm zijn meegewogen. Gebaseerd op monitoringsgegevens worden de nieuwe MTR en MACeco voor water, zwevend stof en sediment naar verwachting overschreden. Bij deze beoordeling is mengseltoxiciteit voor het totaal aantal PAK's nog niet in beschouwing genomen.
dc.description.abstractRIVM has derived environmental risk limits (ERLs) for benz[a]anthracene. This derivation has been performed because the current ERLs have not been derived according to the current valid methodology. Benz[a]anthracene is a substance belonging to the group of PAHs and is included in the Dutch decree on water quality objectives in the context of the Water Framework Directive (WFD). The ERLs in this report are advisory values that serve as a scientific background for the Dutch Steering Committee for Substances, which is responsible for setting those standards. The maximum permissible concentration in water (MPCwater) is the level at which no harmful effects are expected, based on annual concentrations. This MPC is based on three routes: direct toxicity, secondary poisoning and consumption of fish by humans. The latter of the three routes is the most critical of these three routes and determines the overall MPC for fresh- and saltwater (0.23 nanogram per liter). The Maximum Acceptable Concentration (MACwater, eco), that protects the ecosystem from effects of short term concentration peaks, is 0.1 microgram per liter for freshwater and 0.01 microgram per liter for saltwater. The newly derived ERLs for water and suspended matter are lower than the currently valid ERLs. This can be explained by the fact that the risk through exposure of humans by consumption of fish and exposure of birds and mammals by consumption of water animals have been considered for these new ERLs. Monitoring data indicate that the new MPC and MACeco for water, suspended matter and sediment are being exceeded. In this observation, mixture toxicity for the total of PAHs has not been included.
dc.description.sponsorshipDirectoraat-Generaal Milieubeheer
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent46 p
dc.format.extent509 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM letter report 601357009
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601357009.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601357009.pdf
dc.subjectTOXICOLOGIEnl
dc.subjectCHEMIEnl
dc.subjectLEEFOMGEVINGnl
dc.subjectmilieukwaliteitsnormennl
dc.subjectmilieurisicogrenzennl
dc.subjectbenz[a]anthraceennl
dc.subjectmaximaal toelaatbaar risiconiveaunl
dc.subjectverwaarloosbaar risiconiveaunl
dc.subjectenvironmental quality standarden
dc.subjectbenz[a]anthraceneen
dc.subjectmaximum permissible concentrationen
dc.subjectnegligible concentrationen
dc.titleEnvironmental risk limits for benz[a]anthraceneen
dc.title.alternativeMilieurisicogrenzen voor benz[a]antraceennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentSEC
dc.date.updated2013-11-21T10:40:37Z
dc.contributor.divisionmev
refterms.dateFOA2018-12-13T11:50:53Z
html.description.abstractHet RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), milieurisicogrenzen voor benz[a]antraceen bepaald. Dit was nodig omdat de huidige norm voor benz[a]antraceen voor waterkwaliteit niet is afgeleid volgens de meest recente methodiek. Benz[a]antraceen is een stof die behoort tot de stofgroep PAK's. De stof is opgenomen in de Regeling Monitoring Kader Richtlijn Water, waarin staat aan welke eisen oppervlaktewater in Nederland moet voldoen. De Stuurgroep Stoffen stelt deze nieuwe normen vast op basis van de wetenschappelijke advieswaarden in dit rapport.<br> <br>Het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) is de concentratie in water waarbij geen schadelijke effecten te verwachten zijn, gebaseerd op jaargemiddelde concentraties. Hiervoor zijn drie routes onderzocht: directe effecten op waterorganismen, indirecte effecten op vogels en zoogdieren via het eten van prooidieren en indirecte effecten op mensen via het eten van visserijproducten. De laatste van de drie levert de laagste waarde en bepaalt daarmee het MTR voor zoet- en zoutwater (0,23 nanogram per liter). De Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MACwater, eco), die het ecosysteem beschermt tegen kortdurende concentratiepieken, is 0,1 microgram per liter voor zoetwater en 0,01 microgram per liter voor zoutwater.<br> <br>De nieuw afgeleide milieurisicogrenzen voor water en in water zwevend stof zijn lager dan de nu geldende milieurisicogrenzen. Dit kan direct worden verklaard doordat consumptie van waterdieren door vogels and zoogdieren en menselijke visconsumptie in de nieuwe norm zijn meegewogen. Gebaseerd op monitoringsgegevens worden de nieuwe MTR en MACeco voor water, zwevend stof en sediment naar verwachting overschreden. Bij deze beoordeling is mengseltoxiciteit voor het totaal aantal PAK's nog niet in beschouwing genomen.<br>
html.description.abstractRIVM has derived environmental risk limits (ERLs) for benz[a]anthracene. This derivation has been performed because the current ERLs have not been derived according to the current valid methodology. Benz[a]anthracene is a substance belonging to the group of PAHs and is included in the Dutch decree on water quality objectives in the context of the Water Framework Directive (WFD). The ERLs in this report are advisory values that serve as a scientific background for the Dutch Steering Committee for Substances, which is responsible for setting those standards.<br> <br>The maximum permissible concentration in water (MPCwater) is the level at which no harmful effects are expected, based on annual concentrations. This MPC is based on three routes: direct toxicity, secondary poisoning and consumption of fish by humans. The latter of the three routes is the most critical of these three routes and determines the overall MPC for fresh- and saltwater (0.23 nanogram per liter). The Maximum Acceptable Concentration (MACwater, eco), that protects the ecosystem from effects of short term concentration peaks, is 0.1 microgram per liter for freshwater and 0.01 microgram per liter for saltwater.<br> <br>The newly derived ERLs for water and suspended matter are lower than the currently valid ERLs. This can be explained by the fact that the risk through exposure of humans by consumption of fish and exposure of birds and mammals by consumption of water animals have been considered for these new ERLs. Monitoring data indicate that the new MPC and MACeco for water, suspended matter and sediment are being exceeded. In this observation, mixture toxicity for the total of PAHs has not been included.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
601357009.pdf
Size:
508.8Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record