Show simple item record

dc.contributor.authorBuykx SEJ
dc.contributor.authorHoop MAGT van den
dc.date.accessioned2012-12-12T19:49:35Z
dc.date.available2012-12-12T19:49:35Z
dc.date.issued1996-09-30
dc.identifier502501043
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260234
dc.description.abstractIn een aantal kalkrijke zoetwater sedimenten is de invloed van de pH en het zuur extraheerbaar sulfidegehalte (AVS) op de speciatie van zware metalen experimen-teel bestudeerd. Zowel de som van de simultaan ge-extraheerde metalen (SEM: Cd, Cu, Ni, Pb en Zn), als het zuur extraheerbare sulfidegehalte en de bijbehorende SEM-AVS verhouding, hetgeen een maat is voor de beschikbaarheid van zware metalen, namen af met toenemende pH. De steilheid van de bijbehorende helling was afhankelijk van het carbonaatgehalte van het sediment. Het oplosgedrag van de metalen in de sedimenten is beschreven met een vereenvoudigd uitwisselingsmodel. Dit model kon alleen toegepast worden voor zink, omdat door analytische beperkingen niet voldoende gegevens voor de andere metalen voorhanden waren. Dit model was in staat om de verdeling van zink over de vrije en vaste fase in het sediment goed te beschrijven. De bijbehorende protonuitwisselcoefficient was in overeenstemming met literatuurwaarden. De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor een juiste interpretatie van ecotoxiciteitsexperimenten in sedimentsystemen en leveren derhalve een bijdrage aan projecten als integrale normstelling (INS).
dc.description.abstractThe simultaneous influence of pH and Acid Volatile Sulphide (AVS) on the speciation of heavy metals has been studied in a number of calcareous sediments. Both the sum of the simultaneously extracted metals (SEM: Cd, Cu, Ni, Pb and Zn) and the AVS content and the resulting SEM:AVS ratio, which is a measure of the availability of heavy metals, decreased with increasing values of pH. The corresponding slopes were dependent on the carbonate content of the sediment. In the sediment suspensions, the dissolution of metal due to acid conditions has been described by a simplified exchange model. For the present set of samples, the model could be applied for the metal zinc only due to limitations in the determination of the other metal concentrations. The model was able to predict the speciation of zinc in the sediments quite well. From this model a proton exchange coefficient was obtained, which appeared to be in line with literature data. The results are of practical importance for a correct interpretation of toxicity studies in sediments and, hence, are useful for projects like the setting of environmen-tal quality objectives.
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent43 p
dc.format.extent1378 kb
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 502501043
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/502501043.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/502501043.pdf
dc.subject10nl
dc.subjectslibnl
dc.subjectzware metalennl
dc.subjectzuurgraadnl
dc.subjectkalkrijknl
dc.subjectavsnl
dc.subjectmetaalspeciatienl
dc.subjectphnl
dc.subjectmetalnl
dc.subjectsedimenten
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectacidityen
dc.subjectcalcareousen
dc.subjectmetal speciationen
dc.subjectsedimenten
dc.subjectacid volatile sulphideen
dc.subjectphen
dc.titleThe simultaneous influence of pH and Acid Volatile Sulphide on the speciation of heavy metals in calcareous sedimentsen
dc.title.alternativeDe simultane invloed van de pH en zuur extraheerbaar sulfide op de speciatie van zware metalen in kalkrijke sedimentennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAC
dc.date.updated2012-12-12T19:49:36Z
html.description.abstractIn een aantal kalkrijke zoetwater sedimenten is de invloed van de pH en het zuur extraheerbaar sulfidegehalte (AVS) op de speciatie van zware metalen experimen-teel bestudeerd. Zowel de som van de simultaan ge-extraheerde metalen (SEM: Cd, Cu, Ni, Pb en Zn), als het zuur extraheerbare sulfidegehalte en de bijbehorende SEM-AVS verhouding, hetgeen een maat is voor de beschikbaarheid van zware metalen, namen af met toenemende pH. De steilheid van de bijbehorende helling was afhankelijk van het carbonaatgehalte van het sediment. Het oplosgedrag van de metalen in de sedimenten is beschreven met een vereenvoudigd uitwisselingsmodel. Dit model kon alleen toegepast worden voor zink, omdat door analytische beperkingen niet voldoende gegevens voor de andere metalen voorhanden waren. Dit model was in staat om de verdeling van zink over de vrije en vaste fase in het sediment goed te beschrijven. De bijbehorende protonuitwisselcoefficient was in overeenstemming met literatuurwaarden. De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor een juiste interpretatie van ecotoxiciteitsexperimenten in sedimentsystemen en leveren derhalve een bijdrage aan projecten als integrale normstelling (INS).
html.description.abstractThe simultaneous influence of pH and Acid Volatile Sulphide (AVS) on the speciation of heavy metals has been studied in a number of calcareous sediments. Both the sum of the simultaneously extracted metals (SEM: Cd, Cu, Ni, Pb and Zn) and the AVS content and the resulting SEM:AVS ratio, which is a measure of the availability of heavy metals, decreased with increasing values of pH. The corresponding slopes were dependent on the carbonate content of the sediment. In the sediment suspensions, the dissolution of metal due to acid conditions has been described by a simplified exchange model. For the present set of samples, the model could be applied for the metal zinc only due to limitations in the determination of the other metal concentrations. The model was able to predict the speciation of zinc in the sediments quite well. From this model a proton exchange coefficient was obtained, which appeared to be in line with literature data. The results are of practical importance for a correct interpretation of toxicity studies in sediments and, hence, are useful for projects like the setting of environmen-tal quality objectives.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record