Show simple item record

dc.contributor.authorThunnissen HAM
dc.date.accessioned2012-12-12T19:00:50Z
dc.date.available2012-12-12T19:00:50Z
dc.date.issued1987-08-31
dc.identifier728472002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/259755
dc.description.abstractIn opdracht van de Directie Bodem, Water, Stoffen (ministerie VROM, DGMH) is in verband met de belasting van het oppervlaktewater met diffuse verontreinigingen onderzoek gedaan naar de verblijftijden van grondwater in de verzadigde zone. Er is een eenvoudige methode ontwikkeld waarmee met behulp van de dikte van het watervoerende pakket en de wegzijgings- en kwelintensiteiten een schattiang kan worden gemaakt van de genoemde verblijftijden. Hierbij is uitgegaan van horizontale stroming. Bij grote dikte van het watervoerende pakket ten opzichte van de afstand tussen de ontwateringsmiddelen mag de invloed van radiale stroming in de buurt van de ontwateringsmiddelen niet meer worden verwaarloosd. Door in deze gevallen gebruik te maken van een equivalente laagdikte kan dit worden ondervangen.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-B /Willems J
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 728472002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728472002.html
dc.subjectdiffuse verontreinigingnl
dc.subjectontwateringsmiddelennl
dc.subjectmhnl
dc.subjectnederlandse zandgebiedennl
dc.subjectdrainage waternl
dc.titleEenvoudige methode voor de schatting van verblijftijden van grondwater in de verzadigde zonenl
dc.title.alternativeA simplified method for estimation of residence times of groundwater in the saturated zoneen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T19:00:51Z
html.description.abstractIn opdracht van de Directie Bodem, Water, Stoffen (ministerie VROM, DGMH) is in verband met de belasting van het oppervlaktewater met diffuse verontreinigingen onderzoek gedaan naar de verblijftijden van grondwater in de verzadigde zone. Er is een eenvoudige methode ontwikkeld waarmee met behulp van de dikte van het watervoerende pakket en de wegzijgings- en kwelintensiteiten een schattiang kan worden gemaakt van de genoemde verblijftijden. Hierbij is uitgegaan van horizontale stroming. Bij grote dikte van het watervoerende pakket ten opzichte van de afstand tussen de ontwateringsmiddelen mag de invloed van radiale stroming in de buurt van de ontwateringsmiddelen niet meer worden verwaarloosd. Door in deze gevallen gebruik te maken van een equivalente laagdikte kan dit worden ondervangen.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record