Show simple item record

dc.contributor.authorLangenfeld K
dc.contributor.authorVerhoef A
dc.contributor.authorGarbis-Berkvens JM
dc.contributor.authorPeters PWJ
dc.date.accessioned2012-12-12T19:37:29Z
dc.date.available2012-12-12T19:37:29Z
dc.date.issued1987-06-30
dc.identifier158003001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260137
dc.description.abstractBij het onderzoek naar het effect van stoffen op in vitro groeiende ratte-embryo's worden de embryo's aan het einde van de kweek periode beoordeeld volgens het morfologisch score-systeem van Brown en Fabro. Zij hebben dan 18 tot 22 somieten. Met behulp van dit systeem worden de ontwikkelingsstadia van de verschillende embryo's met elkaar vergeleken en kunnen significante verschillen tussen controle en behandelde embryo's worden aangetoond. Het morfologisch systeem voldoet goed maar is een vrij grove methode waarbij alleen de uitwendig zichtbare structuren beoordeeld worden. Er bestond behoefte aan een meer gedetailleerde histologische studie van de morfologie. In dit rapport wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van het histologisch beeld van embryo's met 18 tot 22 somieten (einde kweek periode). De microscopische waarnemingen bleken goed overeen te komen met de macroscopische. Slechts een beoordelingspunt van het morfologisch score-systeem vormt hierop een uitzondering: het aantal kiewbogen is bij macroscopie twee terwijl bij microscopie reeds drie kiewbogen worden gevonden. Voorts is aandacht besteed aan het voorkomen van geprogrammeerde celdood of apoptosis.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 158003001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/158003001.html
dc.subjectratte-embryo kweeknl
dc.subjectmorfologisch scoresysteemnl
dc.subjecthistologisch onderzoek; vgznl
dc.titleHistologisch beeld van in vitro gekweekte ratte-embryo&apos;s (18 tot 22 somieten)nl
dc.title.alternativeHistology of the rat embryo after in vitro culture (18 to 22 somitesen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T19:37:29Z
html.description.abstractBij het onderzoek naar het effect van stoffen op in vitro groeiende ratte-embryo&apos;s worden de embryo&apos;s aan het einde van de kweek periode beoordeeld volgens het morfologisch score-systeem van Brown en Fabro. Zij hebben dan 18 tot 22 somieten. Met behulp van dit systeem worden de ontwikkelingsstadia van de verschillende embryo&apos;s met elkaar vergeleken en kunnen significante verschillen tussen controle en behandelde embryo&apos;s worden aangetoond. Het morfologisch systeem voldoet goed maar is een vrij grove methode waarbij alleen de uitwendig zichtbare structuren beoordeeld worden. Er bestond behoefte aan een meer gedetailleerde histologische studie van de morfologie. In dit rapport wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van het histologisch beeld van embryo&apos;s met 18 tot 22 somieten (einde kweek periode). De microscopische waarnemingen bleken goed overeen te komen met de macroscopische. Slechts een beoordelingspunt van het morfologisch score-systeem vormt hierop een uitzondering: het aantal kiewbogen is bij macroscopie twee terwijl bij microscopie reeds drie kiewbogen worden gevonden. Voorts is aandacht besteed aan het voorkomen van geprogrammeerde celdood of apoptosis.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record