Show simple item record

dc.contributor.authorStolk AP
dc.date.accessioned2017-02-20T07:29:00
dc.date.issued2002-10-16
dc.identifier723101063
dc.descriptionAlleen digitaal verschenen<br>nl
dc.description.abstractIn dit rapport worden de meetresultaten van de regionale stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in de regio's 4 (Zuid-Holland) en 5 (Noord-Holland) in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 2000, de zomer van 2000, de winter van 1999-2000 en de periode van 1 april 1999 t/m 31 maart 2000 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten NH3, fijn stof (PM10), CO, oxidant (Ox = NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode voor PM10 te corrigeren.<br>
dc.description.abstractThis report documents the tabulated results of the regional stations of the National Air Quality Monitoring Network in the regions 4 (Zuid-Holland) and 5 (Noord-Holland) for the calendar year 2000, summer 2000, winter 1999-2000 and 1 April 1999 - 31 March 2000 (tropical year: EU reference period). The components measured were: NH3, fine dust (PM10), CO, oxidant (Ox , which is NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.<br>
dc.description.sponsorshipDGM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent55 p
dc.format.extent368 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 723101063
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101063.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101063.pdf
dc.subject07nl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectluchtverontreinigingnl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectmeetnettennl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectair qualityen
dc.subjectair pollutionen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectmonitoring networksen
dc.subjectnetherlandsen
dc.titleLandelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 2000. Deel 2nl
dc.title.alternativeNational Air Quality Monitoring Network. 2000 results. Part 2en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMON
dc.date.updated2017-02-20T06:29:01Z
html.description.abstractIn dit rapport worden de meetresultaten van de regionale stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in de regio&apos;s 4 (Zuid-Holland) en 5 (Noord-Holland) in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 2000, de zomer van 2000, de winter van 1999-2000 en de periode van 1 april 1999 t/m 31 maart 2000 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten NH3, fijn stof (PM10), CO, oxidant (Ox = NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode voor PM10 te corrigeren.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report documents the tabulated results of the regional stations of the National Air Quality Monitoring Network in the regions 4 (Zuid-Holland) and 5 (Noord-Holland) for the calendar year 2000, summer 2000, winter 1999-2000 and 1 April 1999 - 31 March 2000 (tropical year: EU reference period). The components measured were: NH3, fine dust (PM10), CO, oxidant (Ox , which is NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record