Show simple item record

dc.contributor.authorde Hollander AEM
dc.contributor.authorHoeymans N
dc.contributor.authorMelse JM
dc.contributor.authorvan Oers JAM
dc.contributor.authorPolder JJ
dc.date.accessioned2017-02-20T07:07:35
dc.date.issued2007-07-17
dc.identifier270061004
dc.identifier.isbn9789031351275
dc.descriptionAvailable from: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten<br>English translation of report 270061003<br>en
dc.description.abstractZorg voor gezondheid, de vierde Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) brengt opnieuw een grote hoeveelheid actuele informatie samen over gezondheid, preventie en zorg in Nederland. De Nederlander is weer wat gezonder geworden, maar het kan nog beter. Zo zijn ongezond gedrag en overgewicht, vooral bij de jeugd, een bron van zorg voor de gezondheid in de toekomst. Ook worden binnen Nederland grote verschillen in gezondheid en gezondheidsrisico's aangetroffen tussen regio's of buurten. Gezondheidsachterstanden hangen vaak samen met sociaal-economische achterstanden en andere ongunstige kenmerken van de leefomgeving. Preventie zal zich daarom niet alleen op het individu moeten richten, maar evenzeer op de sociale en ruimtelijke aspecten van de omgeving. Ook andere sectoren zoals onderwijs, ruimtelijke ordening en sociaal-economisch beleid moeten waar mogelijk betrokken worden bij het gezonder maken van Nederland en zijn inwoners. De uitgaven voor zorg zijn de afgelopen jaren flink gestegen, maar de gezondheidszorg heeft in de achterliggende decennia ook veel bijgedragen aan een langer leven in goede gezondheid. En die betere gezondheid betekent ook meer zelfredzaamheid, meer deelname aan de samenleving en uiteindelijk minder beroep op langdurige zorg. Toch is nog winst te boeken op het terrein van patientveiligheid, ketenzorg en vooral ook effectieve preventie en zorg. De informatie in de VTV is van belang voor de beleidsontwikkeling bij VWS, maar is ook waardevol voor andere ministeries, lagere overheden, partijen in het zorgveld en instellingen voor onderwijs en wetenschap.
dc.description.abstractAs in the past a large amount of information on health, prevention and health care in the Netherlands has been collected for this edition of the VTV public health forecast. Public health in the Netherlands is improving, but can still be better. Overweight and unhealthy behaviour, especially among young people, are becoming a source of concern for public health in the future. Furthermore, there are many differences in health and health risks cited among regions and neighbourhoods. Backlogs in public health are often associated with socio-economic backlogs and other unfavourable aspects in the living environment. Prevention should not only focus on the individual but just as much on the social and spatial factors in the environment. Other sectors too, such as education, spatial planning and socio-economic policy, should as far as possible, be included in the health improvement initiatives for a healthier population. True, the amounts spent on health care have risen considerably, but the health care offered in the past decennia has also contributed to longer lives in good health. Better health means more control over one's own life, more participation in society and ultimately less need for long-term care. However, great gains can still be made in patient safety, integral chain care, and especially in effective prevention and care. The information offered in this public health forecast is not only important for policy development at the Ministry of Public Health, Welfare and Sport, but is also valuable for other ministries, local and regional authorities, health care , and educational and scientific institutions.
dc.description.sponsorshipVWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent324 p
dc.format.extent7159 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 270061003, Volksgezondheid Toekomst Verkenning
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 270061003, Volksgezondheid Toekomst Verkenning
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270061004.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270061004.pdf
dc.subjectvolksgezondheidnl
dc.subjectdeterminantennl
dc.subjectpreventienl
dc.subjectzorgnl
dc.titleCare for health. The 2006 Dutch Public Health Status and Forecasts Reporten
dc.title.alternativeZorg voor gezondheid, Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentVTV
dc.date.updated2017-02-20T06:07:36Z
refterms.dateFOA2018-12-18T12:09:52Z
html.description.abstractZorg voor gezondheid, de vierde Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) brengt opnieuw een grote hoeveelheid actuele informatie samen over gezondheid, preventie en zorg in Nederland. De Nederlander is weer wat gezonder geworden, maar het kan nog beter. Zo zijn ongezond gedrag en overgewicht, vooral bij de jeugd, een bron van zorg voor de gezondheid in de toekomst. Ook worden binnen Nederland grote verschillen in gezondheid en gezondheidsrisico's aangetroffen tussen regio's of buurten. Gezondheidsachterstanden hangen vaak samen met sociaal-economische achterstanden en andere ongunstige kenmerken van de leefomgeving. Preventie zal zich daarom niet alleen op het individu moeten richten, maar evenzeer op de sociale en ruimtelijke aspecten van de omgeving. Ook andere sectoren zoals onderwijs, ruimtelijke ordening en sociaal-economisch beleid moeten waar mogelijk betrokken worden bij het gezonder maken van Nederland en zijn inwoners. De uitgaven voor zorg zijn de afgelopen jaren flink gestegen, maar de gezondheidszorg heeft in de achterliggende decennia ook veel bijgedragen aan een langer leven in goede gezondheid. En die betere gezondheid betekent ook meer zelfredzaamheid, meer deelname aan de samenleving en uiteindelijk minder beroep op langdurige zorg. Toch is nog winst te boeken op het terrein van patientveiligheid, ketenzorg en vooral ook effectieve preventie en zorg. De informatie in de VTV is van belang voor de beleidsontwikkeling bij VWS, maar is ook waardevol voor andere ministeries, lagere overheden, partijen in het zorgveld en instellingen voor onderwijs en wetenschap.<br>
html.description.abstractAs in the past a large amount of information on health, prevention and health care in the Netherlands has been collected for this edition of the VTV public health forecast. Public health in the Netherlands is improving, but can still be better. Overweight and unhealthy behaviour, especially among young people, are becoming a source of concern for public health in the future. Furthermore, there are many differences in health and health risks cited among regions and neighbourhoods. Backlogs in public health are often associated with socio-economic backlogs and other unfavourable aspects in the living environment. Prevention should not only focus on the individual but just as much on the social and spatial factors in the environment. Other sectors too, such as education, spatial planning and socio-economic policy, should as far as possible, be included in the health improvement initiatives for a healthier population. True, the amounts spent on health care have risen considerably, but the health care offered in the past decennia has also contributed to longer lives in good health. Better health means more control over one's own life, more participation in society and ultimately less need for long-term care. However, great gains can still be made in patient safety, integral chain care, and especially in effective prevention and care. The information offered in this public health forecast is not only important for policy development at the Ministry of Public Health, Welfare and Sport, but is also valuable for other ministries, local and regional authorities, health care , and educational and scientific institutions.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
270061004.pdf
Size:
6.990Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record