Show simple item record

dc.contributor.authorLoch
dc.contributor.authorJ.P.G.
dc.date.accessioned2012-12-12T19:33:48Z
dc.date.available2012-12-12T19:33:48Z
dc.date.issued1986-07-31
dc.identifier840220007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260100
dc.description.abstractN.a.v. de vraag in welke mate de onverzadigde zone van de bodem vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen kan tegenhouden en verwijderen, zodat grondwaterbedrijging door deze stoffen kan worden geschat, is een procesgericht onderzoek uitgevoerd naar het gedrag van de stoffen chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, trichlooretheen, tetracholoor en 1,4-dichloorbenzeen in een drietal Nederlandse bodems. Uit het onderzoek blijkt dat zowel door omzetting, vervluchtiging als adsorptie van de onderzochte gechloreerde alkanen en alkenen een significant deel van de geimmitteerde stoffen uit de onverzadigde zone verwijderd resp. tegengehouden wordt. Echter niet genoeg om uitspoeling van een deel van de geimmitteerde dosis naar het grondwater te voorkomen. Omzetting en adsorptie van 1,4-dichloorbenzeen in de onverzadigde zone zijn zo groot, dat van een aan het maaiveld geimmitteerde dosis de kans op gedeeltelijke uitspoeling naar het grondwater in de onderzochte gronden
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-B: Willems
dc.description.sponsorshipW.J.
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840220007
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840220007.html
dc.subjectvluchtige gechloreerde koolwaterstoffennl
dc.subjectstagnant poriewater; hydrofobe sorptietheorienl
dc.subjectomzettingnl
dc.subjectvervluchtigingnl
dc.subjectadsorptie; uitspoelingnl
dc.subjectonverzadigde zonenl
dc.subjectmh;nl
dc.titleModellering van het Gedrag van Organische Verontreinigingen in de Onverzadigde Bodem. Samenvattend eindrapportnl
dc.title.alternativeModelling of the Behaviour of Organic Pollutants in the Unsaturated Soilen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T19:33:48Z
html.description.abstractN.a.v. de vraag in welke mate de onverzadigde zone van de bodem vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen kan tegenhouden en verwijderen, zodat grondwaterbedrijging door deze stoffen kan worden geschat, is een procesgericht onderzoek uitgevoerd naar het gedrag van de stoffen chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, trichlooretheen, tetracholoor en 1,4-dichloorbenzeen in een drietal Nederlandse bodems. Uit het onderzoek blijkt dat zowel door omzetting, vervluchtiging als adsorptie van de onderzochte gechloreerde alkanen en alkenen een significant deel van de geimmitteerde stoffen uit de onverzadigde zone verwijderd resp. tegengehouden wordt. Echter niet genoeg om uitspoeling van een deel van de geimmitteerde dosis naar het grondwater te voorkomen. Omzetting en adsorptie van 1,4-dichloorbenzeen in de onverzadigde zone zijn zo groot, dat van een aan het maaiveld geimmitteerde dosis de kans op gedeeltelijke uitspoeling naar het grondwater in de onderzochte gronden
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record