Show simple item record

dc.contributor.authorRood GA
dc.contributor.authorOrbons AJ
dc.date.accessioned2012-12-12T18:54:05Z
dc.date.available2012-12-12T18:54:05Z
dc.date.issued1994-10-31
dc.identifier771402009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/259662
dc.description.abstractEen literatuurstudie is verricht naar de aanwezige kennis op het gebied van uitloogproeven voor vluchtige organische stoffen. In het kader van dit onderzoek werd onder vluchtige organische stoffen (VOS) verstaan: benzeen, tolueen, xyleen, (o-, m-, p-xyleen), fenol, cresol (o-, m-, p-cresol) en vluchtige minerale olie (begrensd door n-alkanen C6-C10, inclusief naftaleen). Gegevens zijn verzameld op een viertal deelgebieden: de met betrekking tot uitloogproeven relevante stofeigenschappen van VOS ; houdbaarheid eluaten die VOS bevatten ; analysemethoden voor VOS in waterige oplossing ; bestaande uitloogproeven die geschikt (te maken) zijn voor VOS. Met betrekking tot de relevante stofeigenschappen bleken gegevens over verdeling in en de bindingsvorm aan andere materialen dan bodems vrijwel te ontbreken. Over de adsorptie van VOS aan technische materialen waren onvoldoende kwantitatieve gegevens bekend. De houdbaarheid van waterige eluaten bleek met relatief eenvoudige ingrepen als koelen, aanzuren en/of het toevoegen van biociden (CuSO4/NaN3) dermate lang gemaakt te kunnen worden dat een efficiente werkvoortgang in de laboratoriumpraktijk gewaarborgd is. Als analysetechniek voor BETX en vluchtige minerale olie lijkt de gecombineerde bepaling middels purge and trap / GC-FID een geschikte techniek te zijn voor routinematige toepassing. Het is raadzaam dat fenolen en cresolen bepaald worden aan de hand van de door het NNI vast te stellen voorschriften. In de onderzochte literatuur werden geen beschrijvingen gevonden van uitloogproeven waarvan vaststaat dat zij voldoen aan de eisen op het gebied van voorkoming van vervluchtiging en het tegengaan van afbraakprocessen en ongewenste adsorptie-effecten. Ook de gestandaardiseerde uitloogproeven zoals beschreven in ontwerp NEN 7340 bleken ongeschikt voor VOS. Enkele uitloogproeven bieden mogelijk perspectieven, maar zouden vooraf onderzocht moeten worden op geschiktheid voor VOS. Gezien de geringe geschiktheid van bestaande uitloogproeven zal nog ontwikkelingswerk voor uitloogproeven voor VOS verricht moeten worden. Hierbij zal het voorkomen van verliezen van VOS tijdens het afscheiden van deeltjes groter dan 0.45 mum uit de eluaten als een afzonderlijk probleem aangepakt moeten worden.
dc.description.abstractIn a survey based on the literature relevant to leaching tests for volatile organic compounds (VOCs) defined here as benzene, toluene, xylene (o-, m-, p-xylene), phenol, cresol (o-, m-, p-cresol) and volatile mineral oil (n-alkanes C6-C10, including naphthalene), four topics were focused on. These were: - the physico-chemical properties of VOCs relevant to leaching tests, - the stability of VOCs in leaching extracts, -analytical procedures for VOCs in water samples, - existing leaching tests suitable for VOCs. Information on the speciation of VOCs in other materials than soil was found to be virtually absent. The adsorption of VOCs to technical materials used in leaching tests was not quantified. The stability of leaching extracts containing VOCs proved to be sufficient for routine laboratory purposes, provided that precautions are taken (cooling, acidification and/or addition of biocides like CuSO4 or NaN3). The combined analysis for BETX and volatile mineral oil by means of purge and trap / GC-FID seems to be a suitable technique for routine applications. No leaching tests were found which were established as being satisfactory in the prevention of volatilization, degradation processes and adsorption to technical materials. The standardized leaching tests described in the Dutch NEN 7340 also proved to be unfit for VOCs. Some (elements of) leaching tests may be useful, but applicability to VOCs must be investigated. The development of leaching tests for VOCs will require further effort. The separation of particles larger than 0.45 mum from the leaching extract will have to be treated as a seperate problem.
dc.description.sponsorshipDGM/BO
dc.format.extent54 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 771402009
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/771402009.html
dc.subject09nl
dc.subjectliteratuuronderzoeknl
dc.subjectvluchtige organische verbindingennl
dc.subjectuitspoelennl
dc.subjecttestnl
dc.subjectafvalnl
dc.subjectvosnl
dc.subjectliterature searchen
dc.subjectvolatile organic compoundsen
dc.subjectleachingen
dc.subjecttestingen
dc.subjectwasteen
dc.subjectvocen
dc.titleLiteratuuronderzoek naar uitloogproeven voor vluchtige organische stoffennl
dc.title.alternativeLiterature survey into leaching tests for volatile organic compoundsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.contributor.departmentIWACO
dc.date.updated2012-12-12T18:54:06Z
html.description.abstractEen literatuurstudie is verricht naar de aanwezige kennis op het gebied van uitloogproeven voor vluchtige organische stoffen. In het kader van dit onderzoek werd onder vluchtige organische stoffen (VOS) verstaan: benzeen, tolueen, xyleen, (o-, m-, p-xyleen), fenol, cresol (o-, m-, p-cresol) en vluchtige minerale olie (begrensd door n-alkanen C6-C10, inclusief naftaleen). Gegevens zijn verzameld op een viertal deelgebieden: de met betrekking tot uitloogproeven relevante stofeigenschappen van VOS ; houdbaarheid eluaten die VOS bevatten ; analysemethoden voor VOS in waterige oplossing ; bestaande uitloogproeven die geschikt (te maken) zijn voor VOS. Met betrekking tot de relevante stofeigenschappen bleken gegevens over verdeling in en de bindingsvorm aan andere materialen dan bodems vrijwel te ontbreken. Over de adsorptie van VOS aan technische materialen waren onvoldoende kwantitatieve gegevens bekend. De houdbaarheid van waterige eluaten bleek met relatief eenvoudige ingrepen als koelen, aanzuren en/of het toevoegen van biociden (CuSO4/NaN3) dermate lang gemaakt te kunnen worden dat een efficiente werkvoortgang in de laboratoriumpraktijk gewaarborgd is. Als analysetechniek voor BETX en vluchtige minerale olie lijkt de gecombineerde bepaling middels purge and trap / GC-FID een geschikte techniek te zijn voor routinematige toepassing. Het is raadzaam dat fenolen en cresolen bepaald worden aan de hand van de door het NNI vast te stellen voorschriften. In de onderzochte literatuur werden geen beschrijvingen gevonden van uitloogproeven waarvan vaststaat dat zij voldoen aan de eisen op het gebied van voorkoming van vervluchtiging en het tegengaan van afbraakprocessen en ongewenste adsorptie-effecten. Ook de gestandaardiseerde uitloogproeven zoals beschreven in ontwerp NEN 7340 bleken ongeschikt voor VOS. Enkele uitloogproeven bieden mogelijk perspectieven, maar zouden vooraf onderzocht moeten worden op geschiktheid voor VOS. Gezien de geringe geschiktheid van bestaande uitloogproeven zal nog ontwikkelingswerk voor uitloogproeven voor VOS verricht moeten worden. Hierbij zal het voorkomen van verliezen van VOS tijdens het afscheiden van deeltjes groter dan 0.45 mum uit de eluaten als een afzonderlijk probleem aangepakt moeten worden.
html.description.abstractIn a survey based on the literature relevant to leaching tests for volatile organic compounds (VOCs) defined here as benzene, toluene, xylene (o-, m-, p-xylene), phenol, cresol (o-, m-, p-cresol) and volatile mineral oil (n-alkanes C6-C10, including naphthalene), four topics were focused on. These were: - the physico-chemical properties of VOCs relevant to leaching tests, - the stability of VOCs in leaching extracts, -analytical procedures for VOCs in water samples, - existing leaching tests suitable for VOCs. Information on the speciation of VOCs in other materials than soil was found to be virtually absent. The adsorption of VOCs to technical materials used in leaching tests was not quantified. The stability of leaching extracts containing VOCs proved to be sufficient for routine laboratory purposes, provided that precautions are taken (cooling, acidification and/or addition of biocides like CuSO4 or NaN3). The combined analysis for BETX and volatile mineral oil by means of purge and trap / GC-FID seems to be a suitable technique for routine applications. No leaching tests were found which were established as being satisfactory in the prevention of volatilization, degradation processes and adsorption to technical materials. The standardized leaching tests described in the Dutch NEN 7340 also proved to be unfit for VOCs. Some (elements of) leaching tests may be useful, but applicability to VOCs must be investigated. The development of leaching tests for VOCs will require further effort. The separation of particles larger than 0.45 mum from the leaching extract will have to be treated as a seperate problem.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record