Show simple item record

dc.contributor.authorDoesburg MJ van
dc.contributor.authorDiederen HSMA
dc.contributor.authorHartog PR den
dc.date.accessioned2012-12-12T19:26:04Z
dc.date.available2012-12-12T19:26:04Z
dc.date.issued1994-09-30
dc.identifier722101008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260037
dc.descriptionOn sale at: Distributiecentrum VROM, Postbus 351, 2700 AJ Zoetermeer. Price: Dfl. 11,50. Distribution code 3654/083nl
dc.description.abstractDe besluiten luchtkwaliteit bevatten luchtkwaliteitseisen voor de stoffen zwaveldioxide, zwevende deeltjes (zwarte rook), stikstofdioxide, koolstofmonoxide en lood. Begin 1993 is ook het Besluit luchtkwaliteit benzeen in werking getreden. Jaarlijks rapporteren de provincies over overschrijding van de in de besluiten genoemde kwaliteitseisen en over maatregelen om een einde te maken aan deze overschrijdingen. De provincies verwerken in hun rapportages de rapportages van de gemeenten. Op basis van de ontvangen rapportages over het jaar 1992 hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene en het Directoraat-generaal Milieubeheer deze landelijke rapportage opgesteld. Het belangrijkste doel van de rapportage is inzicht te geven in de kwaliteit van de buitenlucht voor de betreffende stoffen en in de maatregelen die genomen zijn of zullen worden om die kwaliteit te verbeteren.
dc.description.abstractThe executive orders on air quality consist of air quality standards for the substances sulphur dioxide, suspended particles (black smoke), nitrogen dioxide, carbon monoxide and lead. The air quality regulation for benzene also came into force at the beginning of 1993. The provincial authorities report annually on exceedances of the air quality standards laid down in the regulations, and on measures to prevent such exceedances. The provinces compose their reports using the information submitted by local authorities. The National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM) and the Directorate General for the Environment of the Ministry of VROM have compiled this national report on the basis of the reports received for 1992. The most important aim of the report is to provide information on the quality of the ambient air with respect to the substances concerned, and on the measures which have been, or will be implemented in order to improve air quality.
dc.description.sponsorshipDGM/LE
dc.format.extent52 p
dc.language.isonl
dc.publisherMinisterie van Volkshuisvesting
dc.publisherRuimtelijke Ordening en Milieubeheer
dc.publisherDirectoraat-Generaal Milieubeheer DGM
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 722101008 , Publikatiereeks Lucht en Energie 114
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722101008.html
dc.subject07nl
dc.subjectluchtnl
dc.subjectkwaliteitnl
dc.subjectnormnl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectrichtlijnnl
dc.subjectzwaveloxidennl
dc.subjectloodnl
dc.subjectkoolmonoxidenl
dc.subjectstofnl
dc.subjectroetnl
dc.subjectgrenswaardenl
dc.subjectverkeernl
dc.subjectindustrienl
dc.subjectbedrijvennl
dc.subjecthandhavingnl
dc.subjectverkeersmilieukaartennl
dc.subjectairen
dc.subjectqualityen
dc.subjectstandardsen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectguidelinesen
dc.subjectsulphur oxidesen
dc.subjectleaden
dc.subjectcarbon monoxideen
dc.subjectdusten
dc.subjectsooten
dc.subjectlimitsen
dc.subjecttrafficen
dc.subjectindustryen
dc.subjectcompaniesen
dc.subjectenforcementen
dc.titleRapportage besluiten luchtkwaliteit over het jaar 1992nl
dc.title.alternativeA report on decisions on air quality standards for the year 1992en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLLO
dc.contributor.departmentDGM/LE
dc.date.updated2012-12-12T19:26:04Z
html.description.abstractDe besluiten luchtkwaliteit bevatten luchtkwaliteitseisen voor de stoffen zwaveldioxide, zwevende deeltjes (zwarte rook), stikstofdioxide, koolstofmonoxide en lood. Begin 1993 is ook het Besluit luchtkwaliteit benzeen in werking getreden. Jaarlijks rapporteren de provincies over overschrijding van de in de besluiten genoemde kwaliteitseisen en over maatregelen om een einde te maken aan deze overschrijdingen. De provincies verwerken in hun rapportages de rapportages van de gemeenten. Op basis van de ontvangen rapportages over het jaar 1992 hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene en het Directoraat-generaal Milieubeheer deze landelijke rapportage opgesteld. Het belangrijkste doel van de rapportage is inzicht te geven in de kwaliteit van de buitenlucht voor de betreffende stoffen en in de maatregelen die genomen zijn of zullen worden om die kwaliteit te verbeteren.
html.description.abstractThe executive orders on air quality consist of air quality standards for the substances sulphur dioxide, suspended particles (black smoke), nitrogen dioxide, carbon monoxide and lead. The air quality regulation for benzene also came into force at the beginning of 1993. The provincial authorities report annually on exceedances of the air quality standards laid down in the regulations, and on measures to prevent such exceedances. The provinces compose their reports using the information submitted by local authorities. The National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM) and the Directorate General for the Environment of the Ministry of VROM have compiled this national report on the basis of the reports received for 1992. The most important aim of the report is to provide information on the quality of the ambient air with respect to the substances concerned, and on the measures which have been, or will be implemented in order to improve air quality.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record