Show simple item record

dc.contributor.authorLiem AKD
dc.contributor.authorOlie K
dc.contributor.authorde Jong APJM
dc.contributor.authorTheelen RMC
dc.contributor.authorMarsman JA
dc.contributor.authorden Boer AC
dc.contributor.authorGroenemeijer GS
dc.contributor.authorden Hartog RS
dc.contributor.authorvan Laar A
dc.contributor.authorvan de Werken G
dc.contributor.authorHoogerbrugge R
dc.contributor.authorKnaap AGAC
dc.contributor.authorvan 't Klooster HA
dc.contributor.authorvan der Heijden CA
dc.date.accessioned2017-02-20T06:46:09
dc.date.issued1989-07-14
dc.identifier748762001
dc.description.abstractIn melk van het Lickebaertgebied zijn PCDD's en PCDF's aangetoond op een gemiddeld niveau van 8,6 pg TEQ/g melkvet (n=11). Het landelijk achtergrondniveau hiervan is vastgesteld op een niveau van 0,8-2,5 TEQ/g melkvet aan de hand van melkmonsters afkomstig uit 5 over het land verspreide gebieden. De bijdrage van stedelijke achtergrond aan het TEQ-gehalte in melk wordt gering geacht. Bij een normale consumptie van melk en kaas, afkomstig van koeien uit het Lickebaertgebied wordt de toegestande dagelijkse dosis van 4 pg TEQ per kg lichaamsgewicht overschreden. Hoewel de overschrijding niet tot acute gezondheidseffecten leidt, kunnen bij voortdurende consumptie op de lange termijn gezondheidseffecten niet worden uitgesloten.<br>
dc.description.sponsorshipRIMH/ZH
dc.description.sponsorshipVVP
dc.description.sponsorshipHIL
dc.format.extent31 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 748762001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/748762001.html
dc.subjectpcddnl
dc.subjectpcdfnl
dc.subjectteqnl
dc.subjectreferentieniveaunl
dc.subjectdioxinenl
dc.titleDioxinen en dibenzofuranen in koemelk afkomstig van melkveebedrijven in het Rijnmondgebied en enkele andere locaties in Nederlandnl
dc.title.alternativeDioxins and furans in cow milk from dairy farm in the Rijnmond area and some other areas in the Netherlandsen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T05:46:09Z
html.description.abstractIn melk van het Lickebaertgebied zijn PCDD&apos;s en PCDF&apos;s aangetoond op een gemiddeld niveau van 8,6 pg TEQ/g melkvet (n=11). Het landelijk achtergrondniveau hiervan is vastgesteld op een niveau van 0,8-2,5 TEQ/g melkvet aan de hand van melkmonsters afkomstig uit 5 over het land verspreide gebieden. De bijdrage van stedelijke achtergrond aan het TEQ-gehalte in melk wordt gering geacht. Bij een normale consumptie van melk en kaas, afkomstig van koeien uit het Lickebaertgebied wordt de toegestande dagelijkse dosis van 4 pg TEQ per kg lichaamsgewicht overschreden. Hoewel de overschrijding niet tot acute gezondheidseffecten leidt, kunnen bij voortdurende consumptie op de lange termijn gezondheidseffecten niet worden uitgesloten.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record