Show simple item record

dc.contributor.authorHart MJ 't
dc.contributor.authorBreugem PM
dc.contributor.authorVeen RPM van
dc.date.accessioned2012-12-12T19:49:34Z
dc.date.available2012-12-12T19:49:34Z
dc.date.issued1988-06-30
dc.identifier718601001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260226
dc.description.abstractDe resultaten en de meetmethoden van de volgende parameters: pH, zware metalen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen, chloorfenolen, polyaromatische koolwaterstoffen en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen worden beschreven. De gevonden concentraties aan zware metalen zijn wat zink, nikkel, koper, cadmium en chroom betreft kleiner dan de A-toetsingswaarde (uitzondering 1 monster met een kopergehalte van 1150 mg per kg). De gehalten aan lood in de gereinigde grond overschrijden de A-waarde en bevinden zich rond de B-waarde respectievelijk 50 en 150 mg per kg droge stof. De gevonden cyanideconcentraties bevinden zich aanzienlijk boven de detectiegrens (0.005 mg per kg droge stof). De (referentie)-A-waarde bedraagt echter 5 mg cyanide per kg droge stof. De geanalyseerde monsters bevatten volgens de beschreven analysemethoden concentraties aan de voornoemde groepen organische verbindingen die kleiner zijn dan de opgegeven detectiegrenzen. Uitzondering hierop zijn de aangetoonde chloorfenolen. De concentraties hiervan liggen veelal tussen de A en de B-waarde respectievelijk (individueel) 0.01 en 0.5 mg per kg droge stof. De resultaten hiervan blijken echter moeilijk verklaarbaar.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/DWB-B
dc.format.extent25 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 718601001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718601001.html
dc.subjectanalysenl
dc.subjectzware metalennl
dc.subjectorganische verbindingennl
dc.subjectgrondmonster; gereinigde grondnl
dc.subjectbodemmateriaalnl
dc.titleAnalyses in grondmonsters t.b.v. het project ecologische herstelbaarheid van gereinigde grondnl
dc.title.alternativeAnalysis in soil samplesen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T19:49:35Z
html.description.abstractDe resultaten en de meetmethoden van de volgende parameters: pH, zware metalen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen, chloorfenolen, polyaromatische koolwaterstoffen en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen worden beschreven. De gevonden concentraties aan zware metalen zijn wat zink, nikkel, koper, cadmium en chroom betreft kleiner dan de A-toetsingswaarde (uitzondering 1 monster met een kopergehalte van 1150 mg per kg). De gehalten aan lood in de gereinigde grond overschrijden de A-waarde en bevinden zich rond de B-waarde respectievelijk 50 en 150 mg per kg droge stof. De gevonden cyanideconcentraties bevinden zich aanzienlijk boven de detectiegrens (0.005 mg per kg droge stof). De (referentie)-A-waarde bedraagt echter 5 mg cyanide per kg droge stof. De geanalyseerde monsters bevatten volgens de beschreven analysemethoden concentraties aan de voornoemde groepen organische verbindingen die kleiner zijn dan de opgegeven detectiegrenzen. Uitzondering hierop zijn de aangetoonde chloorfenolen. De concentraties hiervan liggen veelal tussen de A en de B-waarde respectievelijk (individueel) 0.01 en 0.5 mg per kg droge stof. De resultaten hiervan blijken echter moeilijk verklaarbaar.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record