Show simple item record

dc.contributor.authorVerbruggen EMJ
dc.contributor.authorPosthumus R
dc.contributor.authorvan Wezel AP
dc.date.accessioned2013-06-13T22:30:25
dc.date.issued2001-08-01
dc.identifier711701020
dc.description.abstractDe Interventiewaarde voor bodem, sediment en grondwater is gebaseerd op een integratie van onafhankelijk afgeleide humaan toxicologische Ernstig Risico Concentraties of SRChuman en ecotoxicologische Ernstig Risico Concentraties of SRCeco. Dit rapport presenteert voorstellen voor herziene SRCeco voor de eerste serie stoffen. Voor stoffen, waarvoor MTRs/VRs zijn afgeleid tussen 1990 en nu, zijn dezelfde gegevens gebruikt om de SRCeco af te leiden. Samen met de afleiding van de SRCeco is ook een nieuwe MTR waarde afgeleid, in overeenstemming met de meest recente richtlijnen, zoals samengevat in dit rapport. De informatie in dit rapport wordt gebruikt in de technische evaluatie van de Interventiewaarden voorbodem, sediment en grondwater, RIVM rapport 711701 023.<br>
dc.description.abstractThe Intervention Value for soil and groundwater is based on the integration of a separately derived human toxicological Serious Risk Concentration or SRChuman as well as an ecotoxicological Serious Risk Concentration or SRCeco. This report presents proposals for updated SRCseco for the first series of compounds. For substances for which MPCs/NCs have been derived between 1990 and now, the same data are used to derive the SRCeco. Together with the derivation of the SRCeco, also a new MPC is derived, according the most recent guidelines as summarised in this report. The information in this report is used in the technical evaluation of Intervention Values for soil, sediment and groundwater, RIVM report 711701 023.<br>
dc.description.sponsorshipDGM
dc.description.sponsorshipVROM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent263 p
dc.format.extent1596 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 711701020
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701020.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701020.pdf
dc.subject03nl
dc.subjectbodemnl
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectsedimentnl
dc.subjectgevaarlijke toffennl
dc.subjectecotoxicologienl
dc.subjectrisico&apos;snl
dc.subjectmaximale aanvaardbare concentratienl
dc.subjectinterventiewaardenl
dc.subjectsoilen
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectsedimenten
dc.subjecthazardous substancesen
dc.subjectecotoxicologyen
dc.subjectrisksen
dc.subjectmacen
dc.subjectintervention valuesen
dc.titleEcotoxicological Serious Risk Concentrations for soil, sediment and (ground)water: updated proposals for first series of compoundsen
dc.title.alternativeEcotoxicologische Ernstig Risico Concentraties voor bodem, sediment en (grond)water: herziene voorstellen voor de eerste serie stoffennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCSR
dc.date.updated2013-06-13T20:30:27Z
html.description.abstractDe Interventiewaarde voor bodem, sediment en grondwater is gebaseerd op een integratie van onafhankelijk afgeleide humaan toxicologische Ernstig Risico Concentraties of SRChuman en ecotoxicologische Ernstig Risico Concentraties of SRCeco. Dit rapport presenteert voorstellen voor herziene SRCeco voor de eerste serie stoffen. Voor stoffen, waarvoor MTRs/VRs zijn afgeleid tussen 1990 en nu, zijn dezelfde gegevens gebruikt om de SRCeco af te leiden. Samen met de afleiding van de SRCeco is ook een nieuwe MTR waarde afgeleid, in overeenstemming met de meest recente richtlijnen, zoals samengevat in dit rapport. De informatie in dit rapport wordt gebruikt in de technische evaluatie van de Interventiewaarden voorbodem, sediment en grondwater, RIVM rapport 711701 023.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe Intervention Value for soil and groundwater is based on the integration of a separately derived human toxicological Serious Risk Concentration or SRChuman as well as an ecotoxicological Serious Risk Concentration or SRCeco. This report presents proposals for updated SRCseco for the first series of compounds. For substances for which MPCs/NCs have been derived between 1990 and now, the same data are used to derive the SRCeco. Together with the derivation of the SRCeco, also a new MPC is derived, according the most recent guidelines as summarised in this report. The information in this report is used in the technical evaluation of Intervention Values for soil, sediment and groundwater, RIVM report 711701 023.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record