Show simple item record

dc.contributor.authorGlastra P
dc.contributor.authorMattern FCM
dc.contributor.authorKoster HW
dc.date.accessioned2012-12-12T19:34:46Z
dc.date.available2012-12-12T19:34:46Z
dc.date.issued1989-11-30
dc.identifier248476003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260106
dc.description.abstractDit rapport vermeldt de resultaten van de in 1986 uitgevoerde activiteitsmetingen van Pb-210, Ra-226, Th-230, Th-228 en Th-232 in gecentrifugeerd water en zwevend slib (residu van de centrifugatie), afkomstig uit de Nederlanse kust- en binnenwateren. Het Po-210 gehalte van de watermonsters (Bq/m3) varieerde van 0,37-7,7, het Pb-210 gehalte van 0,73-17, het Ra-226 gehalte van 1,4-68, het Th-230 gehalte van 0,08-7,7, het Th-228 gehalte van 0,22-2,9 en het Th-232 gehalte van 0,02-0,64. Het Po-210 gehalte van de slibmonsters (Bq/kg gedroogd) varieerde van 55-450, het Pb-210 gehalte van 58-450, het Ra-226 gehalte van 19-400, het Th-230 gehalte van 7-450, het Th-228 gehalte van 14-140 en het Th-232 gehalte van 4-49. Van de monsterpunten zijn eveneens de hoeveelheden zwevend slib per m3 bepaald. Dit gehalte varieerde van 0,64-91,46 g/m3. De slibmonsters zijn bovendien nog nader onderzocht op Al. Dit gehalte varieerde van 0,81-5,74%. Uit de resultaten van de metingen blijkt dat de activiteiten van de verschillende radionucliden in de Nederlandse wateren sterk varieren. De Th-228- en de Th-232-concentraties zijn beduidend lager dan die van de andere nucliden. Een bespreking van de activiteitsniveaus en de verspreiding van deze nucliden in het aquatisch milieu wordt gegeven in het rapport "Orienterend onderzoek naar Polonium-210 en andere natuurlijke radionucliden in Nederlandse aquatische ecosystemen" (eindrapport van de samenwerkende instituten RIVM, NIOZ, ECN, RIVO en DIHO).
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/S Tijssen JPF
dc.format.extent23 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 248476003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/248476003.html
dc.subject16nl
dc.subjectpo-210nl
dc.subjectpb-210nl
dc.subjectra-226nl
dc.subjectth-230nl
dc.subjectth-228nl
dc.subjectth-232nl
dc.subjectal; gecentrifugeerd waternl
dc.subjectzwevend slibnl
dc.subjectnederlandse kust- en binnenwaterennl
dc.subjectwesterscheldenl
dc.subjectoosterscheldenl
dc.subjectnieuwe waterweg; noordzeekanaalnl
dc.subjecthoogovenkanaalnl
dc.subjectijsselmeernl
dc.subjectwaddenzeenl
dc.titleResultaten van de in 1986 uitgevoerde activiteitsmetingen van Po-210 en andere natuurlijke radionucliden in gecentrifugeerd water en zwevend slib, afkomstig uit de Nederlandse kust- en binnenwaterennl
dc.title.alternativeResults of the activity-measurements, performed in 1986, of Po-210 and other natural radionuclides in centrifuged water and suspended matter from the Dutch coastal waters and inland waterwaysen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T19:34:47Z
html.description.abstractDit rapport vermeldt de resultaten van de in 1986 uitgevoerde activiteitsmetingen van Pb-210, Ra-226, Th-230, Th-228 en Th-232 in gecentrifugeerd water en zwevend slib (residu van de centrifugatie), afkomstig uit de Nederlanse kust- en binnenwateren. Het Po-210 gehalte van de watermonsters (Bq/m3) varieerde van 0,37-7,7, het Pb-210 gehalte van 0,73-17, het Ra-226 gehalte van 1,4-68, het Th-230 gehalte van 0,08-7,7, het Th-228 gehalte van 0,22-2,9 en het Th-232 gehalte van 0,02-0,64. Het Po-210 gehalte van de slibmonsters (Bq/kg gedroogd) varieerde van 55-450, het Pb-210 gehalte van 58-450, het Ra-226 gehalte van 19-400, het Th-230 gehalte van 7-450, het Th-228 gehalte van 14-140 en het Th-232 gehalte van 4-49. Van de monsterpunten zijn eveneens de hoeveelheden zwevend slib per m3 bepaald. Dit gehalte varieerde van 0,64-91,46 g/m3. De slibmonsters zijn bovendien nog nader onderzocht op Al. Dit gehalte varieerde van 0,81-5,74%. Uit de resultaten van de metingen blijkt dat de activiteiten van de verschillende radionucliden in de Nederlandse wateren sterk varieren. De Th-228- en de Th-232-concentraties zijn beduidend lager dan die van de andere nucliden. Een bespreking van de activiteitsniveaus en de verspreiding van deze nucliden in het aquatisch milieu wordt gegeven in het rapport "Orienterend onderzoek naar Polonium-210 en andere natuurlijke radionucliden in Nederlandse aquatische ecosystemen" (eindrapport van de samenwerkende instituten RIVM, NIOZ, ECN, RIVO en DIHO).
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record