Show simple item record

dc.contributor.authorGeurs KT
dc.contributor.authorWee GP van
dc.date.accessioned2012-12-12T19:49:36Z
dc.date.available2012-12-12T19:49:36Z
dc.date.issued2000-05-19
dc.identifier773002013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260227
dc.description.abstractIn het rapport wordt een referentiescenario ('business-as-usual scenario') en drie scenario's beschreven die voldoen aan de criteria die binnen het OECD-project 'Environmentally Sustainable Transport' (EST) zijn gesteld om duurzaam verkeer en vervoer te kunnen bereiken in het jaar 2030 (o.a. 80% reductie van CO2-emissies, 90% reductie van NOx-, VOS en PM10-emissies). De drie EST-scenario's zijn: (1) een scenario met alleen technische maatregelen ('high-technology scenario'), (2) een scenario met alleen mobiliteitsmaatregelen ('mobility-management scenario') en (3) een scenario met een combinatie van technische en mobiliteitsmaatregelen ('combination scenario). Voor het laatstgenoemde scenario zijn pakketten met beleidsopties beschreven, en zijn de sociale en economische gevolgen onderzocht. De belangrijkste conclusies zijn: (1) aan de EST criteria voor duurzaam verkeer en vervoer kan alleen worden voldaan als een sterke verbetering in de technologische ontwikkeling en/of grote veranderingen in het verplaatsingsgedrag van mensen plaatsvinden en veranderingen in nationale en internationale ruimtelijke en economische structuren optreden, (2) om de EST criteria te kunnen halen in 2030 zijn op de korte termijn maatregelen nodig en moeten innovatieve beleidsinstrumenten worden ontwikkeld en ge6mplementeerd. Bij de implementatie van beleidsinstrumenten wordt een systeem van verhandelbare CO2 rechten van cruciaal belang geacht, (3) een tijdige implementatie van de beleidsmaatregelen betekent dat de huidige pre-implementatiefase (d.w.z. de tijd benodigd voor maatschappelijke acceptatie en beleidsvoorbereiding) van maatregelen sterk verkort moet worden, (4) Het niveau van materiele welvaart en werkgelegenheid zal in EST wat lager liggen dan in het trendscenario, terwijl aan de sociale kant verbeteringen optreden. In de eerste plaats zullen de verschillen tussen bevolkingsgroepen in termen van verplaatsingsgedrag, bereikbaarheid van sociale en economische opportuniteiten en (gepercipieerde) milieukwaliteit kleiner zijn. In de tweede plaats zal het gemotoriseerde verkeer sterk afnemen, waardoor de verkeersveiligheid kan toenemen en de gezondheidsproblemen gerelateerd aan lokale luchtverontreiniging en geluidhinder van wegverkeer en de luchtvaart zullen afnemen.
dc.description.abstractThis report describes the Dutch transport scenarios for the OECD project on Environmental Sustainable Transport (EST). The EST project contains a business-as-usual scenario (BAU) and three EST scenarios which attain the EST criteria (i.e. a reduction of CO2 by 80%, NOx by 90%, VOC by 90%, PM10 by 90%): (i) a "high-technology" scenario containing only technological changes, (ii) a "mobility-management" scenario containing only mobility changes, (iii) a combination scenario containing a combination of technological and mobility changes. Furthermore, the report describes possible instrument packages for the implementation of EST and the social and economic impacts of EST. The main conclusions are: (1) only if a high increase in technological developments and/or very stringent behaviour adaptations and changes in spatial and economic structures at the national and international level are assumed, the EST criteria can be met, (2) if EST is to be realised, measures will have to be taken in the short term and innovative policy instruments must be developed and implemented. The implementation of the tradeable CO2 emission permit system for passenger and freight transport is crucial for the attainment of EST, (3) a timely implementation of the policy instruments for the attainment of EST means that the current policy life cycle must radically change, (4) the level of material wealth (expressed in GDP) and employment will be somewhat slower in EST compared to BAU, but several social factors will improve. Firstly, differences between societal groups in (a) travel behaviour, (b) the level of accessibility of economic and social opportunities and (c) (perceived) environmental quality will decrease. Secondly, the level of motorised transport will be strongly reduced which will improve traffic safety and reduce health problems caused by local air pollution and noise nuisance from road traffic and aviation.
dc.description.sponsorshipDGM-DGV
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent144 p
dc.format.extent2421 kb
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 773002013
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002013.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002013.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectscenario'snl
dc.subjectverkeernl
dc.subjectvervoernl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectduurzame ontwikkelingnl
dc.subjecttransportationen
dc.subjectscenarioen
dc.subjecttrafficen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectemissionen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.titleEnvironmentally Sustainable Transport: Implementation and Impacts for the Netherlands for 2030en
dc.title.alternativeDuurzaam verkeer en vervoer: implementatie en consequenties voor Nederland voor 2030nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T19:49:36Z
html.description.abstractIn het rapport wordt een referentiescenario ('business-as-usual scenario') en drie scenario's beschreven die voldoen aan de criteria die binnen het OECD-project 'Environmentally Sustainable Transport' (EST) zijn gesteld om duurzaam verkeer en vervoer te kunnen bereiken in het jaar 2030 (o.a. 80% reductie van CO2-emissies, 90% reductie van NOx-, VOS en PM10-emissies). De drie EST-scenario's zijn: (1) een scenario met alleen technische maatregelen ('high-technology scenario'), (2) een scenario met alleen mobiliteitsmaatregelen ('mobility-management scenario') en (3) een scenario met een combinatie van technische en mobiliteitsmaatregelen ('combination scenario). Voor het laatstgenoemde scenario zijn pakketten met beleidsopties beschreven, en zijn de sociale en economische gevolgen onderzocht. De belangrijkste conclusies zijn: (1) aan de EST criteria voor duurzaam verkeer en vervoer kan alleen worden voldaan als een sterke verbetering in de technologische ontwikkeling en/of grote veranderingen in het verplaatsingsgedrag van mensen plaatsvinden en veranderingen in nationale en internationale ruimtelijke en economische structuren optreden, (2) om de EST criteria te kunnen halen in 2030 zijn op de korte termijn maatregelen nodig en moeten innovatieve beleidsinstrumenten worden ontwikkeld en ge6mplementeerd. Bij de implementatie van beleidsinstrumenten wordt een systeem van verhandelbare CO2 rechten van cruciaal belang geacht, (3) een tijdige implementatie van de beleidsmaatregelen betekent dat de huidige pre-implementatiefase (d.w.z. de tijd benodigd voor maatschappelijke acceptatie en beleidsvoorbereiding) van maatregelen sterk verkort moet worden, (4) Het niveau van materiele welvaart en werkgelegenheid zal in EST wat lager liggen dan in het trendscenario, terwijl aan de sociale kant verbeteringen optreden. In de eerste plaats zullen de verschillen tussen bevolkingsgroepen in termen van verplaatsingsgedrag, bereikbaarheid van sociale en economische opportuniteiten en (gepercipieerde) milieukwaliteit kleiner zijn. In de tweede plaats zal het gemotoriseerde verkeer sterk afnemen, waardoor de verkeersveiligheid kan toenemen en de gezondheidsproblemen gerelateerd aan lokale luchtverontreiniging en geluidhinder van wegverkeer en de luchtvaart zullen afnemen.
html.description.abstractThis report describes the Dutch transport scenarios for the OECD project on Environmental Sustainable Transport (EST). The EST project contains a business-as-usual scenario (BAU) and three EST scenarios which attain the EST criteria (i.e. a reduction of CO2 by 80%, NOx by 90%, VOC by 90%, PM10 by 90%): (i) a "high-technology" scenario containing only technological changes, (ii) a "mobility-management" scenario containing only mobility changes, (iii) a combination scenario containing a combination of technological and mobility changes. Furthermore, the report describes possible instrument packages for the implementation of EST and the social and economic impacts of EST. The main conclusions are: (1) only if a high increase in technological developments and/or very stringent behaviour adaptations and changes in spatial and economic structures at the national and international level are assumed, the EST criteria can be met, (2) if EST is to be realised, measures will have to be taken in the short term and innovative policy instruments must be developed and implemented. The implementation of the tradeable CO2 emission permit system for passenger and freight transport is crucial for the attainment of EST, (3) a timely implementation of the policy instruments for the attainment of EST means that the current policy life cycle must radically change, (4) the level of material wealth (expressed in GDP) and employment will be somewhat slower in EST compared to BAU, but several social factors will improve. Firstly, differences between societal groups in (a) travel behaviour, (b) the level of accessibility of economic and social opportunities and (c) (perceived) environmental quality will decrease. Secondly, the level of motorised transport will be strongly reduced which will improve traffic safety and reduce health problems caused by local air pollution and noise nuisance from road traffic and aviation.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record