Show simple item record

dc.contributor.authorBerk PA
dc.contributor.authorVeenman C
dc.contributor.authorMooijman KA
dc.date.accessioned2017-02-20T07:13:48
dc.date.issued2006-07-19
dc.identifier330300011
dc.description.abstractIn 2005 werd door het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, Nederland) het negende bacteriologische ringonderzoek georganiseerd. Deelnemers van de studie waren de Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRL's-Salmonella) van de EU lidstaten (26), van Noorwegen en van Roemenie. Referentiematerialen in combinatie met of zonder de aanwezigheid van kippenfeces, evenals natuurlijk besmet stof (bevattende Salmonella Virchow en Salmonella Livingstone) werden getest. De referentiematerialen bestonden uit gelatine capsules met verschillende besmettingsniveaus van Salmonella Typhimurium (STM), Salmonella Enteritidis (SE) en Salmonella Panama (SPan). Bovendien werd naast de uitvoering van de testen door de laboratoria een vergelijking gemaakt tussen 4 en 18 uur voorophoping van de monsters in gebufferd Pepton Water (BPW), gevolgd door selectieve ophoping op Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis en uitplating op Xylose Lysine Deoxycholate agar en een tweede selectief medium gekozen door de laboratoria. Significant meer positieve isolaties werden gevonden met de kunstmatig besmette monsters (negatieve kippenfeces, kunstmatig besmet met referentiematerialen) na 18 uur incubatie in BPW in vergelijking met 4 uur incubatie in BPW. De waardes voor nauwkeurigheid ("accuracy rates") van de kunstmatig besmette monsters waren 57% en 98% na respectievelijk 4 en 18 uur incubatie in BPW. De resultaten van de natuurlijk besmette stofmonsters lieten ook significant meer positieve isolaties zien na 18 uur incubatie. De waardes voor nauwkeurigheid ("accuracy rates") voor deze monsters waren respectievelijk 81% en 99% na 4 en 18 uur incubatie in BPW. Alle NRLs voldeden aan de "good performance" die gedefinieerd was tijdens de CRL-Salmonella workshop 2005; slechts 2 NRLs hadden enkele problemen met een van de controles.
dc.description.abstractIn 2005 the ninth interlaboratory comparison study on bacteriological detection of Salmonella spp. was organised by the Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, the Netherlands). National Reference Laboratories for Salmonella (NRLs-Salmonella) of the EU Member States (26) and the NRLs of Norway and of Romania participated in the study. Reference materials in combination with or without the presence of chicken faeces, as well as naturally contaminated dust (containing Salmonella Virchow and Salmonella Livingstone) were tested. The reference materials existed of gelatin capsules containing Salmonella Typhimurium (STM), Salmonella Enteritidis (SE) or Salmonella Panama (SPan) at different contamination levels. In addition to the performance testing of the laboratories, a comparison was made between 4 h and 18 h incubation of the samples in the pre-enrichment broth Buffered Peptone Water (BPW), followed by selective enrichment on Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis (MSRV) and plating-out on Xylose Lysine Deoxycholate agar (XLD) and a second selective medium chosen by the laboratory. Significant more positive isolations were obtained from the artificially contaminated samples (negative chicken faeces, artificially contaminated with reference materials) after 18 h of incubation in BPW when compared to 4 h incubation of BPW. The accuracy rates for the artificially contaminated samples were 57% and 98% after respectively 4 and 18 h of incubation in BPW. The results for the naturally contaminated dust samples revealed also significant more positive results after 18 h of incubation. The accuracy rates for these samples were respectively 81% and 99 % after 4 and 18 h of incubation in BPW. All NRLs achieved the level of good performance which was defined during the CRL-Salmonella workshop 2005; only two NRLs had small problems with one of the controls.
dc.description.sponsorshipEuropean Commission
dc.description.sponsorshipLegislation Veterinaire et Zootechnique
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent111 p
dc.format.extent569 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 330300011
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 330300011
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330300011.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330300011.pdf
dc.subjectMICROBIOLOGIEnl
dc.subjectcrl-salmonellanl
dc.subjectsalmonellanl
dc.subjectringonderzoeknl
dc.subjectreferentie materialennl
dc.subjectdetectie methodennl
dc.subjectcrl-salmonellaen
dc.subjectsalmonellaen
dc.subjectinterlaboratory comparisonen
dc.subjectmaterials materialsen
dc.subjectdetection methodsen
dc.titleEU Interlaboratory comparison study IX (2005) on bacteriological detection of Salmonella spp.en
dc.title.alternativeEU Ringonderzoek IX (2005) voor bacteriologische detectie van Salmonella spp.nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMGB
dc.date.updated2017-02-20T06:13:49Z
refterms.dateFOA2018-12-18T12:09:11Z
html.description.abstractIn 2005 werd door het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, Nederland) het negende bacteriologische ringonderzoek georganiseerd. Deelnemers van de studie waren de Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRL's-Salmonella) van de EU lidstaten (26), van Noorwegen en van Roemenie. Referentiematerialen in combinatie met of zonder de aanwezigheid van kippenfeces, evenals natuurlijk besmet stof (bevattende Salmonella Virchow en Salmonella Livingstone) werden getest.<br>De referentiematerialen bestonden uit gelatine capsules met verschillende besmettingsniveaus van Salmonella Typhimurium (STM), Salmonella Enteritidis (SE) en Salmonella Panama (SPan). Bovendien werd naast de uitvoering van de testen door de laboratoria een vergelijking gemaakt tussen 4 en 18 uur voorophoping van de monsters in gebufferd Pepton Water (BPW), gevolgd door selectieve ophoping op Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis en uitplating op Xylose Lysine Deoxycholate agar en een tweede selectief medium gekozen door de laboratoria. Significant meer positieve isolaties werden gevonden met de kunstmatig besmette monsters (negatieve kippenfeces, kunstmatig besmet met referentiematerialen) na 18 uur incubatie in BPW in vergelijking met 4 uur incubatie in BPW. De waardes voor nauwkeurigheid ("accuracy rates") van de kunstmatig besmette monsters waren 57% en 98% na respectievelijk 4 en 18 uur incubatie in BPW. De resultaten van de natuurlijk besmette stofmonsters lieten ook significant meer positieve isolaties zien na 18 uur incubatie. De waardes voor nauwkeurigheid ("accuracy rates") voor deze monsters waren respectievelijk 81% en 99% na 4 en 18 uur incubatie in BPW. Alle NRLs voldeden aan de "good performance" die gedefinieerd was tijdens de CRL-Salmonella workshop 2005; slechts 2 NRLs hadden enkele problemen met een van de controles.<br>
html.description.abstractIn 2005 the ninth interlaboratory comparison study on bacteriological detection of Salmonella spp. was organised by the Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, the Netherlands). National Reference Laboratories for Salmonella (NRLs-Salmonella) of the EU Member States (26) and the NRLs of Norway and of Romania participated in the study. Reference materials in combination with or without the presence of chicken faeces, as well as naturally contaminated dust (containing Salmonella Virchow and Salmonella Livingstone) were tested.<br>The reference materials existed of gelatin capsules containing Salmonella Typhimurium (STM), Salmonella Enteritidis (SE) or Salmonella Panama (SPan) at different contamination levels. In addition to the performance testing of the laboratories, a comparison was made between 4 h and 18 h incubation of the samples in the pre-enrichment broth Buffered Peptone Water (BPW), followed by selective enrichment on Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis (MSRV) and plating-out on Xylose Lysine Deoxycholate agar (XLD) and a second selective medium chosen by the laboratory. Significant more positive isolations were obtained from the artificially contaminated samples (negative chicken faeces, artificially contaminated with reference materials) after 18 h of incubation in BPW when compared to 4 h incubation of BPW. The accuracy rates for the artificially contaminated samples were 57% and 98% after respectively 4 and 18 h of incubation in BPW. The results for the naturally contaminated dust samples revealed also significant more positive results after 18 h of incubation. The accuracy rates for these samples were respectively 81% and 99 % after 4 and 18 h of incubation in BPW. All NRLs achieved the level of good performance which was defined during the CRL-Salmonella workshop 2005; only two NRLs had small problems with one of the controls.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
330300011.pdf
Size:
569.2Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record