Show simple item record

dc.contributor.authorEngel HWB
dc.contributor.authorvan Leusden FM
dc.contributor.authorHofstee MPM
dc.contributor.authorWijnands LM
dc.contributor.authorSchoenmakers MJG
dc.contributor.authorde Blaauw LH
dc.date.accessioned2017-02-20T07:48:00
dc.date.issued1985-01-31
dc.identifier842026001
dc.description.abstractEr werd een vergelijkend onderzoek verricht tussen een 4-tal screeningsmethoden t.o.v. het EG 4-platen systeem ter opsporing van residuen van antiobiotica in slachtdieren. Twee methoden bleken veelbelovend. De eerste is een agar diffusiemethode, bestaande uit een plaat met Bacillus subtilis als indicator ; de tweede methode berust op impedantie-meting. Met de eerste methode werd 83% van de nieren die met de standaardmethode positief gevonden werd ook als positief aangewezen. Van alle met dit systeem positief gevonden nieren kon 96% bevestigd worden middels onderzoek van de bijbehorende urines met behulp van hoogspannings elektroforese. Voor de tweede methode waren deze methode 100 resp. 82%. Nader onderzoek in de praktijk is nodig.<br>
dc.description.sponsorshipVHI
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 842026001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/842026001.html
dc.subjectantibioticumnl
dc.subjectimpedantie-metingnl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleEvaluatie van de voorspellende waarden, specificiteit en hanteerbaarheid van een aantal eenvoudige testsystemen t.o.v. het &quot;EG 4 platen systeem&quot; m.b.t. de detectie van residuen van antibacteriele stoffen in slachtdierennl
dc.title.alternativeEvaluation of four screening methods for detection of antibiotic residues in slaughter animals with regard to the &quot;EC 4-plate method&quot;en
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:48:00Z
html.description.abstractEr werd een vergelijkend onderzoek verricht tussen een 4-tal screeningsmethoden t.o.v. het EG 4-platen systeem ter opsporing van residuen van antiobiotica in slachtdieren. Twee methoden bleken veelbelovend. De eerste is een agar diffusiemethode, bestaande uit een plaat met Bacillus subtilis als indicator ; de tweede methode berust op impedantie-meting. Met de eerste methode werd 83% van de nieren die met de standaardmethode positief gevonden werd ook als positief aangewezen. Van alle met dit systeem positief gevonden nieren kon 96% bevestigd worden middels onderzoek van de bijbehorende urines met behulp van hoogspannings elektroforese. Voor de tweede methode waren deze methode 100 resp. 82%. Nader onderzoek in de praktijk is nodig.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record