Show simple item record

dc.contributor.authorEigeman L
dc.contributor.authorBost M
dc.contributor.authorSchonewille F
dc.contributor.authorvan Wezel E
dc.contributor.authorvan der Laan JW
dc.date.accessioned2017-02-20T06:48:55
dc.date.issued1987-01-31
dc.identifier318504001
dc.description.abstractClonidine wordt toegepast teneinde opiaat onthoudingsverschijnselen te onderdrukken, maar bij de rat potentieert clonidine het symptoom van springen tegen de wand. Het doel van het onderzoek is na te gaan hoe dit excitatoir effect van clonidine tot stand zou kunnen komen. Uit gedragsobservaties is gebleken, dat de werking van clonidine berust op stimulatie van de alpha2-receptor. Dit onderzoek is erop gericht de effecten van vier alpha2-agonisten, clonidine, azepexole, B-HT920 en UK14.304 niet alleen op het noradrenerge- maar ook op het serotonerge- en het dopaminerge systeem te onderzoeken in een aantal hersendelen van onbehandelde dieren. Uit onze waarnemingen blijkt, dat clonidine, azepexole en UK-14.304 zich als alpha2-agonisten gedragen eren. B-HT920 reduceert alleen het dopamineverbruik in overeenstemming met de karakteristiek van eenpresynaptische dopamine-agonist. Clonidine en UK-14.304<br>
dc.description.sponsorshipHIG
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 318504001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/318504001.html
dc.subjectclonidinenl
dc.subjectalpha2-agonistennl
dc.subjectvgznl
dc.titleInvloed van vier alpha2-adrenerge agonisten op het metabolisme van noradernaline-, dopamine- en serotonine in hersenen van de ratnl
dc.title.alternativeEffect of four alpha2-agonists on the metabolism of noradrenaline dopamine and serotonine in ratbrainen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T05:48:55Z
html.description.abstractClonidine wordt toegepast teneinde opiaat onthoudingsverschijnselen te onderdrukken, maar bij de rat potentieert clonidine het symptoom van springen tegen de wand. Het doel van het onderzoek is na te gaan hoe dit excitatoir effect van clonidine tot stand zou kunnen komen. Uit gedragsobservaties is gebleken, dat de werking van clonidine berust op stimulatie van de alpha2-receptor. Dit onderzoek is erop gericht de effecten van vier alpha2-agonisten, clonidine, azepexole, B-HT920 en UK14.304 niet alleen op het noradrenerge- maar ook op het serotonerge- en het dopaminerge systeem te onderzoeken in een aantal hersendelen van onbehandelde dieren. Uit onze waarnemingen blijkt, dat clonidine, azepexole en UK-14.304 zich als alpha2-agonisten gedragen eren. B-HT920 reduceert alleen het dopamineverbruik in overeenstemming met de karakteristiek van eenpresynaptische dopamine-agonist. Clonidine en UK-14.304&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record