Show simple item record

dc.contributor.authorVermeire T
dc.contributor.authorvan Esch GJ
dc.contributor.authorvan der Plaat J
dc.contributor.authorvan der Heijden CA
dc.contributor.authorHeijna-Merkus E
dc.contributor.authorKnaap AGAC
dc.contributor.authorvan Leeuwen FXR
dc.contributor.authorBergshoeff G
dc.contributor.authorHuygen C
dc.contributor.authorHuldy HJ
dc.contributor.authorvan der Most PFJ
dc.contributor.authorDuiser JA
dc.contributor.authorBesemer AC
dc.contributor.authorde Vrijer F
dc.contributor.authorde Jong P
dc.contributor.authorLanting RW
dc.date.accessioned2012-12-12T19:04:17Z
dc.date.available2012-12-12T19:04:17Z
dc.date.issued1986-07-31
dc.identifier738513001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/259793
dc.description.abstractDit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste literatuurgegevens over de prioritaire stof enthyleenoxide in het milieucompartiment Lucht. Achtereenvolgens komen de volgende aspecten aan de orde: -fysisch-chemische eigenschappen ; -meetmethoden en meetstrategie; -uitworpen ; -verspreiding en omzetting ; -concentraties in het milieu en blootstellingsroutes ; -normen en richtwaarden ; -effecten ; De kern van dit document is het hoofdstuk over effecten. Naast de effecten van ethyleenoxide op mens en dier zijn ook de invloeden op het aquatische milieu en op materialen in ogenschouw genomen. Bovendien is aandacht besteed aan effecten op wereldschaal. Voornamelijk op basis van de effecten op mens en dier is een toxicologische evaluatie gegeven. Omdat de stof carcinogeen blijkt te zijn is het kankerrisico geschat bij bepaalde concentraties in de lucht.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/L;
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 738513001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/738513001.html
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectmeetmethodennl
dc.subjectmeetstrategieennl
dc.subjectproduktie; toepassingennl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectverspreidingnl
dc.subjectomzettingnl
dc.subjectconcentraties in het milieunl
dc.subjectblootstellingnl
dc.subjecthumane toxiciteitnl
dc.subjectecotoxiciteit; effecten op materialennl
dc.subjectbestrijdingstechniekennl
dc.subjectbestrijdingskosten; mhnl
dc.subjectvgznl
dc.subjectbuitenluchtkwaliteitnl
dc.subjectbronnennl
dc.subjectverspreidingnl
dc.subjectdepositie; concentratiesnl
dc.subjectrisico-analyse;nl
dc.titleCriteriadocument ethyleenoxide (oxiraan)nl
dc.title.alternativeCriteria document ethylene oxide (oxirane)en
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T19:04:18Z
html.description.abstractDit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste literatuurgegevens over de prioritaire stof enthyleenoxide in het milieucompartiment Lucht. Achtereenvolgens komen de volgende aspecten aan de orde: -fysisch-chemische eigenschappen ; -meetmethoden en meetstrategie; -uitworpen ; -verspreiding en omzetting ; -concentraties in het milieu en blootstellingsroutes ; -normen en richtwaarden ; -effecten ; De kern van dit document is het hoofdstuk over effecten. Naast de effecten van ethyleenoxide op mens en dier zijn ook de invloeden op het aquatische milieu en op materialen in ogenschouw genomen. Bovendien is aandacht besteed aan effecten op wereldschaal. Voornamelijk op basis van de effecten op mens en dier is een toxicologische evaluatie gegeven. Omdat de stof carcinogeen blijkt te zijn is het kankerrisico geschat bij bepaalde concentraties in de lucht.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record