Show simple item record

dc.contributor.authorHoop MAGT van den
dc.contributor.authorHoegee-Wehmann AA
dc.contributor.authorCleven RFMJ
dc.date.accessioned2012-12-12T19:06:47Z
dc.date.available2012-12-12T19:06:47Z
dc.date.issued1997-01-31
dc.identifier502501051
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/259827
dc.description.abstractIn het kader van onderzoek naar de verdeling van vrije en gebonden metalen in natuurlijke systemen is de labiliteit van een aantal verschillende zwaar-metaal/ligand systemen bestudeerd onder stripping voltammetrische condities. De onderzochte systemen bestaan uit de zware metalen Cd, Cu en Pb op verschillende concentratieniveaus en een drietal oppervlaktewatermonsters, die onderling verschillen in pH, complexeringscapaciteit, DOC-gehalte, zoutniveau en concentraties competitieve kationen. Op basis van de gevonden relatie tussen voltammetrische stroom en potentiaal versus de tijdschaal van het experiment, in dit geval de roersnelheid, is kwalitatieve informatie verkregen over de labiliteit van de verschillende metaal/complexen. De Cd/complexen waren voor alle drie de monsters het meest labiel, terwijl de labiliteit van de Pb en Cu/complexen sterk afhankelijk was van het type monster. Voor labiele en statische metaalcomplexen is theorie beschikbaar om vanuit de voltammetrische respons de speciatie te berekenen. Ter illustratie is op basis hiervan voor een van de Cd/complexen een K-waarde geschat van 1900 l/mol exp-1. Middels variatie in depositietijd is mogelijke adsorptie van liganden aan het kwikelectrode-oppervlak onderzocht. Voor de zes onderzochte metaal/oppervlaktewatermonsters is geen noemenswaardige adsorptie geconstateerd, waardoor de interpretatie van het voltammetrisch signaal relatief eenvoudig blijft.
dc.description.abstractWithin the framework of metal speciation and bioavailability research, the kinetics of the association and dissociation reactions of heavy metals with various complexes in natural systems play an important role in understanding the chemical properties of these systems. In this respect, the lability of various natural heavy metal/complexes was studied under stripping voltammetric conditions. Three surface water samples were selected varying in pH, complexation capacity, salt concentration and concentrations of competitive cations. On the basis of the obtained relationship between voltammetric response and time scale of the experiment (in this case the rotation frequency of the stirrer) qualitative information was obtained with respect to the lability of Cd, Cu and Pb/complexes. The Cd/complexes were found to be most labile in all cases. The lability of the Cu and Pb/complexes was highly dependent on the type of surface water. For labile and static metal complexes, theory is available for calculating the actual speciation on the basis of the voltammetric response. Following this procedure, for the labile Cd/complexes a K-value of 1900 l/mol exp.-1 was estimated. In addition, by varying the deposition time information was obtained with respect to possible adsorption of the natural ligands on the surface of the mercury electrode. For the present set of samples, the adsorption was found to be absent or negligible and, hence, the interpretation of the voltammetric reponse remains quite simple.
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent22 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 502501051
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/502501051.html
dc.subject10nl
dc.subjectzware metalennl
dc.subjectoppervlaktewaternl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectvoltammetrienl
dc.subjectmetaalspeciatienl
dc.subjectbindingnl
dc.subjectlabiliteitnl
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectsurface wateren
dc.subjectanalysisen
dc.subjectvoltametryen
dc.subjectmetal speciationen
dc.subjectbindingen
dc.subjectlabilityen
dc.titleVoltammetrische metaalspeciatie in oppervlaktewater: kinetiek en adsorptienl
dc.title.alternativeVoltammetric metal speciation in surface water: kinetics and adsorptionen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAC
dc.date.updated2012-12-12T19:06:47Z
html.description.abstractIn het kader van onderzoek naar de verdeling van vrije en gebonden metalen in natuurlijke systemen is de labiliteit van een aantal verschillende zwaar-metaal/ligand systemen bestudeerd onder stripping voltammetrische condities. De onderzochte systemen bestaan uit de zware metalen Cd, Cu en Pb op verschillende concentratieniveaus en een drietal oppervlaktewatermonsters, die onderling verschillen in pH, complexeringscapaciteit, DOC-gehalte, zoutniveau en concentraties competitieve kationen. Op basis van de gevonden relatie tussen voltammetrische stroom en potentiaal versus de tijdschaal van het experiment, in dit geval de roersnelheid, is kwalitatieve informatie verkregen over de labiliteit van de verschillende metaal/complexen. De Cd/complexen waren voor alle drie de monsters het meest labiel, terwijl de labiliteit van de Pb en Cu/complexen sterk afhankelijk was van het type monster. Voor labiele en statische metaalcomplexen is theorie beschikbaar om vanuit de voltammetrische respons de speciatie te berekenen. Ter illustratie is op basis hiervan voor een van de Cd/complexen een K-waarde geschat van 1900 l/mol exp-1. Middels variatie in depositietijd is mogelijke adsorptie van liganden aan het kwikelectrode-oppervlak onderzocht. Voor de zes onderzochte metaal/oppervlaktewatermonsters is geen noemenswaardige adsorptie geconstateerd, waardoor de interpretatie van het voltammetrisch signaal relatief eenvoudig blijft.
html.description.abstractWithin the framework of metal speciation and bioavailability research, the kinetics of the association and dissociation reactions of heavy metals with various complexes in natural systems play an important role in understanding the chemical properties of these systems. In this respect, the lability of various natural heavy metal/complexes was studied under stripping voltammetric conditions. Three surface water samples were selected varying in pH, complexation capacity, salt concentration and concentrations of competitive cations. On the basis of the obtained relationship between voltammetric response and time scale of the experiment (in this case the rotation frequency of the stirrer) qualitative information was obtained with respect to the lability of Cd, Cu and Pb/complexes. The Cd/complexes were found to be most labile in all cases. The lability of the Cu and Pb/complexes was highly dependent on the type of surface water. For labile and static metal complexes, theory is available for calculating the actual speciation on the basis of the voltammetric response. Following this procedure, for the labile Cd/complexes a K-value of 1900 l/mol exp.-1 was estimated. In addition, by varying the deposition time information was obtained with respect to possible adsorption of the natural ligands on the surface of the mercury electrode. For the present set of samples, the adsorption was found to be absent or negligible and, hence, the interpretation of the voltammetric reponse remains quite simple.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record