Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Giessen JWB
dc.contributor.authorRombout Y
dc.contributor.authorEvers EG
dc.contributor.authorArends B
dc.contributor.authorVeen A
dc.date.accessioned2014-01-17T13:58:27
dc.date.issued2001-03-16
dc.identifier258725003
dc.description.abstractEchinococcus multivocularis is de kleine lintworm van de vos, welke een ernstige ziekte bij de mens, alveolaire echinoccose genaamd, kan veroorzaken. Mensen raken besmet door orale opname van de eieren van E. multilocularis, die met de vossenfaeces in het milieu terecht komen. De incubatietijd van alveolaire echinococcose is lang, 10 tot 15 jaar, en de klinische verschijnselen zijn weinig typisch. Als de ziekte zich openbaart kunnen pathologische veranderingen al zo ernstig zijn, dat behandeling zeer moeilijk is. Daarom is de preventie van een infectie bij mensen zeer belangrijk. In Europa is de vos het belangrijkste reservoir van E. multilocularis en het bekende endemische gebied is gelokaliseerd in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk. Maar een uitbreiding van het verspreidingsgebied van deze parasiet naar andere gebieden in Europa wordt verondersteld. In Nederland zijn bij een inventariserende studie, uitgevoerd tussen 1996 en 1998, naar het voorkomen van E. multilocularis, twee besmette vossen gevonden in een gebied in Groningen. Omdat het aantal onderzochte vossen in dit gebied vrij beperkt was, is in oktober 1998 een vervolgonderzoek gestart om de prevalentie nauwkeuriger vast te stellen en zo trends in de tijd beter te kunnen volgen. Bij deze vervolgstudie zijn in totaal 106 vossen onderzocht, waarbij gebruik is gemaakt van microscopisch onderzoek van de dunne darm en een test gebaseerd op polymerase chain reaction (PCR) van faecaal materiaal. De prevalentie van E. multilocularis bij vossen was 9,4% (95% betrouwbaarheidsinterval 5,2-16,5%). Dit zijn de eerse base line prevalentie gegevens in Nederland. Het risico van overdracht naar de mens is in theorie in alle gebieden waar besmette vossen voorkomen mogelijk. Het is echter niet bekend welk verband er bewstaat tussen de hoogte van de prevalentie van E. multilocularis bij vossen en het infectierisico voor mensen. Ook is niet bekend of een toegenomen prevalentie bij vossen leidt tot een verhoogd risico voor mensen. Dit komt mede door de lange incubatietijd van alveolaire echinococcose, zodat de ziekte nog niet gevonden is in gebieden, waarvan niet bekend was dat er besmette vossen voorkwamen. Gezien de ernst van de ziekte bij mensen is het daarom van belang om de epidemiologische ontwikkelingen bij vossen te volgen.<br>
dc.description.abstractThis report describes a survey carried out between October 1998 and June 2000 to determine the prevalence of Echinococcus multicularis in foxes in the province of Groningen, the Netherlands. Base line prevalence data are important ot get a better insight in the possible spread of the parasite in time and potential risk for public health. Echinococcus multilocularis was detected for the first time in this part of the Netherlands in foxes in a previous study carried out between 1996-1998. In the present report, 106 foxes were tested from the eastern and southern part of Groningen. The prevalence was estimated at 9,4% ((%% CI: 5.2-16.5%). These results confirm the previous finding of Echinococcus multilocularis in the same area. The relevance of these findings and the possible consequences for humans are discussed.<br>
dc.description.sponsorshipKeuringsdienst van Waren
dc.format.extent21 p
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 258725003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/258725003.html
dc.subject01nl
dc.titleThe prevalence of Echinococcus multilocularis in foxes in Groningen 1998-2000en
dc.title.alternativeDe prevalentie van Echinococcus multilocularis bij vossen in Groningen van 1998 tot 2000nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMGB
dc.date.updated2014-01-17T13:00:58Z
html.description.abstractEchinococcus multivocularis is de kleine lintworm van de vos, welke een ernstige ziekte bij de mens, alveolaire echinoccose genaamd, kan veroorzaken. Mensen raken besmet door orale opname van de eieren van E. multilocularis, die met de vossenfaeces in het milieu terecht komen. De incubatietijd van alveolaire echinococcose is lang, 10 tot 15 jaar, en de klinische verschijnselen zijn weinig typisch. Als de ziekte zich openbaart kunnen pathologische veranderingen al zo ernstig zijn, dat behandeling zeer moeilijk is. Daarom is de preventie van een infectie bij mensen zeer belangrijk. In Europa is de vos het belangrijkste reservoir van E. multilocularis en het bekende endemische gebied is gelokaliseerd in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk. Maar een uitbreiding van het verspreidingsgebied van deze parasiet naar andere gebieden in Europa wordt verondersteld. In Nederland zijn bij een inventariserende studie, uitgevoerd tussen 1996 en 1998, naar het voorkomen van E. multilocularis, twee besmette vossen gevonden in een gebied in Groningen. Omdat het aantal onderzochte vossen in dit gebied vrij beperkt was, is in oktober 1998 een vervolgonderzoek gestart om de prevalentie nauwkeuriger vast te stellen en zo trends in de tijd beter te kunnen volgen. Bij deze vervolgstudie zijn in totaal 106 vossen onderzocht, waarbij gebruik is gemaakt van microscopisch onderzoek van de dunne darm en een test gebaseerd op polymerase chain reaction (PCR) van faecaal materiaal. De prevalentie van E. multilocularis bij vossen was 9,4% (95% betrouwbaarheidsinterval 5,2-16,5%). Dit zijn de eerse base line prevalentie gegevens in Nederland. Het risico van overdracht naar de mens is in theorie in alle gebieden waar besmette vossen voorkomen mogelijk. Het is echter niet bekend welk verband er bewstaat tussen de hoogte van de prevalentie van E. multilocularis bij vossen en het infectierisico voor mensen. Ook is niet bekend of een toegenomen prevalentie bij vossen leidt tot een verhoogd risico voor mensen. Dit komt mede door de lange incubatietijd van alveolaire echinococcose, zodat de ziekte nog niet gevonden is in gebieden, waarvan niet bekend was dat er besmette vossen voorkwamen. Gezien de ernst van de ziekte bij mensen is het daarom van belang om de epidemiologische ontwikkelingen bij vossen te volgen.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report describes a survey carried out between October 1998 and June 2000 to determine the prevalence of Echinococcus multicularis in foxes in the province of Groningen, the Netherlands. Base line prevalence data are important ot get a better insight in the possible spread of the parasite in time and potential risk for public health. Echinococcus multilocularis was detected for the first time in this part of the Netherlands in foxes in a previous study carried out between 1996-1998. In the present report, 106 foxes were tested from the eastern and southern part of Groningen. The prevalence was estimated at 9,4% ((%% CI: 5.2-16.5%). These results confirm the previous finding of Echinococcus multilocularis in the same area. The relevance of these findings and the possible consequences for humans are discussed.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record