Show simple item record

dc.contributor.authorWijnhoven SWP
dc.contributor.authorte Biesebeek JD
dc.contributor.authorter Burg W
dc.date.accessioned2017-02-20T07:42:08
dc.date.issued2012-06-12
dc.identifier320104013
dc.description.abstractHet RIVM heeft een overzicht gemaakt van de blootstellingsinformatie van consumenten aan chemische stoffen die publiekelijk beschikbaar is. Deze informatie is vervolgens via de vernieuwde RIVM-website verspreid, zowel in het Nederlands als in het Engels. Daarnaast is het overzicht in onderliggend rapport weergegeven. Op deze manier wordt de informatie gestructureerd ontsloten; tot voor kort ontbrak een dergelijk overzicht. Om het risico van een chemische stof in een consumentenproduct goed te kunnen beoordelen is informatie nodig over de mate waarin de consument eraan blootstaat als hij het product gebruikt. Relevant informatie is onder meer: welke chemische stoffen zitten er in een product, komen ze uit het product bij gebruik, maar ook hoe vaak gebruikt een consument een product, wanneer en hoeveel gebruikt hij ervan? Verschillende onderzoeksgroepen wereldwijd werken aan dit onderwerp en stellen hun informatie via de literatuur of via websites beschikbaar. Onder consumentenblootstelling is op de website aandacht voor de volgende onderwerpen: Belangrijkste opdrachtgevers, Internationale regelgevende kaders, Consumenten blootstellingsmodellen, Blootstellingsscenario's en blootstellingsfactoren, Productgerelateerde informatie, Stof-gerelateerde informatie, Geaggregeerde blootstelling, Blootstelling bij kinderen en Nano. Binnen de informatie over consumentenblootstelling is er aandacht voor het model ConsExpo dat het RIVM heeft ontwikkeld. Met dit veelgebruikte model kan worden berekend hoe groot de blootstelling aan een stof in een product is. De webpagina over ConsExpo is onderverdeeld in drie subthema's: Spray model, Emissie tool en Factsheets. Alle relevante referenties en weblinks van dit moment worden gegeven. http://rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/C/Consumentenblootstelling_chemisc he_stoffen http://rivm.nl/en/Topics/Topics/C/Consumer_exposure_to_chemical_substances http://rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/C/ConsExpo http://rivm.nl/en/Topics/Topics/C/ConsExpo
dc.description.abstractThe RIVM has made a publicly available overview of consumer exposure information to chemical substances. This information is subsequently distributed via the renewed RIVM website, both in Dutch and English. In addition, the overview is presented in the current report. In this way, the information is provided in a structured way; there was no such overview until now. To assess the risk of a chemical ingredient of a consumer product, information is needed on consumer exposure during the use of the product. Relevant information is for instance: Which chemical substances are present in a consumer product; Are the substances released from the product during use; but also How often is a consumer using the product; When and how much is he using it? Various research groups worldwide generate consumer exposure information and publish this information via literature and websites. Under Consumer Exposure there is particular attention for the following subthemes: Main commissioning bodies, International legislative frameworks, Consumer exposure models, Exposure scenarios and Exposure factors, Product related information, Substance related information, Aggregate exposure, Children's exposure and Nano. Within the Consumer Exposure information there is specific attention for the software model ConsExpo, the widespread used consumer exposure estimation model that has been developed by RIVM. The webpage on ConsExpo is subdivided in the sub-themes: Spray model, Emission tool and Factsheets. The current references and related links for these themes are given. http://rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/C/Consumentenblootstelling_chemisc he_stoffen http://rivm.nl/en/Topics/Topics/C/Consumer_exposure_to_chemical_substances http://rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/C/ConsExpo http://rivm.nl/en/Topics/Topics/C/ConsExpo
dc.description.sponsorshipNew Food and Consumer Products Safety Authority
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent30 p
dc.format.extent372 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 320104013
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320104013.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320104013.pdf
dc.subjectCHEMIEnl
dc.subjectGEZONDHEIDnl
dc.subjectblootstellingsinformatie voor consumentnl
dc.subjectConsExponl
dc.subjectoverzichtnl
dc.subjectRIVM websitenl
dc.subjectconsumer exposure informationen
dc.subjectConsExpoen
dc.subjectoverviewen
dc.subjectRIVM websiteen
dc.titleConsumer exposure information : Overview for incorporation on ConsExpo websiteen
dc.title.alternativeConsumenten blootstellingsinformatie : Overzicht voor plaatsing op de ConsExpo websitenl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentSIR
dc.date.updated2017-02-20T06:42:08Z
dc.contributor.divisionvgc
refterms.dateFOA2018-12-13T09:51:09Z
html.description.abstractHet RIVM heeft een overzicht gemaakt van de blootstellingsinformatie van consumenten aan chemische stoffen die publiekelijk beschikbaar is. Deze informatie is vervolgens via de vernieuwde RIVM-website verspreid, zowel in het Nederlands als in het Engels. Daarnaast is het overzicht in onderliggend rapport weergegeven. Op deze manier wordt de informatie gestructureerd ontsloten; tot voor kort ontbrak een dergelijk overzicht.<br> <br>Om het risico van een chemische stof in een consumentenproduct goed te kunnen beoordelen is informatie nodig over de mate waarin de consument eraan blootstaat als hij het product gebruikt. Relevant informatie is onder meer: welke chemische stoffen zitten er in een product, komen ze uit het product bij gebruik, maar ook hoe vaak gebruikt een consument een product, wanneer en hoeveel gebruikt hij ervan? Verschillende onderzoeksgroepen wereldwijd werken aan dit onderwerp en stellen hun informatie via de literatuur of via websites beschikbaar.<br> <br>Onder consumentenblootstelling is op de website aandacht voor de volgende onderwerpen: Belangrijkste opdrachtgevers, Internationale regelgevende kaders, Consumenten blootstellingsmodellen, Blootstellingsscenario's en blootstellingsfactoren, Productgerelateerde informatie, Stof-gerelateerde informatie, Geaggregeerde blootstelling, Blootstelling bij kinderen en Nano.<br> <br>Binnen de informatie over consumentenblootstelling is er aandacht voor het model ConsExpo dat het RIVM heeft ontwikkeld. Met dit veelgebruikte model kan worden berekend hoe groot de blootstelling aan een stof in een product is. De webpagina over ConsExpo is onderverdeeld in drie subthema's: Spray model, Emissie tool en Factsheets. Alle relevante referenties en weblinks van dit moment worden gegeven.<br> <br>http://rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/C/Consumentenblootstelling_chemisc he_stoffen <br>http://rivm.nl/en/Topics/Topics/C/Consumer_exposure_to_chemical_substances <br>http://rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/C/ConsExpo<br>http://rivm.nl/en/Topics/Topics/C/ConsExpo<br>
html.description.abstractThe RIVM has made a publicly available overview of consumer exposure information to chemical substances. This information is subsequently distributed via the renewed RIVM website, both in Dutch and English. In addition, the overview is presented in the current report. In this way, the information is provided in a structured way; there was no such overview until now.<br> <br>To assess the risk of a chemical ingredient of a consumer product, information is needed on consumer exposure during the use of the product. Relevant information is for instance: Which chemical substances are present in a consumer product; Are the substances released from the product during use; but also How often is a consumer using the product; When and how much is he using it? Various research groups worldwide generate consumer exposure information and publish this information via literature and websites. <br> <br>Under Consumer Exposure there is particular attention for the following subthemes: Main commissioning bodies, International legislative frameworks, Consumer exposure models, Exposure scenarios and Exposure factors, Product related information, Substance related information, Aggregate exposure, Children's exposure and Nano.<br> <br>Within the Consumer Exposure information there is specific attention for the software model ConsExpo, the widespread used consumer exposure estimation model that has been developed by RIVM. The webpage on ConsExpo is subdivided in the sub-themes: Spray model, Emission tool and Factsheets. The current references and related links for these themes are given.<br> <br>http://rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/C/Consumentenblootstelling_chemisc he_stoffen http://rivm.nl/en/Topics/Topics/C/Consumer_exposure_to_chemical_substances <br>http://rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/C/ConsExpo<br>http://rivm.nl/en/Topics/Topics/C/ConsExpo<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
320104013.pdf
Size:
371.0Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record