Show simple item record

dc.contributor.authorBuijsman E
dc.contributor.authorvan Pul WAJ
dc.date.accessioned2017-02-20T06:39:56
dc.date.issued2003-12-03
dc.identifier500037001
dc.descriptionOUD nummer / nooit verschenen was: RIVM rapport 725301010<br>en
dc.description.abstractDe resultaten van 20 jaar metingen gamma-HCH in neerslag in Nederland worden gepresenteerd. Analyse van de data toont aan dat er sprake is van een systematisch seizoensgedrag met verhoogde niveaus van gamma-HCH in neerslag in de periode van april tot en met juni. Er zijn aanwijzingen gevonden voor een statistisch significante verandering in de concentraties in de afgelopen 20 jaar. De meetresultaten van de afgelopen drie jaar (1999-2001) laten een duidelijke dalende trend zien. Dit suggereert een afname in de lindaan emissies. Een evaluatie van meetresultaten uit noordwest Europa bevestigt de grootschalige verspreiding van gamma-HCH in neerslag in noordwest Europa. Op basis van de grote onzekerheden in emissieschattingen en in het modelleren van het atmosferisch transport en depositie wordt geconcludeerd dat metingen een beter instrument zijn om veranderingen in de milieukwaliteit en in de emissies te monitoren.<br>
dc.description.abstractThe results of 20 years of measuring gamma-HCH in precipitation in the Netherlands are presented here. Analysis has revealed a systematic seasonal behaviour, with enhanced levels of gamma-HCH in precipitation from April through June. Evidence was found for a statistically significant change in concentrations during the last 20 years. Measurement results from the last three years (1999-2001) showed a clear downward trend, suggesting a decline in lindane emissions. An evaluation of measurement results from north-west Europe confirms the large-scale distribution of gamma-HCH in precipitation in north-west Europe. Given the large uncertainties in emission estimates and in modelling of atmospheric transport and deposition, measurements are concluded to form a better tool for monitoring the changes in environmental quality and emissions.<br>
dc.description.sponsorshipVROM-DGM-DKI
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent32 p
dc.format.extent664 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 500037001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500037001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500037001.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectneerslagnl
dc.subjectlindaannl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectlange termijnnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectpopnl
dc.subjecttrendnl
dc.subjectprecipitationen
dc.subjectlindaneen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectair qualityen
dc.subjectlong termen
dc.subjectnetherlandsen
dc.titleLong-term measurements of gamma-HCH in precipitation in the Netherlandsen
dc.title.alternativeLange termijn metingen van gamma-HCH in neerslag in Nederlandnl
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentLLO
dc.date.updated2017-02-20T05:39:56Z
html.description.abstractDe resultaten van 20 jaar metingen gamma-HCH in neerslag in Nederland worden gepresenteerd. Analyse van de data toont aan dat er sprake is van een systematisch seizoensgedrag met verhoogde niveaus van gamma-HCH in neerslag in de periode van april tot en met juni. Er zijn aanwijzingen gevonden voor een statistisch significante verandering in de concentraties in de afgelopen 20 jaar. De meetresultaten van de afgelopen drie jaar (1999-2001) laten een duidelijke dalende trend zien. Dit suggereert een afname in de lindaan emissies. Een evaluatie van meetresultaten uit noordwest Europa bevestigt de grootschalige verspreiding van gamma-HCH in neerslag in noordwest Europa. Op basis van de grote onzekerheden in emissieschattingen en in het modelleren van het atmosferisch transport en depositie wordt geconcludeerd dat metingen een beter instrument zijn om veranderingen in de milieukwaliteit en in de emissies te monitoren.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe results of 20 years of measuring gamma-HCH in precipitation in the Netherlands are presented here. Analysis has revealed a systematic seasonal behaviour, with enhanced levels of gamma-HCH in precipitation from April through June. Evidence was found for a statistically significant change in concentrations during the last 20 years. Measurement results from the last three years (1999-2001) showed a clear downward trend, suggesting a decline in lindane emissions. An evaluation of measurement results from north-west Europe confirms the large-scale distribution of gamma-HCH in precipitation in north-west Europe. Given the large uncertainties in emission estimates and in modelling of atmospheric transport and deposition, measurements are concluded to form a better tool for monitoring the changes in environmental quality and emissions.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record