Show simple item record

dc.contributor.authorEysink PED
dc.contributor.authorHamberg-van Reenen HH
dc.contributor.authorLambooij MS
dc.date.accessioned2013-06-13T22:19:27
dc.date.issued2009-05-14
dc.identifier270254001
dc.description.abstractInformatie over de gevolgen van een ongezonde leefstijl van werknemers op ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en verlies aan productiviteit is in Nederland beperkt voor handen. Met name wanneer gekeken wordt naar subgroepen van werknemers, aan de hand van bijvoorbeeld opleidingsniveau of etniciteit, kan van kennisleemten gesproken worden. Onderzoek naar leefstijlfactoren in relatie tot ziekten beperkt zich meestal tot de algemene bevolking; er wordt weinig onderzoek uitgevoerd binnen de (Nederlandse) beroepsbevolking. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van het RIVM, dat is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken. Deze ministeries kunnen de gesignaleerde kennisleemten gebruiken om vervolgonderzoek uit te zetten. Het uiteindelijke doel is werknemers zo lang mogelijk in goede gezondheid aan het werk te houden. Dit is van belang omdat de arbeidsmarkt de komende jaren door de vergrijzing krapper zal worden. Preventieve leefstijlinterventies op de werkplek zijn een manier om de gezondheid van werknemers te verbeteren en het ziekteverzuim terug te dringen. Er zijn echter nog weinig studies waarin het effect van deze interventies op ziekteverzuim in Nederland is onderzocht. Ongunstig gedrag, zoals roken, overmatig alcoholgebruik en weinig bewegen, heeft invloed op de gezondheid van werknemers en bepaalt direct en indirect de prestaties van werknemers. Uit buitenlandse studies blijkt dat werknemers met een ongezonde leefstijl over het algemeen vaker verzuimen dan werknemers met een gezonde leefstijl. Ook lijkt het erop dat een ongezonde leefstijl leidt tot meer arbeidsongeschiktheid en een lagere arbeidsproductiviteit.
dc.description.abstractIn the Netherlands, there is only limited information on the consequences of an unhealthy lifestyle of workers on sickness absence, work disability and loss of productivity. In particular when on the basis of for instance education or ethnicity, subgroups of workers are considered, there are gaps of knowledge. Research into lifestyle factors in relation to diseases is usually limited to the general population; little research is being conducted among the (Dutch) working population. This can be concluded from a literature study carried out by the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) on the authority of the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW), the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) and the Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK). These Ministries can use the identified gaps to initiate future research. The final goal is to keep employees working in good health as long as possible. This is important as the labour market will become tight in the years to come due to the increase of the ageing population. Preventive lifestyle interventions at work are a way to improve the health of employees and to reduce sickness absence. However, in the Netherlands hardly any studies on the effects of these interventions on sickness absence have been carried out. Unhealthy behaviour, like smoking, alcohol abuse and physical inactivity, influences the health of employees and determines their performances directly and indirectly. International studies conclude that employees with unhealthy lifestyles are more often absent than workers with healthy lifestyles. It also seems that an unhealthy lifestyle leads to more work disability and a lower productivity.
dc.description.sponsorshipSZW
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent145 p
dc.format.extent2430 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 270254001
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 270254001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270254001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270254001.pdf
dc.subjectGEZONDHEIDnl
dc.subjectSOCIALE WETENSCHAPPENnl
dc.subjectleefstijlnl
dc.subjectarbeidnl
dc.subjectziekteverzuimnl
dc.subjectarbeidsongeschiktheidnl
dc.subjectarbeidsproductiviteitnl
dc.subjectlifestyleen
dc.subjectworken
dc.subjectlabouren
dc.subjectsickness absenceen
dc.subjectwork absenteeismen
dc.subjectwork disabilityen
dc.subjectloss of productivityen
dc.titleLeefstijl en arbeid in balans. Een literatuurstudie naar de invloed van leefstijlfactoren en (sub)cultuur op gezondheid, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en productiviteitnl
dc.title.alternativeA search for the balance between lifestyle and labour. A literature study on the influence of lifestyle factors and (sub)culture on health, sickness absence, work disability and loss of productivityen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentVTV
dc.contributor.departmentPZO
dc.date.updated2013-06-13T20:19:28Z
refterms.dateFOA2018-12-18T12:08:59Z
html.description.abstractInformatie over de gevolgen van een ongezonde leefstijl van werknemers op ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en verlies aan productiviteit is in Nederland beperkt voor handen. Met name wanneer gekeken wordt naar subgroepen van werknemers, aan de hand van bijvoorbeeld opleidingsniveau of etniciteit, kan van kennisleemten gesproken worden. Onderzoek naar leefstijlfactoren in relatie tot ziekten beperkt zich meestal tot de algemene bevolking; er wordt weinig onderzoek uitgevoerd binnen de (Nederlandse) beroepsbevolking.<br>Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van het RIVM, dat is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken. Deze ministeries kunnen de gesignaleerde kennisleemten gebruiken om vervolgonderzoek uit te zetten. Het uiteindelijke doel is werknemers zo lang mogelijk in goede gezondheid aan het werk te houden. Dit is van belang omdat de arbeidsmarkt de komende jaren door de vergrijzing krapper zal worden. Preventieve leefstijlinterventies op de werkplek zijn een manier om de gezondheid van werknemers te verbeteren en het ziekteverzuim terug te dringen. Er zijn echter nog weinig studies waarin het effect van deze interventies op ziekteverzuim in Nederland is onderzocht.<br>Ongunstig gedrag, zoals roken, overmatig alcoholgebruik en weinig bewegen, heeft invloed op de gezondheid van werknemers en bepaalt direct en indirect de prestaties van werknemers. Uit buitenlandse studies blijkt dat werknemers met een ongezonde leefstijl over het algemeen vaker verzuimen dan werknemers met een gezonde leefstijl. Ook lijkt het erop dat een ongezonde leefstijl leidt tot meer arbeidsongeschiktheid en een lagere arbeidsproductiviteit.<br>
html.description.abstractIn the Netherlands, there is only limited information on the consequences of an unhealthy lifestyle of workers on sickness absence, work disability and loss of productivity. In particular when on the basis of for instance education or ethnicity, subgroups of workers are considered, there are gaps of knowledge. Research into lifestyle factors in relation to diseases is usually limited to the general population; little research is being conducted among the (Dutch) working population.<br>This can be concluded from a literature study carried out by the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) on the authority of the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW), the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) and the Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK). These Ministries can use the identified gaps to initiate future research. The final goal is to keep employees working in good health as long as possible. This is important as the labour market will become tight in the years to come due to the increase of the ageing population. Preventive lifestyle interventions at work are a way to improve the health of employees and to reduce sickness absence. However, in the Netherlands hardly any studies on the effects of these interventions on sickness absence have been carried out.<br>Unhealthy behaviour, like smoking, alcohol abuse and physical inactivity, influences the health of employees and determines their performances directly and indirectly. International studies conclude that employees with unhealthy lifestyles are more often absent than workers with healthy lifestyles. It also seems that an unhealthy lifestyle leads to more work disability and a lower productivity.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
270254001.pdf
Size:
2.372Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record