Show simple item record

dc.contributor.authorKalf DF
dc.contributor.authorMensink BJWG
dc.contributor.authorMontforts MHMM
dc.date.accessioned2012-12-12T19:31:52Z
dc.date.available2012-12-12T19:31:52Z
dc.date.issued1999-03-01
dc.identifier601506001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260083
dc.descriptionDit rapport is vervangen door 601501012<br>en
dc.description.abstractEen procedure voor het afleiden van geharmoniseerde Maximaal Toelaatbare Residuen (MTRs) wordt beschreven. Deze procedure is opgesteld omdat het in Nederland op dit moment mogelijk is dat in het kader van Integrale Normstelling (INS) een andere MTR waarde is afgeleid dan in het kader voor de toelating van bestrijdingsmiddelen en biociden voor eenzelfde stof. Een zoekprofiel voor literatuur is opgesteld. Voor de evaluatie van de studies die gebruikt worden voor afleiding van de MTRs worden betrouwbaarheidscriteria gebruikt. De genoemde evaluatie methoden zullen voor zowel de vertrouwelijke rapporten als de openbare literatuur worden toegepast. Uit de beschikbare gegevens worden ecotoxicologische eindpunten geselecteerd voor het afleiden van MTR waarden. Er worden twee methoden gebruikt voor afleiding van de MTR waarden: de statistische extrapolatie methode ("refined effect assessment") van Aldenberg en Slob (1993) en extrapolatie methode die gebruik maakt van extrapolatiefaktoren ("preliminary effect assessment") volgens de "Technical Guidance Documents" (ECB, 1996). De keuze welke methode wordt toegepast (statistisch of extrapolatiefaktoren), wordt bepaald door de hoeveelheid en de aard van de beschikbare ecotoxicologische gegevens. MTR waarden voor bodem en sediment kunnen ook afgeleid worden op indirecte wijze. Hierbij wordt dan gebruik gemaakt van de evenwichtspartitie methode (Ep methode). De Ep methode wordt ook gebruikt voor intercompartimentale afstemming. Dit is nodig omdat transport van de stof tussen de verschillende milieucompartimenten optreedt. Voor stoffen met een log Kow > 5.0, slechte uitscheiding of sterk accumulerende eigenschappen wordt er gekeken of er een potentieel risico voor doorvergiftiging is, en in voorkomende gevallen wordt daarmee rekening gehouden<br>
dc.description.abstractA procedure is described here for deriving harmonised Maximum Permissible Concentrations (MPCs). This procedure was developed because different MPCs are operative in the frameworks "Setting of Integrated Environmental Quality Standards", and registration of plant protection products and biocides. It is also undesirable that 2 or 3 different MPCs for the same compound coexist. A search profile for literature is presented. Reliability criteria will be used to evaluate the studies (public literature and confidential reports) underlying the MPC derivation. The selection of ecotoxicological endpoints for MPC derivation depends on the amount, reliability and the kind of data. Two methods (direct and indirect )were used to derive harmonised MPCs from ecotoxicological studies. Direct methods are the refined effect assessment method and the preliminary effect assessment method TGD. Which of the methods is applied depends on the data availability. MPCs for soil and sediment can also be derived indirectly from the MPC water with the equilibrium partitioning method (Ep-method) if experimental data are lacking. The latter method will also be used to harmonise the MPCs for the individual environmental compartments. The possible potential risk for secondary poisoning will be assessed if compounds have a log Kow 5.0 and/or have low depuration or high accumulation rates. This means that MPCs in lower compartments will be adjusted on the basis of accumulation potential of a compound in top predators.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/DWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent73 p
dc.format.extent3009 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 601506001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601506001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601506001.pdf
dc.subject03nl
dc.subjectbestrijdingsmiddelennl
dc.subjectpesticidennl
dc.subjectresidunl
dc.subjectnormennl
dc.subjectstandaardisatienl
dc.subjectconcentratienl
dc.subjectbodemnl
dc.subjectsedimentnl
dc.subjectbiocidesen
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectresiduesen
dc.subjectstandardsen
dc.subjectstandardizationen
dc.subjectconcentrationen
dc.subjectsoilen
dc.subjectsedimenten
dc.titleProtocol for the derivation of Harmonised Maximum Permissible Concentrations (MPCs)en
dc.title.alternativeProtocol ter afleiding van Maximaal Toelaatbare Residuen (MTRs)nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCSR
dc.date.updated2012-12-12T19:31:53Z
html.description.abstractEen procedure voor het afleiden van geharmoniseerde Maximaal Toelaatbare Residuen (MTRs) wordt beschreven. Deze procedure is opgesteld omdat het in Nederland op dit moment mogelijk is dat in het kader van Integrale Normstelling (INS) een andere MTR waarde is afgeleid dan in het kader voor de toelating van bestrijdingsmiddelen en biociden voor eenzelfde stof. Een zoekprofiel voor literatuur is opgesteld. Voor de evaluatie van de studies die gebruikt worden voor afleiding van de MTRs worden betrouwbaarheidscriteria gebruikt. De genoemde evaluatie methoden zullen voor zowel de vertrouwelijke rapporten als de openbare literatuur worden toegepast. Uit de beschikbare gegevens worden ecotoxicologische eindpunten geselecteerd voor het afleiden van MTR waarden. Er worden twee methoden gebruikt voor afleiding van de MTR waarden: de statistische extrapolatie methode (&quot;refined effect assessment&quot;) van Aldenberg en Slob (1993) en extrapolatie methode die gebruik maakt van extrapolatiefaktoren (&quot;preliminary effect assessment&quot;) volgens de &quot;Technical Guidance Documents&quot; (ECB, 1996). De keuze welke methode wordt toegepast (statistisch of extrapolatiefaktoren), wordt bepaald door de hoeveelheid en de aard van de beschikbare ecotoxicologische gegevens. MTR waarden voor bodem en sediment kunnen ook afgeleid worden op indirecte wijze. Hierbij wordt dan gebruik gemaakt van de evenwichtspartitie methode (Ep methode). De Ep methode wordt ook gebruikt voor intercompartimentale afstemming. Dit is nodig omdat transport van de stof tussen de verschillende milieucompartimenten optreedt. Voor stoffen met een log Kow &gt; 5.0, slechte uitscheiding of sterk accumulerende eigenschappen wordt er gekeken of er een potentieel risico voor doorvergiftiging is, en in voorkomende gevallen wordt daarmee rekening gehouden&lt;br&gt;
html.description.abstractA procedure is described here for deriving harmonised Maximum Permissible Concentrations (MPCs). This procedure was developed because different MPCs are operative in the frameworks &quot;Setting of Integrated Environmental Quality Standards&quot;, and registration of plant protection products and biocides. It is also undesirable that 2 or 3 different MPCs for the same compound coexist. A search profile for literature is presented. Reliability criteria will be used to evaluate the studies (public literature and confidential reports) underlying the MPC derivation. The selection of ecotoxicological endpoints for MPC derivation depends on the amount, reliability and the kind of data. Two methods (direct and indirect )were used to derive harmonised MPCs from ecotoxicological studies. Direct methods are the refined effect assessment method and the preliminary effect assessment method TGD. Which of the methods is applied depends on the data availability. MPCs for soil and sediment can also be derived indirectly from the MPC water with the equilibrium partitioning method (Ep-method) if experimental data are lacking. The latter method will also be used to harmonise the MPCs for the individual environmental compartments. The possible potential risk for secondary poisoning will be assessed if compounds have a log Kow 5.0 and/or have low depuration or high accumulation rates. This means that MPCs in lower compartments will be adjusted on the basis of accumulation potential of a compound in top predators.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record