Show simple item record

dc.contributor.authorBroos IECM
dc.contributor.authorSlagter S
dc.contributor.authorErich HE
dc.date.accessioned2012-12-12T18:58:18Z
dc.date.available2012-12-12T18:58:18Z
dc.date.issued1996-12-31
dc.identifier840701001
dc.identifier.isbn907442463
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/259704
dc.description.abstractEen institutioneel onderzoek wordt beschreven naar het voormalige Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIV) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) in de periode 1940-1995. De methode van het institutioneel onderzoek, ontwikkeld door de Projectgroep Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) van de Rijksarchiefdienst, maakt het mogelijk om bij de selectie van archieven uit te gaan van de functie van de organisatie. Hierbij wordt niet de informatieve waarde van documenten maar de waardering van het overheidshandelen de bepalende factor bij de selectie van de documentaire neerslag. Dit nieuwe selectieinstrument is ontwikkeld omdat door de verkorting van de overbrengingstermijn van overheidsarchieven, vastgelegd in de archiefwet van 1995, binnen een kort tijdsbestek een grote inhaalslag bij de bewerking van overheidsarchieven moet gaan plaatsvinden. Het resultaat van dit institutioneel onderzoek is een beschrijving van het volledige takenpakket en de handelingen die opgedragen zijn aan de organisatie in de genoemde periode. De belangrijkste functie, wetenschappelijke ondersteuning van het overheidsbeleid en het verschaffen van wetenschappelijke expertise op het gebied van volksgezondheid en milieu(hygiene), veranderde door de jaren heen nauwelijks. Naast de algemene taken worden de volgende vier werkterreinen beschreven: 1. Monitoring en verkenning van de toestand van de volksgezondheid en het milieu ; 1. Risicoschatting en normstelling ; 3. Surveillance van gezondheidsbedreigingen ; 4. Ontwikkeling en productie van vaccins. In totaal worden 88 handelingen beschreven, waarbij van iedere handeling de tijdsperiode, de bron, de beleidsfase, de actor en zo mogelijk het uitvoerende organisatieonderdeel worden genoemd. Om de diverse handelingen in hun context te kunnen beoordelen wordt een kort historisch overzicht van de betreffende beleidsterreinen gegeven en worden zowel de nationale als internationale actoren op het gebied van volksgezondheid en milieu(hygiene) opgesomd.<br>
dc.description.abstractThe Institutional Investigation has been described of the former National Institute of Public Health (RIV) and the National Institute of Public Health and Environmental protection (RIVM) from 1940 up to and including 1995. The method of Institutional Investigation, developed by the General State Archive (Rijksarchiefdienst), offers a way of selecting archives in the line of the functional organization. Information value of documents is no longer key issue, but assessment of the governmental proceedings dictates what reflection there should be in principle. The reduction of transfer period of archives dictated by new archival legislation necessitated this new approach of selecting archives. The Institutional Investigation resulted in the description of all tasks with which RIV(M) has been charged in the period mentioned. Its main function, to provide scientific support for governmental policy and scientific expertise on all aspects of public health and environment, hardly changed during the period mentioned. In addition to the general tasks, the following four domains are reviewed: 1. Monitoring public health forecasting and environmental assessment ; 2. Risk assessment and standardisation ; 3. Surveillance of public health threats ; 4. Production and control of vaccines. In total 88 proceedings are described and from each proceeding the period of time, the actor, the phase of policy and if possible the institutional unit which is or was charged with the proceeding, are mentioned. In order to evaluate proceedings in the scope of the context historical overviews of the different domains of governmental policy are given, and both national and international actors in the field of public health and the environment are described.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent135 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherPIVOT/Rijksarchiefdienst
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840701001, PIVOT-rapport nummer 41
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840701001.html
dc.subject11nl
dc.subjectarchiefoverdrachtnl
dc.subjectselectiecriterianl
dc.subjectpivotnl
dc.subjectrivmnl
dc.subjectarchivesen
dc.subjectselectionen
dc.subjectgovernmenten
dc.subjectinstitutional investigationen
dc.subjectresearch institutesen
dc.titleEN MORGEN GEZOND WEER OP. Een institutioneel onderzoek naar het takenpakket en de handelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, 1940-1995nl
dc.title.alternativeFIT AGAIN TOMORROW. An institutional investigation of the tasks and proceedings of the National Institute of Public Health and Environmental protection, 1940-1995en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentBDA
dc.contributor.departmentPIVOT/Rijksarchiefdienst
dc.date.updated2012-12-12T18:58:19Z
html.description.abstractEen institutioneel onderzoek wordt beschreven naar het voormalige Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIV) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) in de periode 1940-1995. De methode van het institutioneel onderzoek, ontwikkeld door de Projectgroep Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) van de Rijksarchiefdienst, maakt het mogelijk om bij de selectie van archieven uit te gaan van de functie van de organisatie. Hierbij wordt niet de informatieve waarde van documenten maar de waardering van het overheidshandelen de bepalende factor bij de selectie van de documentaire neerslag. Dit nieuwe selectieinstrument is ontwikkeld omdat door de verkorting van de overbrengingstermijn van overheidsarchieven, vastgelegd in de archiefwet van 1995, binnen een kort tijdsbestek een grote inhaalslag bij de bewerking van overheidsarchieven moet gaan plaatsvinden. Het resultaat van dit institutioneel onderzoek is een beschrijving van het volledige takenpakket en de handelingen die opgedragen zijn aan de organisatie in de genoemde periode. De belangrijkste functie, wetenschappelijke ondersteuning van het overheidsbeleid en het verschaffen van wetenschappelijke expertise op het gebied van volksgezondheid en milieu(hygiene), veranderde door de jaren heen nauwelijks. Naast de algemene taken worden de volgende vier werkterreinen beschreven: 1. Monitoring en verkenning van de toestand van de volksgezondheid en het milieu ; 1. Risicoschatting en normstelling ; 3. Surveillance van gezondheidsbedreigingen ; 4. Ontwikkeling en productie van vaccins. In totaal worden 88 handelingen beschreven, waarbij van iedere handeling de tijdsperiode, de bron, de beleidsfase, de actor en zo mogelijk het uitvoerende organisatieonderdeel worden genoemd. Om de diverse handelingen in hun context te kunnen beoordelen wordt een kort historisch overzicht van de betreffende beleidsterreinen gegeven en worden zowel de nationale als internationale actoren op het gebied van volksgezondheid en milieu(hygiene) opgesomd.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe Institutional Investigation has been described of the former National Institute of Public Health (RIV) and the National Institute of Public Health and Environmental protection (RIVM) from 1940 up to and including 1995. The method of Institutional Investigation, developed by the General State Archive (Rijksarchiefdienst), offers a way of selecting archives in the line of the functional organization. Information value of documents is no longer key issue, but assessment of the governmental proceedings dictates what reflection there should be in principle. The reduction of transfer period of archives dictated by new archival legislation necessitated this new approach of selecting archives. The Institutional Investigation resulted in the description of all tasks with which RIV(M) has been charged in the period mentioned. Its main function, to provide scientific support for governmental policy and scientific expertise on all aspects of public health and environment, hardly changed during the period mentioned. In addition to the general tasks, the following four domains are reviewed: 1. Monitoring public health forecasting and environmental assessment ; 2. Risk assessment and standardisation ; 3. Surveillance of public health threats ; 4. Production and control of vaccines. In total 88 proceedings are described and from each proceeding the period of time, the actor, the phase of policy and if possible the institutional unit which is or was charged with the proceeding, are mentioned. In order to evaluate proceedings in the scope of the context historical overviews of the different domains of governmental policy are given, and both national and international actors in the field of public health and the environment are described.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record