Show simple item record

dc.contributor.authorViet AL
dc.contributor.authorvan Gils HWV
dc.contributor.authorvan den Hof S
dc.contributor.authorElvers LH
dc.contributor.authorSeidell JC
dc.contributor.authorvan den Berg J
dc.contributor.authorvan Veldhuizen H
dc.date.accessioned2012-12-12T19:57:37Z
dc.date.available2012-12-12T19:57:37Z
dc.date.issued2001-09-21
dc.identifier260854001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260251
dc.description.abstractHet Regenboog-project is een samenwerkingsverband tussen het RIVM, CBS en GGD Nederland en GGD'en. Het doel van het Regenboogproject is een beeld te krijgen van de gezondheidssituatie van de Nederlandse bevolking op het gebied van chronische en infectieziekten. Een aselecte steekproef wordt getrokken door het CBS. Bij deze personen wordt thuis de gezondheidsenquete afgenomen. Vervolgens wordt gevraagd om deel te nemen aan een aanvullend lichamelijk onderzoek op de GGD. Hierop reageert 60,9% positief. Het onderzoek op de GGD bestaat uit het invullen van een vragenlijst over infectieziekten, meting van bloeddruk, lengte, gewicht en middel-heupomtrek. Tot slot wordt er een gewrichtsfunctietest en 4 buisjes bloed afgenomen. Van de geinterviewde personen komt uiteindelijk 30,0 % op de GGD voor het lichamelijk onderzoek. De prevalentie van hypertensie is voor mannen 19% en vrouwen 16%. De prevalentie van overgewicht neemt toe met de leeftijd. De schatting van overgewicht blijkt sterk te verschillen tussen gerapporteerde en gemeten lengte en gewicht. Met name bij vrouwen is dit verschil duidelijk aanwezig. De onderzochte groep blijkt een bruikbare afspiegeling van de Nederlandse bevolking.<br>
dc.description.abstractRisk Factors and Health in the Netherlands, a survey on Municipal Health Services. The main aim of the project was to monitor risk factors or determinants of chronic and infectious disease in the general population. Also studied were the differences with respect to many background- and health- related variables between participants interviewed at home and those taking the physical examination. Random sampling by the CBS led to home interviews by trained interviewers of individuals from the age of 0 who were willing to cooperate in the survey. The interview consisted of items related to aspects of health status and use of medicines/medical devices. Questions on lifestyle factors (smoking, drinking and vaccination) were included. At the end of the interview, participants were asked for permission to be approached for an additional health examination. Participants older than 12 years were asked to visit the nearest community or municipal health service (GGD). Of the participant, 60.9% agreed to participate in the additional health examination. A short physical examination was performed at the health centre. Blood samples were taken and blood pressure measured, as well as height, weight, and waist and hip circumferences. In addition, the 'joint-function test' was performed and an additional questionnaire was distributed. Of the people interviewed, 30.0% had visited the community or municipal health centre. The participants undergoing the physical examination were representative of the Dutch population, in that there were no major differences with respect to most of the background- and health-related variables between participants interviewed at home and those taking the physical examination. The prevalence of hypertension was 19% in men and 16% in women. The prevalence of overweight was higher for the women than for the men (12 % versus 9%). The estimation of overweight was different for length and weight (reported was higher than measured), clearly seen especially among the women. On the basis of non-fasting glucose measurements, 1.6% of the group had a high glucose level.<br>
dc.description.sponsorshipVWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent77 p
dc.format.extent546 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherCentraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
dc.publisherGGD Nederland
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 260854001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260854001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260854001.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectchronische ziektennl
dc.subjectinfectieziektennl
dc.subjectrisicofactorennl
dc.titleRisicofactoren En GezondheidsEvaluatie Nederlandse Bevolking, een Onderzoek Op GGD&apos;en (Regenboog-project); jaarverslag 1999nl
dc.title.alternativeRisk Factors and Health in the Netherlands, a Survey by Municipal Public; annual report 1999en
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentCZE
dc.contributor.departmentCIE
dc.contributor.departmentLIS
dc.date.updated2012-12-12T19:57:38Z
html.description.abstractHet Regenboog-project is een samenwerkingsverband tussen het RIVM, CBS en GGD Nederland en GGD&apos;en. Het doel van het Regenboogproject is een beeld te krijgen van de gezondheidssituatie van de Nederlandse bevolking op het gebied van chronische en infectieziekten. Een aselecte steekproef wordt getrokken door het CBS. Bij deze personen wordt thuis de gezondheidsenquete afgenomen. Vervolgens wordt gevraagd om deel te nemen aan een aanvullend lichamelijk onderzoek op de GGD. Hierop reageert 60,9% positief. Het onderzoek op de GGD bestaat uit het invullen van een vragenlijst over infectieziekten, meting van bloeddruk, lengte, gewicht en middel-heupomtrek. Tot slot wordt er een gewrichtsfunctietest en 4 buisjes bloed afgenomen. Van de geinterviewde personen komt uiteindelijk 30,0 % op de GGD voor het lichamelijk onderzoek. De prevalentie van hypertensie is voor mannen 19% en vrouwen 16%. De prevalentie van overgewicht neemt toe met de leeftijd. De schatting van overgewicht blijkt sterk te verschillen tussen gerapporteerde en gemeten lengte en gewicht. Met name bij vrouwen is dit verschil duidelijk aanwezig. De onderzochte groep blijkt een bruikbare afspiegeling van de Nederlandse bevolking.&lt;br&gt;
html.description.abstractRisk Factors and Health in the Netherlands, a survey on Municipal Health Services. The main aim of the project was to monitor risk factors or determinants of chronic and infectious disease in the general population. Also studied were the differences with respect to many background- and health- related variables between participants interviewed at home and those taking the physical examination. Random sampling by the CBS led to home interviews by trained interviewers of individuals from the age of 0 who were willing to cooperate in the survey. The interview consisted of items related to aspects of health status and use of medicines/medical devices. Questions on lifestyle factors (smoking, drinking and vaccination) were included. At the end of the interview, participants were asked for permission to be approached for an additional health examination. Participants older than 12 years were asked to visit the nearest community or municipal health service (GGD). Of the participant, 60.9% agreed to participate in the additional health examination. A short physical examination was performed at the health centre. Blood samples were taken and blood pressure measured, as well as height, weight, and waist and hip circumferences. In addition, the &apos;joint-function test&apos; was performed and an additional questionnaire was distributed. Of the people interviewed, 30.0% had visited the community or municipal health centre. The participants undergoing the physical examination were representative of the Dutch population, in that there were no major differences with respect to most of the background- and health-related variables between participants interviewed at home and those taking the physical examination. The prevalence of hypertension was 19% in men and 16% in women. The prevalence of overweight was higher for the women than for the men (12 % versus 9%). The estimation of overweight was different for length and weight (reported was higher than measured), clearly seen especially among the women. On the basis of non-fasting glucose measurements, 1.6% of the group had a high glucose level.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record